Với giải sách bài tập đồ vật lí lớp 9 bài xích 10: đổi mới trở - năng lượng điện trở dùng trong kĩ thuật chi tiết được Giáo viên các năm kinh nghiệm biên soạn bám sát đít nội dung sách bài tập thứ lí 9 góp học sinh tiện lợi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập môn thiết bị lí 9 bài 10. Mời các bạn đón xem:


Mục lục Giải SBT Vật lí 9 bài xích 10: phát triển thành trở - năng lượng điện trở sử dụng trong kĩ thuật

Bài 10.1 trang 27 SBT trang bị Lí 9: Cần làm một trở thành trở gồm điện trở lớn số 1 làm 30Ω...

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 10

Xem lời giải

Bài 10.2 trang 27 SBT vật Lí 9: Trên một trở thành trở con chạy bao gồm ghi 50Ω – 2,5A...

Xem lời giải

Bài 10.3 trang 27 SBT đồ dùng Lí 9: Cuộn dây của một đổi thay trở con chạy được gia công bằng kim loại tổng hợp nikêlin...

Xem lời giải

Bài 10.4 trang 27 SBT đồ gia dụng Lí 9: Cho mạch điện có sơ đồ dùng như hình 10.1...

Xem lời giải

Bài 10.5 trang 28 SBT vật Lí 9: Một bóng đèn tất cả hiệu điện ráng định mức 2,5V...

Xem lời giải

Bài 10.6 trang 28 SBT vật dụng Lí 9: Trong mạch điện bao gồm sơ đồ vẽ nghỉ ngơi hình 10.2...

Xem lời giải

Bài 10.7 trang 28 SBT trang bị Lí 9: Hiệu điện cố kỉnh U vào mạch điện gồm sơ thứ như hình 10.3...

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 29 SBT vật Lí 9: Biến trở không có kí hiệu sơ đồ nào dưới đây...

Xem lời giải

Bài 10.9 trang 29 SBT thiết bị Lí 9: Câu phát biểu nào sau đây về biến hóa trở là không đúng...

Xem lời giải

Bài 10.10 trang 29 SBT trang bị Lí 9: Trước lúc mắc biến hóa trở vào mạch để kiểm soát và điều chỉnh cường độ chiếc điện...

Xem lời giải

Bài 10.11 trang 29 SBT đồ gia dụng Lí 9: Trên một biến đổi trở gồm ghi 30Ω – 2,5A...

Xem lời giải

Bài 10.12 trang 30 SBT đồ dùng Lí 9: Một nhẵn đèn gồm hiệu điện vậy định nấc là 3V...

Xem lời giải

Bài 10.13 trang 30 SBT đồ vật Lí 9: Người ta sử dụng dây nicrom tất cả điện trở suất là 1,1.10-6Ω.m...

Xem thêm: Top 9 Sơ Đồ Tư Duy Toán 9 Chương 3 Đại Số Đồ Tư Duy Toán 9 Chương 3 Đại Số

Xem lời giải

Bài 10.14 trang 30 SBT thiết bị Lí 9: Một vươn lên là trở Rb có mức giá trị lớn nhất là 30Ω...

Xem lời giải

Bài 11: bài bác tập áp dụng định luật Ôm và phương pháp tính điện trở của dây dẫn

Bài 12: công suất điện

Bài 13: Điện năng – công của cái điện

Bài 14: bài xích tập về công suất điện cùng điện năng sử dụng

Bài 16 - 17: Định hình thức Jun – len-xơ. Bài bác tập vận dụng định phương tiện Jun – len-xơ