Bạn đang xem: Bài tập trang 38 toán 10

a) (y=dfrac3x-22x+1) khẳng định khi và chỉ khi (2x+1 e 0,Leftrightarrow ,x e -dfrac12)

Vậy (D=mathbbRackslash left -dfrac12 ight\).

b) (y=dfracx-1x^2+2x-3)xác định khi và chỉ còn khi ( x^2+2x-3 e 0Leftrightarrow left{ eginaligned & x e 1 \ và x e -3 \ endaligned ight. )

Vậy (D=mathbbRackslash ext !!\!! ext 1;-3 ).

c) (y=sqrt2x+1-sqrt3-x) khẳng định khi và chỉ khi ( left{ eginaligned & 2x+1ge 0 \ và 3-xge 0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned và xge -dfrac12 \ & xle 3 \ endaligned ight.Leftrightarrow -dfrac12le xle 3 )

Vậy (D=left< -dfrac12;3 ight> ).

Ghi nhớ:

Điều kiện khẳng định của hàm phân thức(y=dfrac 1 A(x))là(A(x) e 0)

Điều kiện xác minh của hàm cất căn thức(y=sqrtA(x))là(A(x) ge 0)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 1: Hàm số khác • Giải bài xích 1 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10 tra cứu tập khẳng định của... • Giải bài xích 2 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10 đến hàm số (y=left{... • Giải bài 3 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10 mang lại hàm... • Giải bài 4 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10 Xét tính chẵn lẻ của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 1: Hàm số
• Giải bài 1 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 2 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 38 – SGK môn Đại số lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Đồ Dùng Điện Gia Đình Được Chia Thành Mấy Nhóm ? Đồ Dùng Điện Gia Đình Được Phân Chia Làm Mấy Nhóm

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12