*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

hijadobravoda.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Ankan có đáp án chi tiết, chọn lọc. Tài liệu có 6 trang gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Hóa 11. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ankan có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức để đạt kết quả cao trong bài thi môn Hóa học 11 sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ankan

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 6 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: 16 câu

- Lời giải & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Ankan có đáp án – Hóa học lớp 11:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11

Bài giảng Hóa học 11 Bài 25: Ankan

Bài 25: Ankan

Bài 1:Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan B. 3- metylpentan

C. hexan D. 2,3- đimetylbutan


Đáp án: B

*

Clo hóa 3–metylpentan được 4 sản phẩm thế monoclo.

(Ghi chú: vị trí mũi tên cho biết Cl có thể thế H gắn với C đó)


Bài 2:Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H6và C3H8thu được V litx khí CO2(đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của V là

A. 5,60B. 7,84 C. 4,48 D. 10,08.


Đáp án: D


Bài 3:Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

A. 4 B. 5 C. 6D. 7.


Đáp án: C

CTPT tổng quát của ankan là CnH2n + 2

Số hiđrô = 14 ⇒ 2n + 2 = 14 ⇒ n = 6.


Bài 4:Ankan X có chứa 82,76% cacbon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 6B. 8 C. 10D. 12.


Đáp án: C

Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10⇒ Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là 10.


Bài 5:Ankan X có chứa 20% hiđro theo khối lượng. Tổng số nguyên tử trong một phân tử X là

A. 8B. 11C. 6 D. 14.


Đáp án: A

Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n/(14n +2). 100% = 20 ⇒ n = 2

⇒ CTPT: C2H6


Bài 6:Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2(đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8B. C4H10C. C5H10D. C5H12.


Đáp án: B

Đặt CTPT X là CnH2n+2

2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10


Bài 7:Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan B. etan

C. 2-metylpropan D. 2- metylbutan


Đáp án: A

nCO2> nH2O⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

nankan= nH2O– nCO2= 0,022 ⇒ n = 5. X là C5H12

X tác dụng với Cl2tỉ lệ 1:1 thu được 1 sản phẩm duy nhất ⇒ X là: 2,2-đimetylprotan


Bài 8:Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2(đktc) và 9,9 gam nước. thể tích không khí (dktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên trên là

A. 70,0 lítB. 78,4 lít C. 84,0 lít D. 56,0 lít.


Đáp án: A

Bảo toàn O: nO2= nCO2+ 1/2 nH2O= 0,35 + 1/2.0,55 = 0,625 mol

Vkk= 0,625.22,4 : 20% = 70 lít


Bài 9:. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10B. C3H8 C. C3H6 D. C2H6.


Đáp án: B

CnH2n+2+ Cl2→ CnH2n+1Cl + HCl

*

⇒ CTPT: C3H8


Bài 10:Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan là

A. 3,3-đimetylhexan B. 2,2-đimetylpropan

C. isopentan D. 2,2,3-trimetylpentan.


Đáp án: B

CnH2n+2+ Br2→ CnH2n+1Br + HBr

⇒ 14n + 81 = 75,5.2 ⇒ n = 5 ⇒ CTPT: C5H12

Khi brom hóa ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất nên CTCT của X là:

*

Bài 11:Công thức tổng quát của ankan là

A. CnHn+2B. CnH2n+2 C. CnH2n D. CnH2n-2


Đáp án: B


Bài 12:Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12là

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

Đáp án: D
*

Bài 13:Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6.


Đáp án: C

*

Bài 14:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3có tên gọi là

A. neopentan B. 2- metylpentan

C. ísopentan D. 1,1- đimetylbutan.


Đáp án: B

*

Bài 15:Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3có tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametybutan

C. 2,4,4-trimetylpentan D. 2,4,4,4-tetrametylbutan


Đáp án: A

*

Bài 16:Ankan X có công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan B. 2- metylbutan

C. pentan D. 2- đimetylpropan


Đáp án: B

*

Clo hóa 2–metylbutan được 4 sản phẩm thế monoclo.

Xem thêm: Tết Thanh Minh Năm 2021 Là Ngày May, Thanh Minh Năm Nay Vào Ngày Nào


Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Tải xuống

Tài liệu cùng bài học:


Từ khóa : Ankan Hóa Học 11 Trắc nghiệm hóa học Chương 5: Hidrocacbon no
Đánh giá

0


0 đánh giá


Đánh giá

Tài liệu cùng môn học


Hóa học Lớp 12 pdf
*

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 12 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất Admin Vietjack Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 12 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất – Tổng hợp bộ đề thi Hóa học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Hóa học lớp 12.
76 50 0
Hóa học Lớp 12 pdf
*

Đề thi Hóa học lớp 12 Học kì 1 năm 2022 có ma trận (8 đề) Admin Vietjack Đề thi Hóa học lớp 12 Học kì 1 năm 2022 có ma trận (8 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Hóa học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Hóa học lớp 12.
63 32 0
Hóa học Lớp 12 pdf
*

Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 12 có đáp án năm 2022 (6 đề) Admin Vietjack Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 12 có đáp án năm 2022 (6 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Hóa học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Hóa học lớp 12.
39 58 0
Hóa học Lớp 11 pdf
*

Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất Admin Vietjack Bộ 10 Đề thi Hóa học lớp 11 Giữa kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất – Tổng hợp bộ đề thi Hóa học lớp 11 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Hóa 11.
28 53 0

Tìm kiếm


Tìm kiếm

Tài Liệu Tải Nhiều


Tài Liệu Cùng Lớp


Số trang : 6 Tải xuống
Đánh giá tài liệu ×
Gửi đánh giá
Báo cáo tài liệu vi phạm ×
Sai môn học, lớp học
Tài liệu chứa link, quảng cáo tới các trang web khác
Tài liệu chất lượng kém
Tài liệu sai, thiếu logic, tài liệu chứa thông tin giả
Nội dung spam nhiều lần
Tài liệu có tính chất thô tục, cổ súy bạo lực
Khác
Báo cáo
Ẩn tài liệu vi phạm ×
Lý do ẩn
Ẩn
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.


Chính sách

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

Giới Thiệu Công Ty


Liên kết

Thư viện câu hỏi


Liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền