GD&TĐ – Cô Nguyễn Thị Hường (Tổ Lý – Hóa, Trường trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, Hưng Yên) – phân chia sẻ phương pháp dạy học tập nêu và giải quyết và xử lý vấn đề khi dạy học các khái niệm trong chương Điện Li (chương trình hóa học 11).

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương sự điện li violet


Cô Nguyễn Thị Hường đến biết: Trong công tác lớp 8 THCS, học viên (HS) đã làm được trang bị gần như khái niệm cơ bạn dạng về chất, dung dịch, quá trình hòa tan, axit, bazơ, muối….

Chương trình lớp 11 để giúp cho việc phát triển, mở rộng các khái niệm về chất lượng (chất điện li, chất không điện li, hóa học điện li mạnh, chất điện li yếu, cải cách và phát triển khái niệm axit, bazơ, muối, khái niệm phản ứng hóa học xẩy ra trong dung dịch chất điện li với sự tham gia của dung môi (phản ứng trao đổi, phản bội ứng thủy phân).

Vì vậy, bài toán giúp HS đọc và nuốm vững những khái niệm đặc biệt quan trọng trong chương là rất yêu cầu thiết.

Những cách thông dụng để tạo trường hợp gợi vụ việc được cô Hường đưa ra là: dự kiến nhờ nhấn xét trực quan với thực nghiệm; lộn ngược vấn đề; chăm chú tương tự; tổng quan hóa; giải bài bác tập mà fan học chưa chắc chắn thuật giải; phát hiện những sai trái và thay thế sửa chữa sai lầm.

*

Khi dạy về khái niệm hóa học điện li

Ví dụ rõ ràng về cách thức dạy học nêu và xử lý vấn đề khi dạy dỗ khái niệm hóa học điện li được cô Hường chia sẻ như sau:

Bước 1 – nêu vấn đề: lý do có hỗn hợp hoặc hóa học dẫn điện, bao gồm dung dịch hoặc chất không dẫn điện. Hầu hết chất ra làm sao thì dẫn được điện? gần như chất ra làm sao thì ko dẫn được điện?

Bước 2 – tạo trường hợp có vấn đề: cô giáo (GV) mang lại HS làm thí nghiệm kiểm soát tính dẫn điện của các chất:

GV có tác dụng thí nghiệm tương tự như hình 1.1, SGK chất hóa học 11 – ban cơ bản. Mang đến HS thừa nhận xét.

GV mang đến HS làm cho thí nghiệm tựa như nhưng cố gắng 3 ly trên bằng 4 cốc khác: ly (1) NaCl rắn, khan; cốc (2) đựng NaOH rắn, khan; cốc (3) đựng ancol etylic; ly (4) đựng glixerol, yêu ước HS dấn xét.

GV đặt vấn đề: vì sao có hỗn hợp hoặc hóa học dẫn điện, bao gồm dung dịch hoặc chất không dẫn điện.

Bước 3 – xử lý vấn đề: GV gợi ý HS giải quyết vấn đề bằng cách cho biết khái niệm chiếc điện.

NaCl tung trong nước tạo nên các ion Na+ cùng Cl-, vì chưng trong dung dịch tồn tại các ion nên dẫn được điện.

NaOH tan trong nước tạo nên các ion Na+ với OH-, vị trong hỗn hợp tồn tại các ion yêu cầu dẫn được điện.

Bước 4 – tóm lại vấn đề và áp dụng trong các trường hợp khác nhau: HS tóm lại khái niệm hóa học điện li “Những hóa học khi chảy trong nước tạo thành hỗn hợp dẫn điện được call là hóa học điện li”.

GV đặt vấn đề: Khái niệm chất điện li rất có thể được phát biểu “Những chất mà dung dịch bọn chúng dẫn năng lượng điện là gần như chất năng lượng điện li” không? Giải thích?

GV yêu mong HS làm cho một bài tập để khắc sâu lý thuyết: trong những chất sau chất nào là hóa học điện li: BaCl2, H2SO4, NaOH, CH3COOH, CaO, SO3, CO, FeO, CO2, H2CO3….

Dạy về khái niệm chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu

Cô Nguyễn Thị Hường đưa ví dụ về cách thức dạy học nêu và giải quyết và xử lý vấn đề khi dạy khái niệm hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu:

Bước 1 – nêu vấn đề: các chất khác biệt thì tất cả mức độ điện li khác biệt không? Nếu bao gồm thì phân loại như vậy nào?

Bước 2 – tạo trường hợp có vấn đề: GV màn biểu diễn thí nghiệm: lấy hai cốc, cốc một đựng 2ml hỗn hợp HCl 0,1M, cốc 2 đựng 2ml dung dịch CH3COOH 0,1M rồi gắn vào bộ mức sử dụng như hình 1.1 SGK – trang 4. Lúc nối các đầu dây dẫn điện với cùng 1 nguồn điện, ta thấy bóng đèn ở ly 1 sáng rộng ở cốc 2. Vì sao lại có sự không giống nhau về khả năng chiếu sáng của hai bóng đèn như vậy?

Bước 3 – giải quyết vấn đề

– Đề xuất trả thuyết:

+ (1) HCl là axit táo tợn nên công dụng với nước sinh ra nhiều ion hơn CH3COOH buộc phải dẫn điện giỏi hơn, vì thế bóng đèn sáng hơn.

+ (2) HCl điện li táo tợn hơn CH3COOH đề nghị dẫn điện tốt hơn, cho nên bóng đèn sáng hơn.

– tiến hành kế hoạch giải quyết và xử lý giả thuyết


*

Bước 4 – tóm lại vấn đề và vận dụng trong các trường hợp khác nhau: kết luận khái niệm về chất điện li yếu hèn và hóa học điện li táo tợn và cách viết phương trình năng lượng điện li với chất điện li yếu đuối và chất điện li mạnh. Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ chất lượng điện li yếu, hóa học điện li bạo gan và viết phương trình điện li của những chất đó.

Khi dạy về khái niệm hidroxit lưỡng tính

Ví dụ của cô ấy Nguyễn Thị Hường về dạy dỗ về cách thức dạy học nêu và giải quyết và xử lý vấn đề lúc dạy định nghĩa hidroxit lưỡng tính:

Bước 1 – nêu vấn đề: Zn(OH)2 là một hidroxit gồm hai đội OH, vậy nó tất cả tan vào NaOH hay không?

Bước 2 – tạo trường hợp có vấn đề: GV biểu diễn thí nghiệm: lấy hai ống nghiệm, bỏ vào mỗi ống 1ml dung dịch muối kẽm (chẳng hạn ZnSO4). Nhỏ dại tiếp vào từng ống 5 – 6 giọt dung dịch NaOH được kết tủa Zn(OH)2 màu trắng. Cho thêm tiếp vào ống 1 vài giọt HCl, ống 2 vài ba giọt NaOH, lắc dịu hai ống nghiệm.

Nhận xét hiện tại tượng: Zn(OH)2 tan cả ở hai ống nghiệm. GV yêu cầu HS nêu thắc mắc phát hiện tại vấn đề: Zn(OH)2 là một bazơ thì làm thế nào tan trong NaOH được.

Bước 3 – xử lý vấn đề

– Đề xuất đưa thuyết

+ (1) Zn(OH)2 thể hiện nay tính bazơ khi tác dụng với HCl và bộc lộ tính axit khi công dụng với NaOH. Có nghĩa là Zn(OH)2 có hai kiểu phân li tùy điều kiện:


*

+ (2) Trong dung dịch NaOH gồm nước, H2O tất cả H nên có tính axit tổ hợp được Zn(OH)2.

– tiến hành kế hoạch giải quyết và xử lý giả thuyết

+ (1) có tác dụng thí nghiệm đem hai ống nghiệm, cho vô mỗi ống 1ml hỗn hợp muối kẽm (chẳng hạn ZnSO4). Bé dại tiếp vào mỗi ống 5 – 6 giọt hỗn hợp NaOH được kết tủa Zn(OH)2 màu trắng. Cho thêm tiếp vào ống 1 vài ba giọt HCl, ống 2 vài giọt NaOH, lắc nhẹ hai ống nghiệm. Thấy Zn(OH)2 tan cả ở hai ống nghiệm. Chứng tỏ Zn(OH)2 phản ứng với tất cả NaOH cùng HCl.

+ (2) Zn(OH)2 không tung trong nước nên bác bỏ đưa thuyết này.

Bước 4 – tóm lại vấn đề và vận dụng trong các trường hợp khác nhau:Kết luận Zn(OH)2 là một hidroxit lưỡng tính. Yêu cầu HS cho thấy khái niệm về hidroxit lưỡng tính. Tiếp nối GV tóm lại lại định nghĩa về hidroxit lưỡng tính và bổ sung cập nhật các hidroxit lưỡng tính thường gặp: Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2. Chúng rất nhiều ít tung trong nước và gồm lực axit, lực bazơ đa số yếu.

Khi dạy về khái niệm bazơ

Ví dụ của cô ấy Nguyễn Thị Hường về dạyvề phương thức dạy học tập nêu và giải quyết và xử lý vấn đề lúc dạy tư tưởng bazơ:

Bước 1 – nêu vấn đề:Chúng ta đã có học khái niệm axit, bazơ, muối sinh sống lớp 8. Khí amoniac gồm phải là là một trong bazơ?

GV phát biểu vấn đề: Amoniăc gồm phải là một trong những bazơ hay không? Định nghĩa của bazơ?

Bước 2 – tạo trường hợp có vấn đề (bằng cách dự kiến nhờ dìm xét trực quan cùng thực nghiệm):

Tiến hành thí nghiệm:

Ống nghiệm 1: chứa khí NH3 Dùng nhằm ĐC

Ống nghiệm 2: chứa khí NH3 trên miệng ống gồm đặt mẩu giấy quỳ tím ẩm.

Nhận xét hiện nay tượng

Ống 2: Quỳ tím thay đổi màu xanh

GV nêu câu hỏi phát hiện nay vấn đề: NH3 không gồm nhóm OH thì làm sao có sự phân li để tạo thành ion OH– trong nước và làm xanh được quỳ tím ẩm và sinh sản muối với HCl?

Bước 3 – xử lý vấn đề

– Đề xuất mang thuyết

+ (1) H2O có nhóm OH nên có tính bazơ cần làm quỳ tím gửi sang màu sắc xanh.

+ (2) vày nguyên tử N vào phân tử NH3 còn cặp e thoải mái nên có thể nhận proton H+, còn H2O dường proton mang lại NH3 tạo ra OH‑ cần làm quỳ tím chuyển màu sắc xanh.

+ (3) vị NH3 phân cực đã hấp dẫn H của phân tử nước tách ra khỏi phân tử tạo ra ion OH–.

– thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề

+ (1) làm thí nghiệm nhúng giấy quỳ vào nước. Ko thấy giấy quỳ gửi màu minh chứng nước không làm thay đổi màu quỳ tím à bác bỏ bỏ mang thuyết này.


*

Làm thí nghiệm ống nghiệm chứa khí NH3. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng dung dịch HCl kết lại gần miệng ống nghiệm. Có khói trắng xuất hiện trên mồm ống nghiệm.

Yêu mong HS viết phương trình bội phản ứng và cho thấy phản ứng cho sản phẩm thuộc loại hợp chất nào? phản nghịch ứng thuộc loại phản ứng chất hóa học nào?

Sản phẩm (khói trắng) làm việc đây chính là muối NH4Cl. Phản bội ứng tạo nên muối y như phản ứng trung hòa. Minh chứng NH3 là một bazơ.

+ (3) bởi nitơ có độ âm điện (3,04) nhỏ dại hơn của oxi (3,44) yêu cầu không thể thu hút H của phân tử nước bóc ra ngoài phân tử tạo nên ion OH–

–> bác bỏ giả thuyết này.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 11 Bài 2 : Vận Chuyển Các Chất Trong Cây

Bước 4 – kết luận vấn đề và áp dụng trong các trường hợp khác nhau: kết luận NH3 là một bazơ. Yêu cầu HS cho biết khái niệm về axit, bazơ. Tiếp nối GV tóm lại lại khái niệm về axit, bazơ.