Công nghệ 8 bài 2. Hình chiếu

Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 bài 2 trang 8: Hãy quan liêu sát những hình 2.2 cùng nhận xét về đặc điểm của các tia chiếu trong những hình a, b với c.

Bạn đang xem: Bài tập trang 10 công nghệ 8

Trả lời:

- Hình a: các tia chiếu khởi nguồn từ một điểm chiếu qua các điểm của hình mang lại mặt phẳng chiếu.

- Hình b: những tia chiếu đi qua các điểm của hình và tuy vậy song với nhau mang lại mặt phẳng chiếu.

- Hình c: những tia chiếu đi qua những điểm của hình và vuông góc với phương diện phẳng chiếu.

Trả lời thắc mắc Công nghệ 8 bài bác 2 trang 9: quan sát các hình 2.3 và hình 2.4, cho thấy thêm các hình chiếu đứng, chiếu bởi và chiếu cạnh thuộc những mặt phẳng chiếu nào và có hướng chiếu như vậy nào?

Trả lời:

- Hình chiếu đứng thuộc phương diện phẳng chiếu đứng, được đặt theo hướng chiếu tự trước tới.

- Hình chiếu bằng nằm tại mặt phẳng chiếu bằng, có hướng chiếu từ bên trên xuống.

- Hiếu chiếu cạnh nằm ở mặt phẳng chiếu cạnh, được bố trí theo hướng chiếu từ bỏ trái sang.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 bài 2 trang 10: Em hãy quan gần kề hình 2.4 và cho thấy vị trí các hình chiếu làm việc trên bạn dạng vẽ được sắp xếp như vậy nào?

Trả lời:

- Hình chiếu cạnh nghỉ ngơi bên đề nghị hình chiếu đứng.

- Hình chiếu bằng nằm ở dưới hình chiếu đứng.

Câu hỏi và Bài tập

Bài 1 trang 10 technology 8: Thế nào là hình chiếu của một trang bị thể?

Trả lời:

Hình chiếu của một thiết bị thể là hình nhận ra trên phương diện phẳng của đồ thể đó.

Bài 2 trang 10 technology 8: Có những phép chiếu nào? mỗi phép chiếu có đặc điểm gì?

Trả lời:

- các phép chiếu: xuyên tâm, tuy nhiên song, vuông góc.

- Phép chiếu vuông góc: vẽ các hình chiếu vuông góc.

- Phép chiếu tuy vậy song, phép chiếu xuyên tâm: vẽ những hình màn biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên phiên bản vẽ kĩ thuật.

Bài 3 trang 10 công nghệ 8: tên thường gọi và vị trí của các hình chiếu làm việc trên bản vẽ như thế nào.

Trả lời:

- khía cạnh phẳng chiếu bởi được mở xuống dưới mang lại trùng với phương diện phẳng chiếu đứng tức thị hình chiếu bằng ở dưới hình chiều đứng trên bản vẽ.

- mặt phẳng chiếu cạnh được mở lịch sự bên đề xuất cho trùng với mặt phẳng chiếu đứng nghĩa là hình chiếu cạnh ở bên đề nghị hình chiếu đứng trên phiên bản vẽ.

Bài 4 trang 10 công nghệ 8: đến vật thể với những hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2,3 (h.2.6).

Xem thêm: " Seismic Là Gì ? Seismic Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

a) Hãy khắc ghi (x) vào bảng 2.1 để chỉ rõ sự đối sánh giữa những hướng chiếu với các hình chiếu.