Bộ 30 bài bác tập trắc nghiệm Hóa lớp 10 bài 26: Luyện tập: nhóm halogen có đáp án rất đầy đủ các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm Hóa 10 bài bác 26.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương halogen có đáp án


Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập: đội halogen

Câu 1:Chất như thế nào sau đó là chất lỏng ở đk thường:

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Hiển thị câu trả lời

Câu 3:Nước Giaven là tất cả hổn hợp của

A. HCl với HClO.

B. NaCl và NaClO.

C. KCl với KClO3.

D. HCl và HClO3.

Hiển thị giải đáp

Khi sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở đk thường ta thu được nước Giaven:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O


Câu 4: Nhỏ vào giọt X2 vào hồ nước tinh bột thấy hồ tinh bột chuyển màu sắc xanh. Vậy X2 là:

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Hiển thị lời giải
Ở ánh nắng mặt trời thường I2 có khả năng tạo hợp chất xanh tím với hồ tinh bột buộc phải ta sử dụng I2 để nhận ra hồ tinh bột hoặc ngược lại.

Câu 5:Đổ hỗn hợp AgNO3 theo lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr cùng NaI thì thấy:

A. Cả 4 dung dịch hầu như tạo kết tủa.

B. tất cả 3 dung dịch tạo thành kết tủa với 1 hỗn hợp không sản xuất kết tủa.

C. gồm 2 dung dịch tạo ra kết tủa với 2 hỗn hợp không tạo nên kết tủa.

D. có một dung dịch tạo thành kết tủa cùng 3 hỗn hợp không tạo ra kết tủa.

Hiển thị giải đáp

NaF + AgNO3 → ko phản ứng

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3

NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3


Câu 6: Phương trình điều chế clo (Cl2) trong công nghiệp là:

A. 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

B. K2Cr2O7 +14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

C. KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O.

D. 2NaCl + 2H2O →dpnccmn2NaOH + Cl2 + H2.

Hiển thị lời giải

Trong công nghiệp bạn ta pha trộn Cl2 bằng cách thức điện phân hỗn hợp muối nạp năng lượng có màng ngăn:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2 (điện phân màng ngăn)


Câu 7: Chất gồm tính axit vượt trội nhất trong biện pháp axit sau là:

A. HF.

B. HCl.

C. HBr.

D. HI.

Hiển thị giải đáp

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế clo (Cl2) ta thực hiện phương trình hoá học:

A. MnO2 + 4HCl→toMnCl2 + Cl2 + 2H2O.

B. 2NaCl →dpnc2Na + Cl2.

C. 2NaCl + 2H2O →dpnccmn2NaOH + Cl2 + H2.

D. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2.

Hiển thị câu trả lời

Câu 9: đánh giá nào sau đây là không đúng đắn về HCl:

A. Hiđro clorua là chất khí ko màu, mùi xốc, tan tốt trong nước.

B. Hiđro clorua làm quỳ tím ẩm chuyển sang color đỏ.

C. Axit clohiđric hoà tan được rất nhiều kim các loại như sắt, nhôm, đồng.

D. Axit clohiđric bao gồm cả tính oxi hoá lẫn tính khử.

Hiển thị giải đáp

A đúng

B đúng vày khi tổ hợp vào nước chế tạo dung dịch axit làm quỳ tím đưa sang màu sắc đỏ

C sai vì chưng HCl không tổng hợp được Cu (đồng) nhưng chỉ kết hợp được các kim nhiều loại đứng trước H trong dãy vận động hóa học tập của KL.

D đúng vày Cl- có chức năng nhường e biểu đạt tính khử còn H+ có công dụng nhận e biểu thị tính oxi hóa.


Câu 10: Tổng hệ số thăng bằng (là các số nguyên, buổi tối giản) của phương trình: KMnO4 + HCl → … là:

A. 34.

B. 35.

C. 36.

D. 37.

Hiển thị giải đáp

2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình là: 2 + 16 + 2 + 2 + 5 + 8 = 35


Câu 11: Đặc điểm dưới đây không bắt buộc là điểm sáng chung của những halogen:

A. Đều là chất khí ở điều kiện thường.

B. Đều tất cả tính oxi hoá.

C. chức năng với phần đông các sắt kẽm kim loại và phi kim.

D. Khả năng chức năng với H2O bớt dần tự F2 tới I2.

Hiển thị lời giải

Câu 12: trong thực tế, axit quan yếu đựng bởi lọ thuỷ tinh (thành phần đó là SiO2) là:

A. HF.

B. HCl.

C. HBr.

D. HI.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

HF có thể hòa tan thủy tinh trong (thành phần chính là SiO2) dựa vào phản ứng:

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O


Câu 13: mang đến phản ứng hoá học: Cl2 + SO2 + H2O → 2HCl + H2SO4. Trong đó, clo là:

A. chất oxi hoá.

B. hóa học khử.

C. cả hóa học oxi hoá lẫn chất khử.

D. không phải chất oxi hoá hay hóa học khử.

Hiển thị lời giải

Câu 14: bội phản ứng hay được dùng để làm điều chế HCl vào phòng thử nghiệm là:

A. H2 + Cl2 → 2HCl.

B. AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3

C. NaCl(r) + H2SO4 (đ) →toNaHSO4 + HCl.

D. BaCl2 + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta điều chế HCl bằng cách cho tinh thể NaCl công dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc:

NaCl(r) + H2SO4 (đ) →t°NaHSO4 + HCl.


Câu 15: cho những phản ứng sau:

(1) NaOH + HCl → NaCl + H2O.

(2) K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

(3) MnO2 + 4HCl→toMnCl2 + Cl2 + 2H2O.

(4) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

(5) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2.

(6) 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O.

Số làm phản ứng HCl chỉ biểu thị tính oxi hoá là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 6.

Hiển thị lời giải

Câu 16: dung dịch NaCl bị lẫn NaI. Để làm sạch hỗn hợp NaCl có thể dùng:

A. AgNO3.

B. Br2.

C. Cl2.

D. hồ tinh bột.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Dùng Cl2 sẽ sở hữu được phản ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

→ sau bội phản ứng chỉ có NaCl mà không có muối khác. I2 không tan vào nước, dễ thăng hoa cũng dễ lọc tách.


Câu 17: Trong phòng thí nghiệm, khi pha trộn Cl2 từ bỏ MnO2 cùng HCl, để tránh khí Cl2 thoát ra phòng, ta bịt nắp ống nghiệm bởi bông bao gồm tẩm chất nào sau đó là hợp lý nhất:

A. hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH.

C. dung dịch NaCl.

D. hỗn hợp H2O.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Dùng bông tẩm NaOH để sở hữu phản ứng:

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Các muối này sẽ tiến hành giữ lại bởi vì bông nên không thoát ra ngoài.


Câu 18: mang lại 5,6 gam một oxit kim loại tính năng vừa đủ với HCl cho 11,1 gam muối hạt clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại?

A. Al2O3.

B. CaO.

C. CuO.

D. FeO.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Giả sử oxit sắt kẽm kim loại là R2On (n là hóa trị của R)

R2On + 2nHCl → 2RCln + nH2O

(g) (2R+16n) 2.(R + 35,5n)

(g) 5,6 11,1

→ 11,1.(2R + 16n) = 5,6.2(R + 35,5n)

→ R = 20n

Với n = 2 thì R = 40 (Ca)

Vậy oxit là CaO


Câu 19: đến 15,8 gam KMnO4 công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở (đktc) là:

A. 0,56 l.

B. 5,6 l.

C. 4,48 l.

D. 8,96 l.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

2KMnO4 + 16HClđặc → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

nCl2=2,5nKMnO4=0,25  mol

→VCl2=0,25.22,4=5,6 lít


Câu 20: hòa tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat sắt kẽm kim loại hóa trị II bởi dung dịch HCl dư ta thu được hỗn hợp A cùng 2,24 lít khí bay ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu được từng nào gam muối hạt khan?

A. 11,10 gam.

B. 13,55 gam.

C. 12,20 gam.

D. 15,80 gam.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Tổng quát: RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2 + H2O

nCO2=nRCO3=nCO3=nRCl2=0,1  mol

→mRCl2=mR+mCl−=mRCO3−mCO32−+mCl−

→ mmuối sau = 10 – 60.0,1 + 2.0,1.35,5 = 11,1g


Câu 21: Hoà tan trọn vẹn 25,12 gam tất cả hổn hợp Mg, Al, sắt trong dung dịch HCl dư nhận được 13,44 lít khí H2 (đktc) cùng m gam muối. Giá trị của m là

A. 67,72.

B. 46,42.

C. 68,92

D. 47,02.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Tổng quát lác với kim loại M hóa trị n:

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

nHCl=2nH2=2.0,6=1,2  mol

Bảo toàn khối lượng: mKL + mHCl = mmuối + mH2

→ mmuối = 25,12 + 1,2.36,5 – 0,6.2 = 67,72g


Câu 22: Hoà tan trọn vẹn 10,05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat sắt kẽm kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A với 0,672 lít khí (đktc). Cân nặng muối trong A là

A. 10,38 gam.

B. 20,66 gam.

C. 30,99 gam.

D. 9,32 gam.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Tổng quát:CO32−+2H+→CO2+H2O

→nCO2=nCO32−=12nH+=12nCl−=0,03  mol

→ mmuối sau = 10,05 – 60.0,03 + 2.0,03.35,5 = 10,38g


Câu 23:Cho 10,3 gam các thành phần hỗn hợp Cu, Al, sắt vào lượng dư hỗn hợp HCl nhận được 5,6 lít khí (đktc) và 2 gam chất rắn không tan. Vậy % theo cân nặng của từng hóa học trong hỗn hợp ban sơ lần lượt là

A. 26%, 54%, 20%.

B. 20%, 55%, 25%.

C. 19,6%, 50%, 30,4%.

D. 19,4%, 26,2%, 54,4%.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Vì Cu ko tan vào HCl buộc phải mCu = 2g

→ %mCu =210,3.100%=19,4% → lựa chọn D


Câu 24:Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí tất cả H2S và SO2 chức năng với dung dịch brom dư. Thêm hỗn hợp BaCl2 dư vào tất cả hổn hợp trên thì thu được 2,33 gam kết tủa. Quý hiếm của V là

A. 0,112 lít.

B. 2,24 lít.

C. 1,12 lít.

D. 0,224 lít.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Các làm phản ứng:

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

nH2S+nSO2=nH2SO4=nBaSO4=0,01  mol

→ Vkhí = 0,224 lít


Câu 25:Sục khí clo (Cl2) dư vào dung dịch cất muối NaBr và KBr thu được muối NaCl cùng KCl, bên cạnh đó thấy trọng lượng muối sút 4,45 gam so với ban đầu. Lượng clo (Cl2) vẫn tham gia làm phản ứng là:

A. 0,1 mol.

B. 0,05 mol.

C. 0,02 mol.

D. 0,01 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Gọi số mol Cl2 phản nghịch ứng là x

Tổng quát: Cl2 + 2Br- → Br2 + 2Cl-

Mol x → 2x → 2x

→ mmuối giảm = mBr−−mCl− = 80.2x – 35,5.2x = 4,45

→ x = 0,05 mol


Câu 26:Hỗn hợp X tất cả NaBr cùng NaI. Cho các thành phần hỗn hợp X chảy trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào dung dịch A, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được sút 7,05 gam. Trường hợp sục khí clo dư vào hỗn hợp A, bội phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch thấy trọng lượng muối khan giảm 22,625 gam. Thành phần % cân nặng của một chất trong hỗn hợp X là:

A. 64,3%.

B. 39,1%.

C. 47,8%.

D. 35,9%.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Gọi số mol NaBr và NaI trong X theo thứ tự là x cùng y

- khi A phản ứng cùng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

→ mmuối sút = 127y – 80y = 7,05 → y = 0,15 mol

- khi A bội phản ứng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

→ mgiảm = (80x + 127y) – 35,5(x + y) = 22,625

→ x = 0,2 mol

Vậy %mNaBr = 47,8% và %mNaI = 52,2%


Câu 27:Hấp thụ 2,24 lít Cl2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau bội phản ứng thu được dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A thu được m gam rắn khan. Quý hiếm của m là:

A. 13,3 gam.

B. 15,3 gam.

C. 5,85 gam.

D. 7,45 gam.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

0,2 mol ← 0,1 mol

Vậy sau bội nghịch ứng có: 0,1 mol NaCl; 0,1 mol NaClO; 0,05 mol NaOH dư

→ m = 15,3g


Câu 28:Hấp thụ V lít Cl2 làm việc đktc vào 250 ml dung dịch KOH 1M, sau làm phản ứng thu được dung dịch B. Cô cạn hỗn hợp B thu được 19,3 gam rắn khan. Quý hiếm của V là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 5,60 lít.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O

Gọi số mol KOH làm phản ứng là x mol

→ Sau bội nghịch ứng có: 0,5x mol KCl; 0,5x mol KClO cùng (0,25 – x) mol KOH dư

→ mrắn sau = 74,5.0,5x + 90,5.0,5x + 56.(0,25 – x) = 19,3g

→ x = 0,2 mol

nCl2=0,1  mol→VCl2=2,24lít


Câu 29:Câu 15: mang lại 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 với O2 bội nghịch ứng toàn diện với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả Mg cùng Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Nhân tố phần trăm khối lượng của Al vào Y là

A. 75,68%

B. 24,32%

C. 51,35%

D. 48,65%

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

nX = 7,8422,4= 0,35 (mol)

Bảo toàn khối lượng:

mCl2+mO2=30,1 – 11,1 = 19 (gam)

Theo bài ra ta tất cả hệ phương trình:

nCl2+nO2=0,3571nCl2+32nO2=19⇔nCl2=0,2nO2=0,15

Lại có:

mhh=mMg+mAlBTe:2nMg+3nAl=2nCl2+4nO2

⇔24nMg+27nAl=11,12nMg+3nAl=2.0,2+4.0,15

⇔nMg=0,35nAl=0,1

%mAl = 27.0,111,1.100%= 24,32%


Câu 30: Cho dung dịch đựng 6,03 gam lếu hợp bao gồm hai muối hạt NaX và NaY (X, Y là nhị nguyên tố tất cả trong tự nhiên, ở nhì chu kì thường xuyên thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào dung dịch AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng của nay trong láo hợp lúc đầu là

A. 52,8%.

B. 58,2%.

C. 47,2%.

D. 41,8%.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Kỳ Thi Olympic Quốc Tế 2021, Olympic Toán Quốc Tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

+) TH1: Nếu các thành phần hỗn hợp đầu là NaF với NaCl

→ Kết tủa chỉ có AgCl (Vì AgF tan)

→ nAgCl = 0,06 mol = nNaCl

→ nNaF = 6,03−0,06.58,542= 0,06 mol

→ %mNaCl = 0,06.58,56,03.100% = 58,2%

+) TH2: Nếu không tồn tại NaF

Gọi số mol của NaX với NaY thứu tự là x cùng y

→ mmuối của na = x.(23 + X) + y.(23 + Y) = 6,03g

Và mkết tủa = x.(108 + X) + y.(108 + Y) = 8,61g

Trừ vế cùng với vế ta được: (x + y).85 = 2,58g

→ x + y = 0,0304 mol

→ M¯muối na = 198,66

→ M¯halogen = 175,66 → không tồn tại các cực hiếm thỏa mãn.


Các câu hỏi trắc nghiệm Hóa lớp 10 gồm đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Oxi - ozon tất cả đáp án

Trắc nghiệm lưu huỳnh có đáp án

Trắc nghiệm Hidro sunfua – sulfur đioxit – diêm sinh trioxit tất cả đáp án

Trắc nghiệm Axit sunfuric và muối sunfat gồm đáp án

Trắc nghiệm Luyện tập: team oxi – giữ huỳnh tất cả đáp án


Tham khảo những loạt bài bác Trắc nghiệm lớp 10 khác:


1 167 lượt coi
thiết lập về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
link
cơ chế
kết nối