*

*

*
Trangtrước
Trang sau
*

Bài 1. Nhận thấy ánh sáng sủa - mối cung cấp sáng với vật sáng sủa | Giải bài tập đồ gia dụng lý 7 hay độc nhất thuộc Chương 1. Quang học. Phần này giúp chúng ta trả lời tổng thể các thắc mắc trong SGK thiết bị lý 7, qua đó nắm rõ kiến thức xuất sắc hơn