Câu điều kiện là gì? bao gồm mấy các loại câu điều kiện và cách làm của nó núm nào? giải pháp dùng của câu đk ra sao? nội dung bài viết dưới đây sẽ tổng hợp triết lý và các dạng bài bác tập thường gặp gỡ nhất


Trong giờ Anh, kế bên những cấu tạo ngữ pháp cơ phiên bản thường gặp gỡ như câu tường thuật, câu đảo ngữ, câu bị động...thì các dạng câu điều kiện cũng là 1 trong đơn vị kỹ năng rất quan trọng mà toàn bộ các em đề nghị nắm rõ.

*

Câu đk là gì?

Câu điều kiện dùng làm nêu lên giả thiết về một sự việc, vấn đề đó rất có thể xảy ra hoặc cấp thiết xảy ra, được đề cập mang lại khi gồm điều kiện. Câu điều kiện được sinh ra từ 2 mệnh đề:

Mệnh đề điều kiện (If clause): Mệnh đề nêu ra điều kiệnMệnh đề chủ yếu (Main clause): Mệnh đề nêu lên kết quả theo đưa thiết được đặt ra ở mệnh đề điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện loại 1 và 2

Khi mệnh đề đk đứng trước mệnh đề chính, 2 mệnh đề được chia cách với nhau bằng dấu phẩy. Khi mệnh đề chính đứng trước mệnh đề điều kiện thì không tồn tại sự ngăn cách bằng vết phẩy đó. VD: If you study hard, you will pass the exam tomorrow. = You will pass the exam tomorrow if you study hard

Các các loại câu điều kiện

LoạiCông thứcCách dùng
0If + S + Vht, S + Vht VD: If the sun rises, it is dawnDiễn tả đạo lý hoặc sự thật hiển nhiên.
1If + S + Vht, S + will/can + V VD: If I don’t hurry up, I will miss the busDiễn tả sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai
2If + S + Vqk, S + would/could + V VD: If I were you, I would marry himDiễn tả giả định hoặc sự việc không tồn tại thật, ko thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai
3If + S + had + Vp2, S + would/could + have + Vp2 VD: If She had worked harder, she would not have failed the examDiễn tả vấn đề không thể xảy ra trong vượt khứ, chỉ mang tính chất ước mong mỏi trái ngược với công dụng hiện tại
Hỗn hợpIf + S + had + Vp2, S + would/could + V VD: If my boyfriend had explained, we could not break up now.Diễn tả vụ việc không thể xảy ra trong thừa khứ, dẫn đến tác dụng ở hiện tại

Giải thích một trong những kí hiệu:

Vht: Động từ phân chia ở thì bây giờ (thường là lúc này đơn)

Vqk: Động từ phân tách ở thì quá khứ (thường là vượt khứ đơn)

Vp2: Động tự phân từ bỏ II

Các dạng bài tập cậu đk loại 1 và các loại 2

Bài 1: cho dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc:

If I see him, I _____ (give ) him a gift.If I had a typewriter, I _____ (type) it myself.If I had known that you were in hospital, I _____ (visit) you.You could make better progress if you _____ (attend) class regularly.If I _____ (know) his telephone number, I’d give it lớn you.If you _____ (arrive) ten minutes earlier, you would have got a seat.If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.I shouldn’t drink that wine if I _____ (be) you.If I _____ (find) a cheap room, I will stay a fortnight.A lot of people _____ (be) out of work if the factory closed down.

Bài 2: Viết lại những câu sau sang dạng câu điều kiện thích hợp.

Keep silent or you’ll wake the baby up.

If you don"t keep silent, you will wake the baby up.

Stop talking or you won’t understand the lesson.

→ If…………………………………….....….……….

I don’t know her number, so I don’t ring her up. →If…………………………………….....….………..I don’t know the answer, so I can’t tell you.

→ If …………………………………………….……………

We got lost because we didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……….

Xem thêm: Bài Tập Cho Mông Hóp Là Gì Và Các Bài Tập Khắc Phục Mông Hóp

Susan felt sick because she ate four cream cakes. →……………………………………………..………..Without this treatment, the patient would have died. →……………………………………….….…………...He lost his job because he was late every day. →………………………………………………...……...Peter is fat because he eats so many chips. →……………………………………………………...…..Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes. →………………………………..………………………...