Bài tập trắc nghiệm phần loài kiến thức chương 1 hình học lớp 10 khá nhiều dạng. Bài viết dưới phía trên tổng hợp toàn bộ các câu hỏi, bài tập dưới dạng trắc nghiệm để tăng cường độ hiểu bài cũng như thử thách sự hiểu bài của các em. Cỗ tài liệu bao gồm các thắc mắc trọng tâm, đặc trưng và cơ bản cho chương 1 hình học 10, các em rất cần phải nắm rõ để vận dụng vào những chương sau.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài xích tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm kim chỉ nan hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là 1 đoạn thẳng:

A. Có hướng. B. được đặt theo hướng dương, phía âm.

C. Có hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Câu 2. Nhì véc tơ tất cả cùng độ dài và ngược hướng call là:

A. Hai véc tơ bằng nhau.

B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ thuộc hướng.

D. Nhì véc tơ cùng phương.

Câu 3. Hai véctơ đều nhau khi nhị véctơ đó có:

A. Thuộc hướng và có độ dài bởi nhau.

B. Song song và bao gồm độ dài bởi nhau.

C. Thuộc phương và gồm độ dài bởi nhau.

D. Vừa lòng cả ba đặc điểm trên.

Câu 4. Trường hợp hai vectơ cân nhau thì:

A. Cùng hướng và thuộc độ dài. B. Cùng phương.

C. Cùng hướng. D. Tất cả độ dài bởi nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào vệt (…) và để được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược phía thì …

A. Bởi nhau.

B. Thuộc phương.

C. Thuộc độ dài.

D. Cùng điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

A. Nhì vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ tía thì cùng phương.

B. Hai vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ cha khác 0 thì thuộc phương.

C. Nhì vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ tía thì thuộc hướng.

D. Hai vectơ ngược phía với một vectơ thứ bố thì cùng hướng.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.

A. Hai véc tơ thuộc phương thì bằng nhau.

B. Nhị véc tơ ngược phía thì tất cả độ nhiều năm không bằng nhau.

C. Nhị véc tơ cùng phương và thuộc độ nhiều năm thì bởi nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ dài thì bởi nhau.

Trắc nghiệm tổng nhị véc tơ

Câu 93. Mang đến tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB + centimet = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dìm AC với BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhấn AB và AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành dìm AB và BC có tác dụng hai cạnh.

D. Trọng tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của hai véc tơ

Câu 9. Cho tía vectơ a b c , và phần nhiều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ a b, cùng hướng, hai vectơ a c, đối nhau. Xác định nào sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b và c cùng hướng.

B.Hai vectơ b với c ngược hướng.

C.Hai vectơ b cùng c đối nhau.

D.Hai vectơ b và c bởi nhau.

Câu 34. Mang lại tam giác ABC. Điểm M vừa lòng MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành thừa nhận AC với BC làm hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AB cùng AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành nhận AB với BC làm cho hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Mang lại tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải vừa lòng mệnh đề nào?

A. M là vấn đề sao mang lại tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trọng tâm tam giác ABC . C. M là vấn đề sao mang đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M nằm trong trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhì véc tơ với cùng 1 số

Câu 32: mang đến tam giác ABC, tập hợp những điểm M làm sao để cho độ dài MA + MB + MC = 6 là:

A.một mặt đường thẳng đi qua trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn bao gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 6 .

C.đường tròn bao gồm tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 2 .

D.đường tròn có tâm là trung tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ với hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ u = (2; 1) cùng v = (1;2) đối nhau.

B. Hai vectơ u = (2; 1) và v = (1;2)đối nhau.

C. Nhị vectơ u = (2; 1) cùng v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) và v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Rắn Cạp Nong Và Cạp Nia, Cách Phân Biệt Rắn Cạp Nong & Cạp Nia

D. (1;1)

Câu 7: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang lại A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em đang xem và tải xuống tài liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi ý muốn rằng cỗ tài liệu này sẽ giúp ích với tạo hiệu quả lớn cho việc luyện tập để gọi thật rõ về chương vectơ này, trên đây phần nhiều là những bài tập cơ bạn dạng và đặc thù của chương, cùng cũng là nền tảng cho bài toán tôi luyện kĩ năng làm các bài tập nâng cao hơn.