website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn tổn phí https://hijadobravoda.com/uploads/thi-online.png
Đề trắc nghiệm ôn tập chương 1 đồ dùng lý 10 lý thuyết, bài bác tập trắc nghiệm thứ lý 10 chương 1, Trắc nghiệm vật lý 10 chương 4 gồm đáp an, De khám nghiệm 1 tiết lý 10 chương 1 trắc nghiệm gồm đáp An, bài tập trắc nghiệm thứ lý 10 theo nhà đề, Trắc nghiệm lý 10 HK1, Trắc nghiệm vật dụng lý 10 học kì 2 bao gồm đáp AN, DE thi trắc nghiệm vật dụng lý 10 học tập kì 1, Trắc nghiệm Lý 10 bài 25
Đề trắc nghiệm ôn tập chương 1 đồ lý 10 lý thuyết, bài xích tập trắc nghiệm đồ vật lý 10 chương 1, Trắc nghiệm đồ dùng lý 10 chương 4 bao gồm đáp an, De bình chọn 1 huyết lý 10 chương 1 trắc nghiệm tất cả đáp An, bài tập trắc nghiệm thiết bị lý 10 theo công ty đề, Trắc nghiệm lý 10 HK1, Trắc nghiệm trang bị lý 10 học tập kì 2 tất cả đáp AN, DE thi trắc nghiệm đồ lý 10 học tập kì 1, Trắc nghiệm Lý 10 bài bác 25

Đề trắc nghiệm ôn tập chương 1 thiết bị lý 10 lý thuyết

Câu 1. Gia tốc là 1 trong những đại lượngA. đại số, đặc thù cho sự đổi thay thiên cấp tốc hay chậm chạp của đưa động.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 1 có đáp án

B. đại số, đặc thù cho tính không thay đổi của vận tốc.C. vectơ, đặc thù cho sự biến đổi thiên cấp tốc hay chậm của gửi động.D. vectơ, đặc thù cho sự đổi mới thiên nhanh hay lờ đờ của vận tốc.Câu 2. Vectơ tốc độ của chuyển động thẳng thay đổi đềuA. có phương vuông góc cùng với vectơ vận tốc. B. có độ khủng không đổi.C. cùng hướng với vectơ vận tốc. D. ngược hướng với vectơ vận tốc.Câu 3. Phương trình chuyển động của một vật dụng trên trục Ox gồm dạng: x = −2t2 + 15t +10. Trong các số đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. đồ này đưa độngA. nhanh dần rất nhiều rồi chậm trễ dần phần đa theo chiều âm của trục Ox.B. chậm dần phần lớn theo chiều dương rồi nhanh dần hồ hết theo chiều âm của trục Ox. C. nhanh dần những rồi lừ đừ dần đầy đủ theo chiều dương của trục Ox.D. chậm dần hầu như rồi cấp tốc dần đều theo chiều âm của trục Ox.Câu 4. Một vật chuyển động thẳng lừ đừ dần đều phải sở hữu vận tốc thuở đầu v0, vận tốc có độ béo a không đổi, phương trình gia tốc có dạng: v = v0 + at. đồ vật này cóA. tích v.a >0. B. a luôn dương,C. v tăng theo thời gian. D. a luôn luôn ngược vết với v.Câu 5. Một vật vận động trên đoạn thẳng, tại 1 thời điểm vật dụng có gia tốc v và gia tốc a. Chuyển cồn cóA. gia tốc a âm là hoạt động chậm dần dần đều. B. gia tốc a dương là vận động nhanh dần đều.C. a.v D. vận tốc v dương là vận động nhanh dần đều.Câu 6. Chọn ý sai. Chuyển động thẳng nhanh dần rất nhiều cóA. vectơ vận tốc ngược chiều cùng với vectơ vận tốc. B. vận tốc tức thời là hàm số bậc nhất của thời gian.C. tọa độ là hàm số bậc hai của thời gian. D. gia tốc có độ to không đổi theo thời gian.Câu 7. Chuyển hễ thẳng chậm rãi dần phần đa cóA. quĩ đạo là con đường cong bất kì.B. độ to vectơ gia tốc là một trong hằng số, ngược chiều với vectơ vận tốc của vật. C. quãng lối đi được của trang bị không dựa vào vào thời gian.D. vectơ tốc độ vuông góc với quĩ đạo của chuyển động.
Câu 8. Đồ thị tốc độ theo thời hạn của chuyển động thẳng như hình vẽ. Vận động thẳng nhanh dần phần đa là đoạnA. MN. B. NO. C. OP. D. PQ.
*
Câu 9. Chọn ý sai. Lúc 1 chất điểm chuyển động thẳng biến hóa đều thì nó cóA. gia tốc ko đổi.B. tốc độ tức thời tăng lên hoặc sút đều theo thời gian.C. gia tốc tăng dần đều đều theo thời gian.D. thể ban sơ chậm dần dần đều, kế tiếp nhanh dần dần đều.Câu 10. Chọn phát biểu đúng:A. Gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều khi nào cũng lớn hơn gia tốc của vận động thẳng chững lại đều.B. Chuyển hễ thẳng nhanh dần đều sở hữu gia tốc béo thì có tốc độ lớn.C. Chuyển động thẳng đổi khác đều có vận tốc tăng, sút đều theo thời gian.D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương, chiều và độ phệ không đổi.Câu 11. Gọi v0 là vận tốc lúc đầu của gửi động. Công thức tương tác giữa vận tốc v, tốc độ a cùng quãng mặt đường s đồ vật đi được trong hoạt động thẳng chuyển đổi đều là: A.
*
B.
*
C.
*
D.Câu 12. Chọn phát biểu sai:A. Trong chuyển động thẳng thay đổi đều, quãng lối đi được một trong những khoảng thời hạn bằng nhau thì bởi nhau.B. Gia tốc của hoạt động thẳng thay đổi đều bao gồm độ mập không đổi.C. Vectơ gia tốc của hoạt động thẳng thay đổi đều rất có thể cùng chiều hoặc trái chiều với vectơ vận tốc.D. Vận tốc tức thì của vận động thắng biến đổi đều có độ khủng tăng hoặc giảm đều theo thời gian.Câu 13. Công thức tính quãng lối đi được của hoạt động thẳng nhanh dần hầu như là:A. (a cùng v0 thuộc dấu). B. (a cùng v0 trái dấu).C.
*
(a và v0 thuộc dấu). D.
*
(a và v0 trái dấu).Câu 14. Phương trình của vận động thẳng lờ đờ dần hầu hết là (chọn gốc thời hạn
*
):A.
*
(a với v0 thuộc dấu). B.
*
(a và v0 trái dấu).C. (a với v0 cùng dấu). D. (a và v0 trái dấu)Câu 15. Trong công thức contact giữa quãng đường đi được, gia tốc và gia tốc () của hoạt động thẳng nhanh dần đều, ta có các điều khiếu nại nào dưới đây?A. s > 0; a > 0; v > v0. B. s > 0; a 0C. s > 0; a > 0; v 0. D. s > 0; a v0.Câu 16. Để đặc thù cho chuyển động về sự nhanh, chậm chạp và về phương chiều, bạn ta giới thiệu khái niệmA. vectơ vận tốc tức thời. B. vectơ tốc độ trung bình,C. vectơ vận tốc tức thời. D. vectơ vận tốc trung bình. Câu 17. Nhận xét nào sau đây không đúng cùng với một hóa học điểm vận động thẳng theo một chiều với gia tốc với gia tốc a = 2 m/s2?A. Lúc đầu gia tốc bằng 0 thì 2 s sau gia tốc của vật bởi 4 m/s.B. Lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1 s sau vận tốc của vật bởi 7 m/s.C. Lúc tốc độ bằng 2 m/s thì 2 s sau tốc độ của vật bởi 7 m/s.D. Lúc tốc độ bằng 4 m/s thì 2 s sau tốc độ của vật bởi 8 m/s.Câu 19. Một hóa học điểm chuyển động dọc theo trục Ox gồm phương trình chuvển đụng là x = − 2t2 + 5t + 10 (x tính bởi m; t tính bằng s) thì chất điểm chuyển độngA. nhanh dần các với vận tốc đầu v0 = 10 m/s. B. nhanh dần đông đảo với gia tốc là a = 2 m/s2.C. chậm dần hồ hết với vận tốc a = − 2 m/s2. D. chậm dần mọi với tốc độ đầu là v0 = 5 m/s.Câu 20. Trong cách làm tính gia tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đông v = v0 + at, thìA. v luôn luôn dương. B. a luôn dương.C. tích a.v luôn luôn dương. D. tích a.v luôn luôn âm.Câu 21. Phương trình như thế nào sau đây là phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng chậm rãi dần đông đảo dọc theo trục Ox?A. s = 2t − 3t2. B. x = 5t2 − 2t + 5. C. v = 4 − t. D. x = 2 − 5t − t2.Câu 22. Phương trình hoạt động của vật có dạng: x = 10 + 5t − 4t2 (m; s). Biểu thức gia tốc tức thời của đồ dùng theo thời hạn là:A. v = −8t + 5 (m/s). B. v = 8t − 5 (m/s). C. v = −4t + 5 (m/s). D. v =−4t − 5 (m/s).Câu 23. Điều khẳng định nào tiếp sau đây chỉ đúng cho hoạt động thẳng nhanh dần đều?A. Chuyển động có véc tơ tốc độ không đổi B. Gia tốc của chuyển động không đổiC. Vận tốc của chuyển động tăng dần hầu như theo thời hạn D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gianCâu 25.Phát biểu nào tiếp sau đây chưa đúng:A. Trong các vận động nhanh thẳng dần dần đều, vận tốc có quý giá dươngB. Trong các hoạt động nhanh thẳng dần dần đều, tốc độ a thuộc dấu với tốc độ vC. Trong hoạt động thẳng chững dần đều, những véc tơ tốc độ và gia tốc ngược chiều nhauD. Trong vận động thẳng có gia tốc tăng 1 lượng bằng nhau sau 1 đối chọi vị thời hạn là chuyển động thẳng nhanh dần đềuCâu 27.Trong vận động thẳng chuyển đổi đều, đặc điểm nào sau đây sai?A. Tích số a.v không thay đổi B. Gia tốc a ko đổiC. Vận tốc v là hàm số bậc nhất theo thời gianD. Phương trình hoạt động là hàm số bậc 2 theo thời gianCâu 28. Nhận xét nào sau đây không đúng cùng với một hóa học điểm vận động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2A. Lúc đầu gia tốc bằng 0 thì 1 s sau tốc độ của nó bởi 4 m/s.B. Lúc tốc độ bằng 2 m/s thì 1 s sau gia tốc của nó bằng 6 m/s.C. Lúc tốc độ bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bởi 8 m/s.D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bởi 12 m/s.66. Kết luận nào dưới đây đúng: A. Chuyển động thẳng nhanh dần hầu hết a > 0 . B. Chuyển động thẳng chậm rì rì dần phần đa a C. Chuyển hễ thẳng nhanh dần gần như theo chiều dương a > 0 D. Chuyển rượu cồn thẳng chậm rì rì dần hồ hết theo chiều dương a > 0.68. Trong chuyển động thẳng chuyển đổi đều, thông số góc của mặt đường biểu diễn vận tốc theo thời hạn bằng. A. vận tốc của gửi động. B. gia tốc của chuyển động. C. hằng số. D. vận tốc tức thời.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Trang 132, 133 Sgk Đại Số, Giải Bài Tập Đại Số 11 Trang 132

61. Đồ thị toạ độ thời gian của vận động thẳng đổi khác đều là: A. Một đường thẳng xiên góc B. Một con đường Parabol C. Một phần của đường Parabol D. Không xác định đượcCâu 23: chọn câu sai. Trong vận động thẳng cấp tốc dần hồ hết thì A. Quãng lối đi được tỉ trọng thuận với thời hạn chuyển động. B. Vận tốc là đại lượng không đổi. C. độ lớn của vận tốc tức thời tăng theo hàm số hàng đầu của thời gian. D. Vecto tốc độ cùng chiều với vecto vận tốc.Câu 13: Đặc điểm nào tiếp sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng đổi khác đều? A. Gia tốc chuyển đổi theo hàm hàng đầu đối cùng với thời gian. B. Hiệu quãng lối đi được một trong những khoảng thời gian bằng nhau tiếp tục luôn là hằng số. C. Quãng đường đi được thay đổi theo hàm bậc hai so với thời gian. D. Vận tốc biến hóa theo hàm số 1 đối cùng với thời gian.

Download file bài tập trắc nghiệmôn tập chương 1 định hướng lớp 10