Home/Biểu mẫu/Sách - Tài liệu/Đáp án trắc nghiệm, 30 câu trắc nghiệm cuối khóa mô đun 5 - cấp thpt (Trung học tập phổ thông)
*

1.1. Tư vấn, cung ứng học sinh trong chuyển động giáo dục cùng dạy học

1. Chọn lời giải đúng nhất

Các công ty tham gia tư vấn, cung ứng học sinh trong đơn vị trường bao gồm nhiều đối tượng, trong những số đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ công trong vấn đề tư vấn, cung ứng cho học viên về đầy đủ mặt từ học tập, quan tiền hệ giao tiếp và phân phát triển bản thân. Phát biểu này đúng giỏi sai?

Câu trả lời:Đúng

2. Điền hoặc lựa chọn từ tương thích vào vị trí trống

Điền thông tin còn thiếu thốn vào vệt “…” về trong số những yêu cầu cơ phiên bản về đạo đức trong tư vấn, cung cấp học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm cuối khóa môđun 5

“… cần phải được biểu đạt trong tất cả giai đoạn của quy trình tư vấn, cung cấp cũng như trong cả tiếng nói và hành động của giáo viên.Lắng nghevừa được xem như một yêu mong về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần phải có của cô giáo trong quá trình tư vấn và cung ứng học sinh.”

3. Chọn cặp tương ứng bằng phương pháp click ô bên trái và tiếp đến ô bên đề nghị tương ứng

Ghép nội dung khớp ứng giữa cột A với cột B để chấm dứt nội dung của các tài năng cơ bản trong tứ vấn, cung cấp học sinh.

Là tài năng giáo viên tập trung chú ý, quan lại tâm, thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, sự việc của học sinh và giới thiệu những phản hồi phù hợp.

Kĩ năng lắng nghe

Là năng lực của gia sư trong việc khai quật thông tin trường đoản cú phía học tập sinh, làm rõ ràng những vấn đề còn không rõ, khuyến khích học sinh tự biểu lộ những suy nghĩ, cảm hứng của phiên bản thân mình.

Kĩ năng để câu hỏi

Là tài năng giáo viên biết để mình vào địa chỉ của học sinh để đọc biết sâu sắc, tương đối đầy đủ về vấn đề cũng giống như tâm tư, tình yêu của học sinh để share và giúp các em trường đoản cú tin đối diện và giải quyết và xử lý vấn đề của mình.

Kĩ năng hiểu rõ sâu xa (thấu cảm)

Là năng lực của gia sư truyền tải lại phần nhiều cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm bình chọn lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời trình bày thái độ quan liêu tâm cũng tương tự khích lệ, cồn viên học viên nhận thức về vấn đề, cảm xúc, lưu ý đến của mình để nạm đổi.

Kĩ năng phản nghịch hồi

Là kĩ năng giáo viên đáp ứng nhu ước về tin tức của học sinh giúp học sinh thu được những tin tức khách quan, có giá trị, bên cạnh đó gợi dẫn mang đến học sinh cách thức giải quyết vấn đề nhờ vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em.

Kĩ năng phía dẫn


1.2.

Đặc điểm tư tưởng và những khó khăn của học viên trung học phổ quát trong cuộc sống thường ngày học đường

1. Chọn lời giải đúng nhất

Đâu là rất khó khăn đặc thù của học viên THPT trong cuộc sống đời thường học đường?

Câu trả lời:Khó khăn trong việc lý thuyết nghề nghiệp và quan hệ với các bạn khác giới, tình yêu.

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Có từng nào yếu tố tác động đến chổ chính giữa lí học sinh THPT trong bối cảnh xã hội mới?

Câu trả lời:3 yếu hèn tố

2.1. Xây dựng, lựa chọn, tiến hành chuyên đề support tâm lí cho học viên tiểu học tập trong vận động giáo dục cùng dạy học

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

“Quy trình lựa chọn, phát hành và tiến hành chuyên đề support tâm lí cho học viên THPT bao gồm 4 bước”, đúng tốt sai?

Câu trả lời:Đúng

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Để lựa chọn chăm đề support tâm lí cho học sinh cần nhờ vào những căn cứ nào?

Câu trả lời:Cả 3 đáp án

3. Chọn lời giải đúng nhất

Thầy/Cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ như minh họa cho câu chữ 2.1 “Xây dựng, chọn lọc và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THPT”?

Câu trả lời: đi khám phá bạn dạng thân

2.2. So với trường hợp trong thực tiễn về bốn vấn, cung ứng học sinh thpt trong vận động giáo dục với dạy học.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Qui trình so sánh trường hợp trong thực tiễn về tứ vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước?

Câu trả lời:6 bước

2. Chọn giải đáp đúng nhất

Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tế về tứ vấn, hỗ trợ học sinh thpt trong dạy dỗ học và giáo dục là gì?

Cả 3 giải đáp trên

3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc so với trường hợp thực tiễn về bốn vấn, cung cấp học sinh trung học phổ thông giúp giáo viên hiểu vụ việc mà học sinh đang gặp mặt phải dưới góc nhìn tâm lí và gốc rễ nảy sinh sự việc đó.

Câu trả lời:Đúng

3.1. Công tác phối kết hợp giữa công ty trường (giáo viên) với mái ấm gia đình để tư vấn, cung cấp học sinh tiểu học tập trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu rõ ràng của công tác phối hợp giữa bên trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) trong tứ vấn, cung ứng học sinh tiểu học là tạo sự đồng thuận cao với hợp tác kết quả trong những tác động mang đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, mái ấm gia đình và làng hội trên các đại lý hiểu biết điểm sáng tâm lí và cải tiến và phát triển của học sinh nhằm đạt phương châm giáo dục đề ra.

Câu trả lời:Đúng

2. Chọn đáp án đúng nhất


Công tác phối hợp giữa công ty trường với mái ấm gia đình trong bốn vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học đề ra mấy nhiệm vụ cơ bản?

Câu trả lời:4 nhiệm vụ cơ bản

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa công ty trường và gia đình trong tư vấn, cung ứng học sinh tiểu học tập là:

Câu trả lời: bắt nguồn từ quyền lợi của học sinh; đồng thuận và hợp tác ký kết có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục.

3.2. Tùy chỉnh kênh thông tin phối kết hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh đái học.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Việc thiết lập cấu hình kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, cung cấp học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục đa phần cần đảm bảo tính pháp lí cùng hệ thống?

Câu trả lời:Sai

2. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở góc nhìn phương tiện thảo luận thông tin, hoàn toàn có thể dùng mấy cách tiến hành cơ phiên bản để tùy chỉnh thiết lập kênh thông tin kết hợp với gia đình trong tứ vấn, cung cấp học sinh tè học? Đó là mọi phương thức nào?

Câu trả lời:2 thủ tục (trực tiếp và gián tiếp)

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Nội dung thông tin mà đơn vị trường cần hỗ trợ cho mái ấm gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học viên tiểu học là:

Câu trả lời:Thông tin về công ty trường, học sinh và lũ học sinh


Hướng dẫn, gợi nhắc cách làmbài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 5đầy đầy đủ nhất dành riêng cho các thầy cô tập huấn công tác Mô đun mới.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

“Chấp nhận học viên với giá trị hiện tại, khác biệt, ưu thế hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét giỏi phê phán học sinh” là biểu lộ của yêu mong đạo đức làm sao trong bốn vấn, cung ứng học sinh đái học?-> Tôn trọng học tập sinh

Điền từ cân xứng vào chỗ trống

“Tư vấn, cung ứng học sinh trong chuyển động dạy học và giáo dục là hoạt động trợ góp của thầy giáo và những lực lượng khác tìm hiểu tất cả học viên trong bên trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể hóa học và ………ổn định cho mỗi học sinh, tạo nên điều kiện tốt nhất cho các em thâm nhập học tập, rèn luyện và phát triển phiên bản thân”.

->tâm lí

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và tiếp đến ô bên đề nghị tương ứng

Nối các thể hiện sau phù hợp với kỹ năng tư vấn, cung cấp học sinh tiểu học trong giáo dục và đào tạo và dạy dỗ học.

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Quan tâm, hiểu sự kiện, xem xét của học viên và mừng đón suy nghĩ, cảm xúc của học tập sinh.Kĩ năng lắng nghe
Đặt bản thân vào vị trí của học viên để đọc biết sâu sắc, không thiếu về chổ chính giữa tư, cảm tình của học tập sinh.Kĩ năng thấu hiểu
Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm hứng của học viên để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học tập sinh.Kĩ năng bội phản hồi
Đưa ra chỉ dẫn, lưu ý giúp học sinh đối diện cùng tìm tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế táo bạo của bạn dạng thân.Kĩ năng phía dẫn

4. Chọn lời giải đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào khu vực trống“Bên cạnh đầy đủ vướng mắc trong quan lại hệ giao tiếp với bạn bè và sự phạt triển phiên bản thân, trong những khó khăn đặc thù của học viên trung học tập phổ thông đó là khó khăn trong vấn đề định hướng… Chính điều đó đã có tác dụng cho cuộc sống đời thường của những em bận rộn hơn cùng với những để ý đến về tương lai.”


Đáp án: nghề nghiệp

5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào vị trí trống“Một một trong những nguyên nhân cơ phiên bản dẫn đến sự căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông là do sự sự không tương đồng về quan liêu điểm, không tìm kiếm được tiếng nói thông thường với cha mẹ. Vào khi những em đã biểu đạt tính tự lập cùng tự ý thức khá cụ thể về bạn dạng thân song phụ huynh đôi lúc vẫn chưa đổi khác cách xử sự phù hợp, vẫn coi thanh niên học viên còn non nớt, dễ bị ảnh hưởng và cuốn hút từ bên ngoài nên có xu thế …quá mức”.

đáp án: phía dẫn

6. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu như thế nào KHÔNG bội phản ánh điểm lưu ý tâm lí học sinh trung học ít nhiều hiện nay?

Đáp án: quan liêu hệ tiếp xúc với bạn ngang hàng...

7. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong lĩnh vực chọn nghề, phần nhiều học sinh trung học tập phổ thông:

Đáp án: có nhu cầu lựa lựa chọn nghề ..

8. Chọn giải đáp đúng nhất

Nguyên nhân cơ phiên bản dẫn đến trở ngại tâm lí của học viên trung học diện tích lớn trong quan liêu hệ tiếp xúc với cô giáo là do…

Đáp án: Giáo viên chưa thấu hiểu...

9. Chọn câu trả lời đúng nhất

Những thể hiện sau đây cho biết học sinh trung học phổ biến KHÔNG gặp mặt khó khăn trong triết lý nghề nghiệp:

Đáp án: tất cả tâm cố và ý thức rõ ràng

10. Chọn câu trả lời đúng nhất

Trong khi trợ giúp cho T - một học viên lớp 10 có bộc lộ ngại tiếp xúc và thu mình trong lớp nhưng em lại có sở thích chơi cùng với những con thú bé dại vì thế cô giáo chủ nhiệm đã cùng rất T chơi trò giải trí “chó và gà trống” nhằm qua đó tìm hiểu sâu hơn về cân nhắc và cảm xúc của em. Thầy/cô hãy đến biết: Cô giáo nhà nhiệm sẽ sử dụng phương thức tư vấn, cung ứng nào sau đây?

Đáp án: phương pháp trực quan

11. Chọn đáp án đúng nhất

Việc điều tra khảo sát nhu cầu học sinh trước lúc xây dựng, gạn lọc và triển khai chuyên đề hỗ trợ tư vấn tâm lí cho học sinh THPT có ý nghĩa sâu sắc gì?

Đáp án:Lựa chọn chủ đề tương xứng với học sinh

12. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và kế tiếp ô bên đề nghị tương ứng

Nối những tên công việc sau để tạo ra thành tiến trình “xây dựng, tuyển lựa và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học viên thpt”.

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1 làxây dựng list chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 2 làlựa chọn siêng đề hỗ trợ tư vấn tâm lí
Bước 3 làthực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 4 làđánh giá thực hiện chuyên đề hỗ trợ tư vấn tâm lí

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong video nội dung 2 nhưng quý Thầy/Cô đã xem, bài toán đánh giá tác dụng của chăm đề support tâm lí “Khám phá bạn dạng thân” cho học sinh trung học nhiều được thực hiện bằng phương pháp nào?

Đáp án Phiếu điều tra tự thiết kế.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Công vấn đề “phân tích kết quả đầu vào” thuộc bước nào của quy trình xây dựng, chắt lọc và thực hiện các siêng đề tư vấn, hỗ trợ cho học viên trung học đa dạng trong chuyển động dạy học cùng giáo dục?

Bước 3: tiến hành chuyên đề hỗ trợ tư vấn tâm líBước 1: Xây dựng danh sách chuyên đề support tâm líBước 2: Lựa chọn chăm đề tư vấn tâm líBước 4: Đánh giá tiến hành chuyên đề tư vấn tâm lí

15. Chọn đáp án đúng nhất

Bước nào sau đây KHÔNG bên trong qui trình phân tích trường hợp trong thực tiễn về bốn vấn, cung cấp học sinh trung học đại lý trong chuyển động giáo dục và dạy học?

->Tìm gọi nguồn lực bên ngoài

16. Chọn giải đáp đúng nhất

Việc so với trường hợp thực tế trong bốn vấn, cung cấp học sinh trung học phổ thông nhằm mục đích mục đích:

Hình dung được phần đa nguồn lực hoàn toàn có thể kết nối để cung ứng học sinh.Tóm tắt các vấn đề thiết yếu mà học tập sinh gặp gỡ phải.Lý giải các vì sao gây ra cạnh tranh khăn, vướng mắc của học sinh.Cả a,b,c.

17. Chọn giải đáp đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào khu vực trống“Phân tích ngôi trường hợp trong thực tiễn trong tứ vấn, cung cấp học sinh trung học phổ quát là buổi giao lưu của giáo viên kết nối và … với những lực lượng khác biệt để khai thác thông tin, xác định vấn đề, đk nảy sinh, kiếm tìm kiếm nguồn lực, lên planer trợ giúp học sinh giải quyết và xử lý vấn đề đang gặp phải”.liên hệkết hợphợp tácphối hợp

18. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc quy trình phân tích trường hợp trong thực tế về tứ vấn, cung cấp học sinh thpt trong hoạt động giáo dục cùng dạy học

Đáp án: Đánh giá năng lượng học sinh

19. Chọn giải đáp đúng nhất

Khi học viên THPT chạm chán khó khăn vượt quá kỹ năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì bí quyết làm làm sao dưới đó là phù hợp?

Đáp án: kết hợp với bố mẹ học sinh ....

20. Chọn giải đáp đúng nhất

Trong đoạn phim cuộc hiệp thương của giáo viên và học viên Hà, cô giáo đã làm tốt bước nào dưới đây trong quy trình tư vấn, cung ứng cho học sinh Hà gặp mặt khó khăn khi lý thuyết nghề nghiệp tương lai?

Đáp án : tích lũy thông tin học sinh

21. Chọn đáp án đúng nhất

“Sau khi thương lượng với đồng nghiệp về thực trạng học tập của N bên trên lớp ở các môn học tập khác nhau. Cô V hiểu đúng bản chất N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới, em cấp thiết nhớ kiến thức và kỹ năng trong thời gian dài nhưng mà chỉ ghi nhớ được trong thời gian ngắn. Chế tạo đó, ở trong nhà N cũng không gia hạn ôn luyện nên hiệu quả các bài xích kiểm tra trên lớp N đa số không đạt tác dụng cao tuy vậy ngay bên trên lớp em siêu hiểu bài và làm bài xích tốt”. Cô V đã tiến hành bước nào trong lúc tư vấn, cung ứng cho học sinh N ?

->Xác định sự việc của học tập sinh

22. Chọn giải đáp đúng nhất

Điền từ tương xứng vào khu vực trống“Nguyên tắc đảm bảo tính…trong việc thiết lập cấu hình kênh thông tin phối hợp với gia đình trong bốn vấn, cung cấp học sinh được gọi là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, cung ứng học sinh được tùy chỉnh cần công khai minh bạch để bên trường/ giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên cỗ môn và phụ huynh học sinh thuận tiện nhận biết, sử dụng, đo lường và thống kê và điều chỉnh một trong những điều kiện cần thiết”

-> công khai

23. Chọn cặp tương ứng bằng phương pháp click ô phía bên trái và sau đó ô bên buộc phải tương ứng

Nối các ý sau để biểu hiện phương thức hội đàm thông tin cân xứng trong việc cấu hình thiết lập kênh thông tin phối kết hợp với gia đình trong bốn vấn, cung ứng học sinh trung học tập phổ thông.

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Phương thức trực tiếphọp bố mẹ học sinh, thảo luận qua thư điện tử
Phương thức gián tiếpvideo ra mắt về công ty trường, tờ rơi về chiến lược dã ngoại của trường

24. Chọn giải đáp đúng nhất

Công bài toán nào dưới đây KHÔNG quan trọng để tùy chỉnh cấu hình kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học tập phổ thông?

Thiết lập khối hệ thống phương luôn thể trao đổi thông tin với gia đình.Thiết lập ngôn từ thông tin cung cấp cho gia đình.Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình.Thiết lập kênh tin tức xã hội đáp ứng nhu cầu nhu cầu của gia đình.

25. Chọn giải đáp đúng nhất

Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với mái ấm gia đình trong tứ vấn, cung ứng học sinh trung học tập phổ thông?

->Kênh tin tức gián tiếp

26. Chọn giải đáp đúng nhất

“Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được cùng với mục tiêu của chính mình đặt ra nhằm từ kia điều chỉnh quá trình tự học tập phù hợp”. Câu chữ này thuộc cách nào trong quy trình xây dựng chiến lược tự học?
->Đánh giá công dụng tự học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức làm sao KHÔNG thuộc vẻ ngoài hỗ trợ trực tiếp mang lại giáo viên càng nhiều đại trà?

->Hỗ trợ thông qua học liệu, ứng dụng điện tử.

28. Chọn câu trả lời đúng nhất

LMS – Learning Management System được gọi là….

Xem thêm: Khế Ước, Giao Kèo ( Covenant Là Gì, Covenant Là Gì Thắc Mắc Debt Covenant Là Gì

đơn vị làm chủ toàn bộ hệ thống học tập qua mạng.hệ thống cai quản nội dung học hành qua mạng.hệ thống cai quản học tập qua mạng.hệ thống hỗ trợ cai quản đánh giá tác dụng học tập qua mạng.

29. Chọn lời giải đúng nhất

“Giáo viên vào trường gửi ra những trường hợp học viên cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lí gợi nhắc về biện pháp, phương pháp thực hiện cung ứng học sinh”. Phương pháp này thuộc bề ngoài bồi dưỡng trình độ chuyên môn nào sau đây:

Hỗ trợ chăm môn trải qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chăm giaHỗ trợ chăm môn trải qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗHỗ trợ siêng môn trải qua sinh hoạt tổ siêng mônHỗ trợ siêng môn thông qua Webquets

30. Chọn lời giải đúng nhất