a. I didn’t know that you were in the hospital yesterday, so I didn’t visit you.

Bạn đang xem: Bài tập về câu ước

→ If …………………….…………………….……………………………………………

b. Hurry up or you will be late for school.

→ If …………………….…………………….…………………………………………….

c. My mother is very busy, so she can’t help me now.

→ If …………………….…………………….…………………………………………….

d. Lan didn’t hotline me because she didn’t know my phone number.

→ If …………………….…………………….………………………………………….

e. You’re unhealthy because you don’t take exercise.

→ If …………………….…………………….…………………………………………….

Đáp án

a. If I had known that you were in hospital yesterday, I would have visited you

b. If you don’t hurry up, you will be late for school

c. If my mother weren’t busy, she could help me now.

d. If Lan had known my phone number, she would have called me.

e. If you took exercise, you would be healthy.

Exercise 2. Viết lại các câu sau sử dụng câu cầu với “wish”.

a. I have to lớn study hard. 

-> I wish ……………………………………….……………

b. We had a lot of homework yesterday.

-> I wish ……………………………………………………

c. It is raining heavily.

-> I wish…………………………….………………………..

d. It was cold last night. .

-> I wish ……………………………………….……..

e. They work slowly. 

-> I wish ……………………………………….…..…………

Đáp án

a. I wish I didn’t have lớn study.

b. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday.

c. I wish it didn’t rain heavily.

d. I wish it hadn’t been cold last night.

e. I wish they didn’t work slowly.

Để làm rõ hơn về câu đk và câu ước, mời chúng ta cùng hijadobravoda.com cho với phần câu chữ dưới đây!

1. Câu điều kiện

a. Câu điều kiện loại 0

- Định nghĩa: Câu điều kiện loại 0 là câu dùng để diễn tả một sự thật, chân lý, hoặc thói quen đang xảy ra khi điều kiện nói về xảy ra trước.

*

- Công thức: Câu điều kiện loại 0 hoặc câu đk nói tầm thường thường đang có 2 mệnh đề. Một mệnh đề mô tả đk "nếu", mệnh đề sót lại là mệnh đề bao gồm "thì".

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + V (s, es)S + V (s, es)
If + thì lúc này đơnS + thì hiện tại đơn

Lưu ý:

- cả 2 mệnh đề của câu điều kiện loại 0 phần lớn được phân tách ở thì lúc này đơn.

- Mệnh đề đk (mệnh đề if) có thể đứng ở cả 2 vế đầu hoặc vế sau của câu câu.

Cách dùng

Dùng để yêu cầu, nhờ vả, giúp đỡ hoặc nhắn nhủ một điều gì đó.

Ví dụ: If you can play UNO, teach me how lớn play. (Nếu chúng ta có thể chơi UNO, hãy dạy tôi bí quyết chơi.)

Dùng để mô tả một thói quen,hành động hoặc sự việc xảy ra thường xuyên.

Ví dụ: I usually cycle on weekends if the weather is good. (Tôi thường đấm đá xe vào vào cuối tuần nếu tiết trời tốt.)

*Lưu ý: Bạn hoàn toàn có thể thay "if" thành "when" để biểu đạt một câu đk có ý nghĩa sâu sắc không đổi. (Ví dụ: When it rains, I usually don"t leave the house. => Khi trời mưa, tôi thường không thoát khỏi nhà.)

b. Câu đk loại 1

- có mang về câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại I có cách gọi khác là câu đk có thực ở hiện nay tại.

Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

- cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 1

If + Present simple, Future simple

Nói cách khác, ngơi nghỉ câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF cần sử dụng thì lúc này đơn, mệnh đề chính dùng thì sau này đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước xuất xắc sau hầu hết được.

Ex:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, nhỏ chó của mình sẽ cắm anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng và nóng tốt, tôi đang đi câu cá.)

- cách dùng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn hoàn toàn có thể được hotline là câu điều kiện hiện tại hoàn toàn có thể có thật. Ta sử dụng câu đk loại 1 để đưa ra một điều kiện hoàn toàn có thể thực hiện được trong lúc này và nêu kết quả rất có thể xảy ra.

c. Câu đk loại 2

- Khái niệm:

Câu đk loại 2 là câu điều kiện trái với thực tiễn ở hiện tại

- Công thức: 

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính

If + S + V-ed /V2...

To be: were / weren"t

S + would / could / should + V1 (wouldn"t / couldn"t + V1)

Cách dùng:

+ cần sử dụng để diễn tả sự việc, tài năng trái ngược hoặc ko thể diễn ra ở thực tại hoặc tương lai.

Ex: If he were here now, the buổi tiệc ngọt would be more exciting. (Tức là hiện tại anh ấy không có mặt ở bữa tiệc)

+ dùng để làm khuyên bảo (If I were you. . .)

Ex: If I were you, I would never buy that car.

d. Câu đk loại 3

- Định nghĩa câu đk loại 3

Câu điều kiện loại 3 đề cập mang lại một đk không thể trong thừa khứ cùng kết quả có thể xảy ra trong vượt khứ. Phần đông câu này thực thụ là mang thuyết cùng không thực tế. Bởi vì bây chừ đã quá muộn để điều kiện hoặc tác dụng của nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Luôn có một trong những hàm ý của sự hối nuối tiếc với câu điều kiện loại 3. Thực tế là trái ngược hoặc trái với những gì câu nói thể hiện.

Trong câu điều kiện nhiều loại 3, thời gian là quá khứ và tình huống là mang thuyết.

- Cấu trúc

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
S + Had + p IIS + would (could, might..) have + p. II

Lưu ý:

– p. II là dạng thừa khứ ngừng của động từ.Trong bảng cồn từ bất quy tắc, đó chính là cột thiết bị 3 vào bảng động từ bất quy tắc..

– bổ ngữ rất có thể không có, tùy ý nghĩa của câu.

– Mệnh đề IF có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

- giải pháp sử dụng

Cấu trúc câu đk loại 3 được dùng khi ta mong mỏi đặt một đưa thiết ngược lại với điều nào đấy đã xẩy ra trong thừa khứ. Và cả tình huống và kết quả đều không thể xảy ra được nữa.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 21 : Sơ Đồ Mạch Điện, Giải Sbt Vật Lý 7 Bài 21: Sơ Đồ Dòng Điện

Ví dụ:

– If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. ( nếu trong ngày hôm qua tôi ko vắng mặt thì tôi đã chạm mặt anh ta rồi) => cơ mà thực sự tôi đã vắng mặt.