Biến đổi dễ dàng căn thức bậc hai cùng trục căn thức ở chủng loại của biểu thức là dạng toán rất gần gũi trong công tác toán học lớp 9. Vào nội dung bài viết dưới đây, hijadobravoda.com sẽ tổng hợp kiến thức và kỹ năng lý thuyết, bài xích tập ví dụ cũng như cách giải những dạng toán về chủ thể trục căn thức tại chủng loại của biểu thức, cùng mày mò nhé!


Cách đổi khác đơn giản căn thức bậc hai

Dưới đó là những kiến thức và kỹ năng cần nhớ về cách biến hóa đơn giản căn thức bậc hai


*

*

Trục căn thức tại mẫu mã của biểu thức

Dưới đây là lý thuyết và cách làm bài trục căn thức mẫu của phân số: 

Với những biểu thức (A,B (B>0)), ta có;

(A,B (B>0))

Với những biểu thức (A,B,C) ((Ageq 0, A eq B^2))

Ta có:

(fracCsqrtA+B=fracC(sqrtA-B)A-B^2)

(fracCsqrtA-B=fracC(sqrtA+B)A-B^2)

Với các biểu thức (A,B,C) ((Ageq 0,Bgeq 0,A eq B))

Ta có:

(fracCsqrtA+sqrtB=fracC(sqrtA-sqrtB)A-B)

(fracCsqrtA-sqrtB=fracC(sqrtA+sqrtB)A-B)

Bài tập trục căn thức ở chủng loại lớp 9

Bài 50 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Trục căn thức chủng loại với trả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa.

(frac5sqrt10=frac5sqrt10sqrt10.sqrt10=frac5sqrt1010=fracsqrt102)

(frac13sqrt20=frac13sqrt2^2.5=frac13.2sqrt5=frac1sqrt56sqrt5.sqrt5=fracsqrt56.5=fracsqrt530)

(frac2sqrt2+25sqrt2=frac(2sqrt2+2)sqrt25sqrt2.sqrt2=frac2(sqrt2)^2+2sqrt25.2=frac4+2sqrt210=frac2+sqrt25)

Bài 52 trang 30 SGK toán 9 tập 1 Trục căn thức mẫu mã với trả thiết những biểu thức chữ đều phải có nghĩa.

(frac1sqrtx-sqrty;frac2absqrta-sqrtb)

(frac1sqrtx-sqrty=frac1(sqrtx+sqrty)(sqrtx-sqrty)(sqrtx+sqrty)=frac(sqrtx+sqrty)x-y)

(Do (x eq y) phải (sqrtx eq sqrty)

(frac2absqrta-sqrtb=frac2ab(sqrta+sqrtb)(sqrta-sqrtb)(sqrta+sqrtb)=frac2ab(sqrta+sqrtb)a-b)

(Do (a eq b) nên (sqrta eq sqrtb).

Các câu hỏi trục căn thức ở mẫu mã khó

Ví dụ 1: Trục căn thức mẫu các biểu thức sau

(fracsqrt5-sqrt3sqrt2)(frac265-2sqrt3)

Hướng dẫn giải:

*

Ví dụ 2: Trục căn thức mẫu

*

*

Lý thuyết trục căn thức ở chủng loại bậc 3

Công thức:

(fracMsqrt<3>apm sqrt<3>b=fracM(sqrt<3>a^2pm sqrt<3>ab+sqrt<3>b^2)(sqrt<3>apm sqrt<3>b)(sqrt<3>a^2pm sqrt<3>ab+sqrt<3>b^2)=fracM(sqrt<3>a^2pm sqrt<3>ab+sqrt<3>b^2)apm b)

Ví dụ: Trục căn thức mẫu: (frac1sqrt<3>9-sqrt<3>6+sqrt<3>4)

Hướng dẫn giải:

Ta có: (frac1sqrt<3>9-sqrt<3>6+sqrt<3>4=fracsqrt<3>3+sqrt<3>2(sqrt<3>2+sqrt<3>3)(sqrt<3>9-sqrt<3>6+sqrt<3>4)=fracsqrt<3>2+sqrt<3>3(sqrt<3>2)^3+(sqrt<3>3)^3)=fracsqrt<3>2+sqrt<3>35)

Bài viết trên đây của hijadobravoda.com đã giúp bạn tổng hợp kiến thức cách đổi khác đơn giản căn thức bậc hai cũng giống như chuyên đề trục căn thức trên mẫu. Chúc bạn luôn luôn học tập tốt!