Tổng đúng theo 20 thắc mắc trắc nghiệm đồ dùng lý 11 bài xích 3: Điện trường cùng cường độ năng lượng điện trường gồm đáp án, giúp những em ôn luyện, củng cố kiến thức đạt kết quả nhất. Sẵn sàng tốt cho kì thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 11 bài 3


Bộ thắc mắc trắc nghiệm được biên soạn bám sát với nội dung kiến thức trọng tâm bài học và thường xuất hiện trong những kì thi quan lại trọng. Mời những em học tập sinh, quý thầy thầy giáo theo dõi cỗ đề chi tiết dưới đây.

Bộ 20 thắc mắc trắc nghiệm thiết bị lý lớp 11 bài bác 3: Điện trường cùng cường độ điện trường

Câu 1. Tìm phạt biểu sai về điện trường

A. Điện trường tồn tại bao quanh điện tích

B. Điện trường chức năng lực năng lượng điện lên những điện tích khác đặt trong nó

C. Điện trường của năng lượng điện Q ở những điểm càng xa Q càng yếu

D. Bao quanh một hệ hai năng lượng điện tích nơi đặt gần nhau chỉ có điện trường bởi một năng lượng điện gây ra.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Các hình mẫu vẽ 3.1 biểu diễn véctơ độ mạnh điện trường tại điểm M trong năng lượng điện trường của năng lượng điện Q. Chỉ ra những hình vẽ sai:

A. I và II

B. III cùng IV

C. II và IV

D. I với IV

Câu 3. Tìm phát biểu sai. Vecto độ mạnh điện trường F→tại một điểm

A. Cùng Phương, cùng chiều cùng với lực điện F→tác dụng lên điện tích thử q dương để ở điểm đó

B. Cùng Phương, ngược chiều với lực điện F→tác dụng lên năng lượng điện điểm q âm đặt tại điểm đó

C. Chiều dài màn biểu diễn độ phệ của độ mạnh điện trường theo một tỉ xích làm sao đó

D. Thuộc Phương, cùng chiều cùng với lực điện F→tác dụng lên năng lượng điện điểm q đặt tại điểm đó.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Một năng lượng điện điểm q = -2,5.10-7C đặt ở điểm M trong điện trường, chịu tính năng của lực điện trường có độ mập 6,2.10-2N. Cường độ điện trường tại M là:

A. 2,4.105 V/m

B. -2,4.105V/M

C. 15.10-9V/m

D. -15.10-9V/m

Hiển thị đáp án

Câu 5. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Đường sức điện trường là đa số đường có hướng

B. Đường mức độ điện đi ra từ điện tích dương và hoàn thành là điện tích âm

C. Đường sức điện của năng lượng điện trường tĩnh năng lượng điện là đường khép kín

D. Qua từng điểm trong năng lượng điện trường chỉ tất cả một đường sức điện

Hiển thị đáp án

Câu 6. Cường độ điện trường của năng lượng điện điểm Q tại một điểm giải pháp nó một khoảng tầm r trong năng lượng điện môi đồng chất tất cả hằng số năng lượng điện môi ɛ có độ béo là :

Câu 7. Hai điểm tích điểm q1 = 2.10-8C ; q2 = 10-8C đặt tại hai điểm A,B trong ko khí biện pháp nhau 12cm. độ mạnh điện trường trên điểm M bao gồm AM = 8cm ; BM = 4cm là

A. 28125 V/m

B. 21785 V/m

C.56250 V/m

D.17920 V/m

Hiển thị đáp án

Câu 8. Hai điện tích điểm q1=9.10-8C ; q2=-9.10-8C để ở hai điểm A,B trong ko khí cách nhau 25cm. độ mạnh điện trường trên điểm M gồm AM=15cm ; BM=20cm là

A. 36000 V/m

B. 413,04 V/m

C. 20250 V/m

D. 56250 V/m

Hiển thị đáp án

Câu 9. Điện tích lũy q1=10-6C để tại điểm A ; q2=-2,25.10-6C để tại điểm B trong không khí biện pháp nhau 18cm. Điểm M trên phố thẳng qua A,B mà gồm điện trường trên M bởi 0 vừa lòng ;

A. M nằm xung quanh B và cách B 24cm

B. M nằm bên cạnh A và biện pháp A 18cm

C. M nằm không tính AB và phương pháp B 12cm

D. M nằm ngoại trừ A và giải pháp A 36cm

Hiển thị đáp án

Câu 10. Một phân tử bụi khối lượng 10-4g mang điện tích q nằm thăng bằng trong năng lượng điện trường đều sở hữu vecto độ mạnh điện trường E→có Phương thẳng đứng, chiều từ bên trên xuống (E = 1600 V/m). Lấy g = 10m/s2. Điện tích của hạt vết mờ do bụi là

A. -1,6.10-6C

B.-6,25.10-7C

C.1,6.10-6C

D.6,25.10-7C

Hiển thị đáp án

Câu 11. Một trái cầu nhỏ khối lượng 2√3 g có điện tích 10-5C được treo nghỉ ngơi đầu một gai chỉ tơ đặt trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường E→ nằm ngang (E = 2000 V/m). Khi quả mong nằm cân bằng, dây treo lệch cùng với phương trực tiếp đứng góc α là

A.300

B.600

C.450

D.530

Hiển thị đáp án

Câu 12. Một electron cất cánh trong năng lượng điện trường phần lớn giữa hai bạn dạng kim một số loại phẳng tích điện trái vệt từ phiên bản âm sang bản dương. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm.Cường độ năng lượng điện trường hầu hết là 9.104V/m. Electron tất cả điện tích e=-1,6.10-19 C, trọng lượng m=9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu của electron bằng 0.Thời gian bay của electron là:

A. 1,73.10-8s

B.1,58.10-9s

C.1,6.10-8s

D,1,73.10-9s

Hiển thị đáp án

Câu 13. Đặt bốn điện tích bao gồm cùng độ bự q tại bốn đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh a với điện tích dương để tại A, D, điện tích âm đặt tại B và C. Xác minh cường độ năng lượng điện trường tổng thích hợp tại giao điểm nhị đường chéo cánh của hình vuông.

Câu 14. Tại bố đỉnh A, B cùng C của một hình vuông, cạnh a đặt bố điện tích dương tất cả cùng độ béo q. Trong những số đó điện tích trên A cùng C là điện tích dương, còn điện tích tại B là điện tích âm. Xác minh cường độ điện trường tổng hợp do tía điện tích gây nên tại điểm D.

Câu 15. Tại tía đỉnh A, B và C của một hình vuông vắn ABCD cạnh 6 centimet trong chân không, đặt tía điện tích lũy q1 = q3 = 2.10-7C và q2 = -4.10-7 C. Xác minh điện tích q4 đặt trên D để độ mạnh điện trường tổng đúng theo gây vày hệ năng lượng điện tại tâm O bằng 0.

A. -4.10-7C

B.3.10-7C

C.-2,5.10-7C

D.5.10-7C

Hiển thị đáp án

Câu 16. Tại nhì đỉnh A, B của một tam giác số đông ABC cạnh a đặt hai điện tích điểm q1=q2=4.10-9C trong ko khí. Hỏi phải đặt điện tích q3 có giá bán trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường tạo ra bởi hệ ba điện tích tại trung tâm G của tam giác bởi 0.

A. 2.5.10-8C

B. 3.10-9C

C. 4.10-9C

D,5.10-8C

Hiển thị đáp án

Câu 17. Bốn điểm A, B, C cùng D trong ko khí chế tác thành một hình chữ nhật ABCD cùng với AD = a = 3 cm, AB = b = 4 cm. Những điện tích q1, q2 và q3 lần lượt đặt ở A, B với C. Biết q2=-12,5.10-8 và độ mạnh điện ngôi trường tổng đúng theo tại D bằng 0. Tính q1 và q3

A. Q1= 2,7.10-8C;q3= 6,4.10-8C

B. Q1= 5,1.10-8C;q3= 6,4.10-8C

C. Q1= 3,7.10-8C;q3= 3,4.10-8C

D. Q1= 2,1.10-8C;q3= 3,4.10-8C

Hiển thị đáp án

Câu 18. Hai năng lượng điện q1 = q2 (q > 0) để ở hai điểm A với B với AB = 2a. M là điểm nằm trên đường trung trực của AB và cách AB một đoạn h. Xác định h để độ mạnh điện trường tại M cực đại.

Câu 19. Một hòn bi nhỏ tuổi bằng kim loại được đặt trong dầu. Bi rất có thể tích V = 10 mm3, cân nặng m = 9.10-5 kg. Dầu có trọng lượng riêng D = 800 kg/m3. Tất cả được để trong điện trường đều,E→ hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Tính điện tích mà hòn bi tích được nhằm nó hoàn toàn có thể lơ lửng trong dầu. đến g = 10 m/s2.

A. 2,5.10-8C

B. 2.10-9C

C. 4.10-9C

D. 5.10-8C

Hiển thị đáp án

Câu 20.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập 5 Bài Tập Pháp Luân Công Của Lý Hồng Chí, 5 Bã I TậP Phã¡P Luã¢N Cã´Ng đÁº§Y đÁ»§

 Tại hai điểm A cùng B biện pháp nhau đôi mươi cm trong ko khí có đặt hai năng lượng điện q1=4.10-6 và q2=-6.10-6 . Xác minh cường độ năng lượng điện trường do hai năng lượng điện tích điểm đó gây ra trên C, biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. Khẳng định lực điện tác dụng lên điện tích q3=-5.10-8 đặt tại C.

A. 2,53N

B. 0,34N

C. 0,32N

D. 0,17N

Đáp án bộ trăng tròn bài tập trắc nghiệm đồ dùng lý 11 bài bác 3: Điện trường cùng cường độ năng lượng điện trường

1.D - 2.A - 3.D - 4.A - 5.C - 6.D - 7.A - 8.B - 9.D - 10.B - 11.A - 12.B - 13.A - 14.C - 15.A - 16.C - 17.A - 18.C - 19.B - 20.D

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bài tập trắc nghiệm thứ lý 11 bài bác 3: Điện trường với cường độ năng lượng điện trường (Có đáp án) tệp tin PDF hoàn toàn miễn phí!