Bài viết giới thiệu những nội dung bài viết hay về điện trường, cách thức giải và những bài tập gồm lời giải cụ thể giúp bạn hiểu sâu hơn kiến thức và kỹ năng về đện trường.

Bạn đang xem: Bài tập về cường độ điện trường có đáp án


MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP xuất xắc VỀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

1. CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG vày MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA TẠI MỘT ĐIỂM.

Cường độ điện trường vì một điện tích gây nên tại một điểm bí quyết điện tích R trong môi trường xung quanh đồng chất bao gồm hằng số năng lượng điện môi là (varepsilon):

* Điểm đặt: tại điểm đang xét.

* Phương: có phương trùng với mặt đường thẳng nối điện tích và điểm đã xét.

* Chiều: (q> 0): Có chiều hướng ra xa năng lượng điện tích.

(q

* Độ lớn: (E=kfraceginvmatrix q endvmatrixeR^2=9.10^9fraceginvmatrix q endvmatrixeR^2)

2.CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Dạng 1. CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP vày HAI ĐIỆN TÍCH GÂY RA TẠI MỘT ĐIỂM BẰNG KHÔNG.

Bài toán tổng quát:

Hai năng lượng điện (q_1), (q_2) đặt tại hai điểm A,B trong môi trường thiên nhiên đồng chất tất cả hằng số điện môi (varepsilon) và biện pháp nhau một khoảng chừng AB = r. Hãy tìm điểm cơ mà cường độ năng lượng điện trường tổng vừa lòng tại đó vì chưng (q_1), (q_2) gây ra bởi không.

Chú ý: Đây là việc tổng quát, lúc giải bài này cần làm tổng quát sau đó đưa ra những bài toán con để áp dụng cụ thể.

Giải:

Các cách giải việc :

Gọi điểm cần tìm là C nhưng tại đó độ mạnh điện trường tổng hợp vì (q_1), (q_2) gây ra bằng không.

Theo đề bài xích ta có:

 (overrightarrowE=overrightarrowE_1C+overrightarrowE_2C=overrightarrow0 ightarrow overrightarrowE_1C=-overrightarrowE_2C) (1)

( nhị vectơ (overrightarrowE_1C,overrightarrowE_2C) là nhì vectơ đối ).

Từ (1) ( ightarrow overrightarrowE_1C) cùng phương (overrightarrowE_2C ightarrow) C thuộc con đường thẳng AB.

Từ (1) ( ightarrow E_1C=E_2C)


Hay (kfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeAC=kfraceginvmatrix q_2 endvmatrixeBC ightarrow fraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix=fracAC^2BC^2 ightarrow fracACBC=sqrtfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix) (2)

(Từ (2) ( ightarrow) C đang nằm xa năng lượng điện tích có độ béo lớn hơn).

Từ (1) ( ightarrow overrightarrowE_1C) ngược chiều (overrightarrowE_2C)

Xét trường vừa lòng 1: (q_1), (q_2) cùng dấu ((q_1). (q_2) (> 0)) ( ightarrow) C phía bên trong đoạn thẳng AB ( ightarrow) AC+CB = AB (a)

Xét trường hợp 2: (q_1), (q_2) trái vết ((q_1). (q_2) (

Từ (2) ta có các trường hợp ví dụ sau:

Xét trường hòa hợp 2.1: (eginvmatrix q_1 endvmatrix CA+AB = CB (b)

Xét trường vừa lòng 2.2: (eginvmatrix q_1 endvmatrix> eginvmatrix q_2 endvmatrix) ( ightarrow) C nằm lệch về phía cần của đoạn AB ( ightarrow) AB+BC = AC (c)


Kết thích hợp (2) với (a) hoặc (b) hoặc (c), tùy trường hợp nhằm giải với tìm ra AC, AB và kết luận.

Chú ý: -Vì trong gần như trường hợp đều có (fracACBC=sqrtfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix) nên khi đến đề thầy giáo cần để ý tỉ số của (q_1) và (q_2) sao mang đến (sqrtfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix) là một số trong những tự nhiên thì việc trở cần tròn số và đơn giản.

- Lúc dạy dỗ giáo viên phải đi trường đoản cú từ công việc kèm theo lí luận bằng hình vẽ sao cho học sinh dễ hiểu nhất. Đây là vấn đề thuộc dạng tương đối khó với học viên vì lâu năm và tương quan đến kỹ năng về vectơ.

- Đối cùng với trường hợp (q_1) = - (q_2) thì sẽ không kiếm được vị trí mà tại đó cường độ điện ngôi trường tổng thích hợp do gây ra bằng không.

CÁC BÀI TOÁN CỤ THỂ

Bài 1: mang lại hai năng lượng điện (q_1=5.10^-8C,q_2=20.10^-8C) đặt tại hai điểm A,B trong chân không biện pháp nhau một khoảng chừng AB =30cm.Tìm gần như điểm cơ mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bởi (q_1), (q_2) gây ra bởi không.


Chú ý: Đây là bài xích toán ví dụ trong trường thích hợp 1 của câu hỏi trên.

Giải:

*

Gọi vấn đề cần tìm là C mà lại tại đó cường độ điện ngôi trường tổng hợp bởi vì (q_1), (q_2) gây ra bởi không. Theo đề bài bác ta có:

(overrightarrowE=overrightarrowE_1C+overrightarrowE_2C=overrightarrow0 ightarrow overrightarrowE_1C=-overrightarrowE_2C) (1)

( hai vectơ (overrightarrowE_1C,overrightarrowE_2C) là hai vectơ đối ).

Từ (1) ( ightarrow overrightarrowE_1C) cùng phương (overrightarrowE_2C ightarrow) C thuộc mặt đường thẳng AB.

Từ (1) ( ightarrow overrightarrowE_1C) ngược chiều (overrightarrowE_2C) và (q_1), (q_2) cùng vệt ((q_1). (q_2) (> 0))

 ( ightarrow) C nằm trong đoạn trực tiếp AB ( ightarrow)  AC + CB = AB (2)

Từ (1) ( ightarrow E_1C=E_2C)

(kfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeAC=kfraceginvmatrix q_2 endvmatrixeBC ightarrow fraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix=fracAC^2BC^2 ightarrow fracACBC=sqrtfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix=sqrtfrac5.10^-820.10^-8=frac12)


Hay BC = 2AC (3).

Từ (2) và (3) giải ra ta bao gồm kết quả: AC = 10cm, BC = 20cm.

 

*

Kết luận: Vậy điểm C phải tìm cách phía trong đoạn thẳng AB và bí quyết A 10cm, giải pháp B 20cm như hình vẽ.

Bài 2: Hai điện tích (q_1=-2.10^-8C,q_2=18.10^-8C) đặt tại hai điểm A,B vào chân không giải pháp nhau một khoảng AB =20cm.Tìm hầu như điểm nhưng mà tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hòa hợp tại đó vị (q_1), (q_2)  gây ra bởi không.

Chú ý: Đây là bài bác toán cụ thể trong trường phù hợp 21 của việc tổng quát trên.

Giải:

Gọi vấn đề cần tìm là C nhưng mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bởi (q_1), (q_2)  gây ra bằng không. Theo đề bài ta có:

(overrightarrowE=overrightarrowE_1C+overrightarrowE_2C=overrightarrow0 ightarrow overrightarrowE_1C=-overrightarrowE_2C) (1)

( nhì vectơ (overrightarrowE_1C,overrightarrowE_2C) là hai vectơ đối ).

Từ (1) ( ightarrow overrightarrowE_1C) cùng phương (overrightarrowE_2C ightarrow) C thuộc đường thẳng AB.

Từ (1) ( ightarrow overrightarrowE_1C) ngược chiều (overrightarrowE_2C) và (q_1), (q_2) trái dấu ((q_1). (q_2) () và (eginvmatrix q_1 endvmatrix


đoạn AB ( ightarrow) CA + AB = CB (2)

Từ (1) ( ightarrow E_1C=E_2C)

(kfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeAC=kfraceginvmatrix q_2 endvmatrixeBC ightarrow fraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix=fracAC^2BC^2 ightarrow fracACBC=sqrtfraceginvmatrix q_1 endvmatrixeginvmatrix q_2 endvmatrix=sqrtfraceginvmatrix -2.10^-8 endvmatrix18.10^-8=frac13)

Hay BC = 3AC (3).

Từ (2) cùng (3) giải ra ta tất cả kết quả: AC = 10cm, BC = 30cm.

*

Kết luận: Vậy điểm C đề nghị tìm biện pháp nằm trê tuyến phố thẳng AB với nằm lệch về phía trái của (AB) và giải pháp A 10cm, giải pháp B 30cm như hình vẽ.

Điểm gồm cường độ năng lượng điện trường tổng thích hợp tại đó do (q_1), (q_2) gây ra bởi không luôn luôn nằm gần điện tích gồm độ lớn bé dại hơn và nằm xa năng lượng điện tích tất cả độ phệ lớn hơn. 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Hai năng lượng điện điểm q1 = 10-6C và q.2 = 8.10-6C để ở hai điểm cố định A cùng B vào dầu (ε = 2). AB = 9cm. Xác định vị trí của điểm N mà tại đó năng lượng điện trường triệt tiêu. 


Đs: r1=3cm cùng r2=6cm

2. Hai điện tích điểm q1 = 4.10-6C và quận 2 = 36.10-6C để ở hai điểm thắt chặt và cố định A với B vào dầu (ε = 2). AB = 16cm. Xác xác định trí của điểm M cơ mà tại đó năng lượng điện trường tổng hợp bằng không. 

Đs: r1=4cm và r2=12cm

3. Hai năng lượng điện điểm q1 = 9.10-7C và quận 2 = -10-7C đặt ở hai điểm thắt chặt và cố định A với B trong ko khí. AB = 20cm. Xác xác định trí của điểm M nhưng tại đó năng lượng điện trường tổng hợp bởi không. 

Đs: r2 = 10cm r1=30cm

4.

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn Lớp 6 Bài Ôn Tập Văn Miêu Tả, Soạn Bài Ôn Tập Văn Miêu Tả

mang lại hai điện tích q1, q2 đặt tại A và B , AB = 2cm. Biết (q_1+q_2=7.10^-8C) và điểm C cách q1 6cm, cách quận 2 8cm làm thế nào để cho cường độ năng lượng điện trường E = 0. Tìm q1 và quận 2 ?

Đs: (-9.10^-8C, 16.10^-8C)

5. Tại nhì điểm cố định A cùng B vào chân không giải pháp nhau 60cm tất cả đặt hai năng lượng điện điểm q1 = 10-7C và q2 = -2,5. 10-8C.

 a) Xác xác định trí của điểm M nhưng tại đó điện trường tổng hợp bằng không. 

 b) Xác xác định trí tại điểm N nhưng tại đó vecto độ mạnh điện trường do quận 1 gây ra gồm độ lớn bằng vecto độ mạnh điện ngôi trường do quận 1 gây ra. (chỉ xét trường thích hợp A,B,N trực tiếp hàng)


c) xác định điểm p nằm trên đường thẳng AB nhưng mà tại kia (overrightarrowE_1=4overrightarrowE_2).

 Đs:

a) r1=120cm và r2=60cm

b) tất cả hai địa điểm : r1=120cm và r2=60cm và r1=40cm và r2=20cm

c) p nằm trên tuyến đường trung trực của AB  

Tải về


Miễn phí tư vấn thi reviews năng lực 2023

Tất cả vướng mắc về kì thi, cách thực hiện tuyển sinh, tư liệu ôn thi, ôn luyện thi vắt nào, điểm chuẩn... Sẽ được chuyên viên giải đáp nhanh chóng bằng phương pháp điền thông tin dưới đây.