Để giao tiếp một giải pháp thành thành thạo và chuyên nghiệp, nhất là khi thủ thỉ với người bản xứ, bạn cần nắm vững những nguyên tắc trọng âm của trường đoản cú vựng. Riêng so với những bạn đang mong muốn ôn luyện cho kỳ thi IELTS hoặc thi THPT đất nước thì đấy là phần ngữ pháp khôn xiết quan trọng. Học tập ngay lý thuyết và thực hành các bài tập trọng âm thuộc hijadobravoda.com nhé. 

A. Những quy tắc dìm trọng âm

Với từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh tất cả từ 2 âm tiết trở lên, luôn có 1 âm máu được phân phát âm cùng với cao độ lớn hơn những âm huyết còn lại. Đó là trọng âm của từ vựng đó. Trong một trong những trường phù hợp từ vựng 3 âm huyết trở lên sẽ có một số từ kèm theo trọng âm phụ. Trọng âm phụ sẽ tiến hành nhấn nhẹ hơn với trọng âm chính. Tìm hiểu thêm ngay một vài quy tắc nhận trọng âm trong giờ Anh cùng làm bài tập trọng âm online dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập trọng âm tiếng anh

1. Đối với động từ gồm 2 âm tiết

Với những động từ bao gồm 2 âm huyết thì trọng âm thường nằm ở âm tiết đồ vật hai. 

Ví dụ:

- collect: /kəˈlekt/ : sưu tầm. 

- record: /rɪˈkɔːd/ : ghi âm.

- relax: /rɪˈlæks/ : thư giãn. 

Tuy nhiên vẫn có các ngoại lệ một trong những động từ bao gồm trọng âm nằm ở vị trí âm tiết đồ vật nhất. Đó là các từ tất cả âm lắp thêm hai là nguyên âm ngắn và chấm dứt bằng phụ âm như er, en, ish, age.

Ví dụ:

- listen: /ˈlɪs.ən/: lắng nghe.

- damage: /ˈdæm.ɪdʒ/: bị thương.

- finish: /ˈfɪn.ɪʃ/: kết thúc.

=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM vào TIẾNG ANH

2. Đối với danh từ và tính từ có 2 âm tiết

Trong hầu hết trường hợp, các danh từ cùng tính từ tất cả 2 âm ngày tiết thường sẽ sở hữu được trọng âm nằm ở vị trí âm huyết đầu tiên. Đây là cách làm bài xích tập trọng âm đơn giản và khá chính xác mà bạn phải ghi nhớ. 

Ví dụ: 

- angel: /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần. 

- happy: /ˈhæp.i/: hạnh phúc. 

- circle: /ˈsɜː.kəl/: vòng tròn.

Khi làm bài tập về trọng âm, bạn cần để ý một số trường đoản cú vựng ngoại lệ bao gồm trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ hai như sau:

- alone: /əˈləʊn/: cô đơn.

- design: /dɪˈzaɪn/: thiết kế. 

- today: /təˈdeɪ/: hôm nay. 

3. Đối với danh hễ từ

Một trường hợp đặc biệt quan trọng mà bạn cần lưu ý khi làm bài tập trọng âm là các từ vừa là danh từ, vừa là cồn từ. Ví như được áp dụng như một danh từ, chúng sẽ sở hữu trọng âm rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ nhất, còn nếu sử dụng như một đụng từ, thì trọng âm của chúng sẽ nằm ở âm tiết thứ hai. 

Ví dụ: 

- export: /ˈek.spɔːt/: sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu - /ɪkˈspɔːt/: xuất khẩu. 

- present: /ˈprez.ənt/: quà tặng ngay - /ˈprez.ənt/: thuyết trình. 

Ngoại lệ một trong những bài tập trọng âm giờ đồng hồ Anh sẽ có một số trong những từ vừa là danh từ, vừa là động từ tuy nhiên trọng âm của bọn chúng trong 2 trường hòa hợp vẫn không thế đổi. 

Ví dụ: 

- promise: /ˈprɒm.ɪs/: câu hứa hẹn - /ˈprɒm.ɪs/: hứa. 

- travel: /ˈtræv.əl/: chuyến đi - /ˈtræv.əl/: du lịch. 

- visit: /ˈvɪz.ɪt/: chuyến thăm - /ˈvɪz.ɪt/: mang đến thăm. 

4. Đối cùng với danh trường đoản cú ghép 

Các danh tự ghép được viết tức tốc nhau thông thường sẽ có trọng âm nằm ở vị trí âm tiết đầu tiên. Đây là một trong những mẹo góp bạn dễ ợt “ăn trọn” điểm trong số bài tập trọng âm thi trung học phổ thông Quốc gia.

Ví dụ:

- airport: /ˈeə.pɔːt/: sảnh bay. 

- birthday: /ˈbɜːθ.deɪ/: ngày sinh nhật. 

Đối cùng với danh từ bỏ ghép chế tạo ra thành một các động từ bỏ (phrasal verbs) thì trọng âm sẽ nằm tại vị trí thành phần vật dụng nhất, còn các động tự tương ưng sẽ sở hữu trọng âm nằm tại thành phần thứ hai. Đây cũng là 1 trong mẹo ghi nhớ rất có ích trong phương pháp làm bài tập trọng âm trong giờ Anh.

Ví dụ:

- walkout: /ˈwɔːkaʊt/: sự bãi khoá - /ˈwɔːk.aʊt/: đình công. 

- breakdown: /ˈbreɪk.daʊn/: sự phá vỡ vạc - /ˈbreɪkˌdɑʊn/: hư hóc. 

=> LỘ TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH ĐẠT ĐIỂM 8+ DỄ DÀNG NHẤT

=> 7 ứng dụng ÔN THI trung học phổ thông QUỐC GIA TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUẨN NHẤT 2022

=> CHIẾN LƯỢC ÔN THI TỐT NGHIỆP thpt MÔN TIẾNG ANH ĐẠT ĐIỂM CAO

5. Đối với tính trường đoản cú ghép

Đa số các tính tự ghép sẽ có trọng âm lâm vào cảnh âm ngày tiết đầu tiên. 

Ví dụ:

- homesick: /ˈhəʊm.sɪk/: nỗi nhớ nhà. 

- waterproof: /ˈwɔː.tə.pruːf/: chống thẩm thấu nước. 

Một số tính từ ghép gồm cách thừa nhận âm nước ngoài lệ:

- old-fashioned: /ˌəʊldˈfæʃ.ənd/: lỗi thời. 

- duty-free: /ˌdʒuː.tiˈfriː/: miễn thuế. 

6. Đối với tính trường đoản cú ghép sệt biệt

Một số tính tự ghép gồm thành phần thứ nhất là một tính từ bỏ hoặc một trạng từ, kèm theo thành phần sản phẩm công nghệ hai hoàn thành bằng đuôi ed thì trọng âm sẽ nằm tại vị trí thành phần máy hai. 

Ví dụ: 

- well-done: /ˌwel ˈdʌn/: làm tốt. 

- well-known: /ˌwel ˈnəʊn/: danh tiếng, nổi tiếng. 

B. Nguyên tắc trọng âm so với các từ bỏ vựng đi kèm theo tiền/ hậu tố

1. Đối với từ bỏ vựng kèm theo tiền tố

Với những từ vựng kèm theo tiền tố thì trọng âm của từ vẫn không chuyển đổi so với từ gốc. Cũng tức là khi làm bài xích tập đánh dấu trọng âm trong trường phù hợp này, trọng âm thường xuyên không nằm tại tiền tố. 

Ví dụ: 

- legal: /ˈliː.ɡəl/: đúng theo lệ - illegal: /ɪˈliː.ɡəl/: chưa hợp lệ. 

- visible: /ˈvɪz.ə.bəl/: hoàn toàn có thể thấy - invisible: /ɪnˈvɪz.ə.bəl/: vô hình.

Xem thêm: Giải Bài Tập Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất Toán 10, Giải Toán Lớp 10 Bài 3: Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất

- connect: /kəˈnekt/: liên kết - disconnect: /ˌdɪs.kəˈnekt/: mất kết nối. 

Nhưng vẫn có một trong những trường đúng theo ngoại lệ trọng âm nằm ở vị trí tiền tố, nhất là những từ đi kèm theo với chi phí tố under, auto, co…

Ví dụ:

- underground: /ˈʌn.də.ɡraʊnd/: ngầm, túng thiếu mật. 

- co-worker: /ˈkoʊˌwɜr·kər/: đồng nghiệp. 

2. Đối cùng với từ gồm hậu tố

Với những từ đi kèm hậu tố thì trọng âm cũng không có sự cụ đổi. Nếu thay đổi về trọng âm thì cũng biến thành kéo theo sự thay đổi về phạt âm của từ. Một trong những hậu tố sẽ không làm chuyển đổi trọng âm của tự như ment, ship, ness, hood, ing, ies, ful, less, able, ous…

Ví dụ:

- agree: /əˈɡriː/: chấp nhận - agreement: /əˈɡriː.mənt/: sự đồng tình. 

- relation: /rɪˈleɪ.ʃən/: quan hệ giới tính - relationship: /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/: mối quan hệ. 

- neighbour: /ˈneɪ.bər/: ở sát - neighbourhood: /ˈneɪ.bə.hʊd/: sản phẩm xóm. 

3. Các danh từ kèm theo hậu tố sion, tion và cian

Với phần nhiều danh từ đi kèm hậu tố sion, tion cùng cian thì trọng âm chính sẽ nằm tại âm ngày tiết ngay vùng trước nó (âm tiết sản phẩm công nghệ hai tính từ lúc cuối từ lên). Hãy ghi nhớ vấn đề đó khi làm các bài tập dấn trọng âm nhé.

Ví dụ:

- communication: /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/: truyền thông. 

- mathematician: /ˌmæθ.məˈtɪʃ.ən/: nhà toán học. 

4. Những danh từ đi kèm hậu tố ity, logy và graphy

Với mọi danh từ kèm theo hậu tố ity, logy với graphy thì trọng âm thiết yếu sẽ nằm tại vị trí âm tiết thứ ba tính từ cuối từ lên. Ghi nhớ mẹo này để gia công các bài tập trọng âm tiện lợi hơn nhé. 

Ví dụ: 

- technology: /tekˈnɒl.ə.dʒi: công nghệ. 

- geography: /dʒiˈɒɡ.rə.fi/: địa lý. 

=>> BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM trong TIẾNG ANH CHUẨN 100%

C. Bài xích tập nhận trọng âm 

Bạn đã ghi ghi nhớ các kim chỉ nan ở bên trên chưa? Thử sức với các bài tập trọng âm gồm đáp án sau đây nhé:

chọn lựa cách đánh trọng âm đúng duy nhất của từ:

1.1. A. Docu’mentary b. Do’cumentary c. ‘documentary d. Documen’tary

1.2. A. Unde’rstand b. Un’derstand c. Und’erstand d. Under’stand

1.3. A. E’quipment b. Equip’ment c. ‘equipment d. Equipm’ent

1.4. A. ‘airsick b. Air’sick c. A’irsick d. Airs’ick

1.5. A. Waterp’roof b. Water’proof c. Wa’terproof d. ‘waterproof

1.6. A. Gor’geous b. ‘gorgeous c. Gorge’ous d. Gorgeo’us

1.7. A. Re’sponsible b. ‘responsible c. Respon’sible d. Res’ponsible

1.8. A. Convin’ce b. Con’vince c. ‘convince d. Convin’ce

1.9. A. ‘computer b. Compu’ter c. C’omputer d. Com’puter

1.10. A. A’nnoying b. An’noying c. Annoy’ing d. Anno’ying

Đáp án: 1-a, 2-d, 3-a, 4-a, 5-d, 6-b, 7-a, 8-b, 9-d, 10-a

chọn đáp án gồm cách đánh trọng âm khác những từ còn lại:

2.1. A. Generous b. Alone c. Constancy d. Sympathy

2.2. A. Detective b. Romantic c. Listen d. Adventure

2.3. A. Design b. Furniture c. Opposite d. Fortunate

2.4. A. Prefer b. Themselves c. Damage d. Mature

2.5. A. Collect b. Company c. Technical d. Interview

2.6. A. Neighbour b. Lecturer c. Circle d. Researcher

2.7. A. Family b. Duty-free c. Obedient d. Solution

2.8. A. Happy b. Pioneer c. Somehow d. Essential

2.9. A. Family b . Competition c. Imagine d. Resident

2.10. A. Envious b. Assistance c. Vision d. Compliment

Đáp án: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-d, 7-a, 8-d, 9-b, 10-b

Trên đây là các phần lý thuyết cũng như bài tập trọng âm trong giờ Anh. Bài viết liên quan nhiều điểm ngữ pháp không giống và chinh phục Tiếng Anh với các nội dung bài viết của hijadobravoda.com nhé!