Giải bài bác tập trang 76, 77 bài 35 các công dụng của cái điện xoay chiều - đo cường độ với hiệu điện núm xoay chiều Sách bài tập (SBT) vật dụng lí 9. Câu 35.1: vào thí nghiệm sinh hoạt hình 35.1, có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra với kim nam châm hút từ khi ta thay đổi chiều cái điện chạy vào nam châm điện?....

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 bài 35


Bài 35.1, 35.2, 35.3 trang 76 Sách bài xích tập (SBT) vật lí 9

35.1 vào thí nghiệm nghỉ ngơi hình 35.1, có hiện tượng lạ gì xẩy ra với kim nam châm hút từ khi ta đổi chiều loại điện chạy vào nam châm hút điện?

*

A. Kim nam châm hút vẫn đứng yên.

B. Kim nam châm quay một góc 900.

C. Kim nam châm hút từ quay ngược lại.

D. Kim nam châm từ bị đẩy ra.

35.2 Trong thí nghiệm ngơi nghỉ hình 35.2, có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra với kim sắt khi ta đổi chiều chiếc điện chạy vào nam châm hút điện?

*

A. Kim fe vẫn bị hút như trước.

B. Kim sắt con quay một góc 900.

C. Khi sắt quay ngược lại.

D. Kim fe bị đẩy ra.

35.3 Có hiện tượng kỳ lạ gì xẩy ra với miếng nam châm hút khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào nam châm hút điện làm việc hình 35.3?

*

A. Miếng nam châm bị nam châm hút điện hút chặt.

B. Miếng nam châm bị nam châm từ điện đẩy ra.

C. Miếng nam châm từ đứng yên, không xẩy ra hút, không bị đẩy.

D. Miếng nam châm hút luân phiên bị nam châm hút từ điện hút, đẩy.

Trả lời:

35.1

35.2

35.3

C

A

D

Bài 35.4 trang 77 Sách bài tập (SBT) trang bị lí 9

Đặt một dây dẫn thẳng tuy vậy song cùng với trục nam – Bắc của một kim nam châm hút từ đứng cân bằng. Có hiện tượng gì với kim nam châm hút từ khi cho mẫu điện xoay chiều mang từ lưới điện giang sơn chạy qua dây dẫn ? lý giải hiện tượng.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 28, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 28

Trả lời:

Khi kim nam châm hút vẫn đứng im như cũ, thực chất lực từ chức năng vào mỗi cực của kim nam châm từ luân phiên đổi chiều theo sự thay đổi chiều của chiếc điện. Nhưng do kim nam châm hút có quán tính, cái điện xoay chiều trên lưới điện nước nhà có tần số phệ (50Hz) cho nên vì thế kim ko kịp đổi chiều quay và đứng yên.