Nhằm hỗ trợ ngân hàng câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 giúp học viên rèn luyện trong quy trình học tập cùng ôn thi THPT giang sơn môn Toán, hijadobravoda.com trình làng đến những em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu tất cả 1408 trang với các thắc mắc và bài tập trắc nghiệm Toán 12 tất cả đáp án, được phân dạng theo từng bài học kinh nghiệm trong chương trình Giải tích 12 với Hình học tập 12.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 12 có đáp án

*

Mục lục tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12:I. GIẢI TÍCH 12Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.+ Dạng toán 1. Tính 1-1 điệu của hàm số.+ Dạng toán 2. Cực trị của hàm số.+ Dạng toán 3. Giá chỉ trị lớn số 1 và giá bán trị bé dại nhất của hàm số.+ Dạng toán 4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ.+ Dạng toán 5. Đường tiệm cận của vật dụng thị hàm số.+ Dạng toán 6. Khảo sát điều tra sự biến hóa thiên cùng vẽ vật thị của một vài hàm đa thức.+ Dạng toán 7. Khảo sát sự trở nên thiên với vẽ trang bị thị của một số hàm phân thức hữu tỉ.+ Dạng toán 8. Một vài bài toán thường chạm mặt về trang bị thị.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương I.Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.+ Dạng toán 1. Luỹ quá với số mũ hữu tỉ.+ Dạng toán 2. Luỹ thừa với số mũ thực.+ Dạng toán 3. Lôgarit.+ Dạng toán 4. Số e với lôgarit từ bỏ nhiên.+ Dạng toán 5. Hàm số mũ và hàm số lôgarit.+ Dạng toán 6. Hàm số luỹ thừa.+ Dạng toán 7. Phương trình mũ với lôgarit.+ Dạng toán 8. Hệ phương trình mũ cùng lôgarit.+ Dạng toán 9. Bất phương trình mũ với lôgarit.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.+ Dạng toán 1. Nguyên hàm.+ Dạng toán 2. Một số phương thức tìm nguyên hàm.+ Dạng toán 3. Tích phân.+ Dạng toán 4. Một số cách thức tính tích phân.+ Dạng toán 5. Ứng dụng tích phân để tính diện tích s hình phẳng.+ Dạng toán 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III.Chương IV. SỐ PHỨC.+ Dạng toán 1. Số phức.+ Dạng toán 2. Căn bậc nhì của số phức với phương trình bậc hai.+ Dạng toán 3. Dạng lượng giác của số phức cùng ứng dụng.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương IV.II. HÌNH HỌC 12Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.+ Dạng toán 1. Tư tưởng về khối đa diện.+ Dạng toán 2. Phép đối xứng qua khía cạnh phẳng cùng sự bằng nhau của những khối nhiều diện.+ Dạng toán 3. Phép vị tự cùng sự đồng dạng của các khối nhiều diện. Các khối đa diện đều.+ Dạng toán 4. Thể tích của khối đa diện.Câu hỏi và bài xích tập ôn tập chương I.Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. + Dạng toán 1. Mặt cầu, khối cầu.+ Dạng toán 2. định nghĩa về khía cạnh tròn xoay.+ Dạng toán 3. Phương diện trụ, hình trụ cùng khối trụ.+ Dạng toán 4. Phương diện nón, hình nón cùng khối nón.Câu hỏi và bài bác tập ôn tập chương II.Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ vào KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Thất Nghiệp Chuyển Sinh Sang Thế Giới Khác Chap 1, Thất Nghiệp Chuyển Sinh

+ Dạng toán 1. Hệ toạ độ trong ko gian.+ Dạng toán 2. Phương trình phương diện phẳng.+ Dạng toán 3. Phương trình con đường thẳng.Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III.

cài tài liệu