Độ lớn: (E = kfracvarepsilon r^2 = 9.10^9frac10^ - 61.left( 30.10^ - 2 ight)^2 = 10^5V/m)

Dạng 2: xác minh cường độ năng lượng điện trường tổng hợp bởi nhiều điện tích gây nên tại một điểm

- Áp dụng nguyên lý ông xã chất năng lượng điện trường: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 + overrightarrow E_3 + ... + overrightarrow E_n )

- trình diễn (overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ,overrightarrow E_3 ,...,overrightarrow E_n ), khẳng định phương, chiều, độ khủng của từng vecto cường độ điện trường bởi vì từng năng lượng điện gây ra.

Bạn đang xem: Bài tập về điện trường

- Vẽ vecto cường độ điện trường tổng hợp theo nguyên tắc hình bình hành.

- xác định độ phệ của cường độ điện ngôi trường tổng hợp dựa vào hình vẽ.

* những trường hợp quánh biệt:

+ (overrightarrow E_1 uparrow uparrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = E_1 + E_2)

+ (overrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = left| E_1 - E_2 ight|)

+ (overrightarrow E_1 ot overrightarrow E_2 Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 )


+ ((overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ) = alpha Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 + 2 mE_1E_2cos alpha )

Bài tập ví dụ: Tại hai điểm A cùng B biện pháp nhau 10 centimet trong không khí gồm đặt hai năng lượng điện (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C). Xác minh cường độ điện trường vì chưng hai điện tích đặc điểm này gây ra tại:

a) M với MA = MB = 5 cm

b) N với na = 5 cm, NB = 15 cm

Hướng dẫn giải

a)

MA = MB = 5 cm, AB = 10 centimet => M là trung điểm của AB.

 

*

Ta biểu diễn những vecto cường độ điện trường do hai năng lượng điện tích gây ra tại điểm M như hình vẽ. 

Vecto độ mạnh điện trường tại M là tổng hợp hai vecto (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M )

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy (overrightarrow E_1M uparrow downarrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M - E_2M)


Ta có: (E_1M = E_2M = kfracleftMA^2 = 9.10^9fracleft( 5.10^ - 2 ight)^2 \= 5,76.10^5V/m)

( Rightarrow E = E_1M - E_2M = 0)

b)

NA = 5 cm, NB = 15 cm, AB = 10 cm cần N nằm ko kể AB cùng nằm trê tuyến phố thẳng AB.

Xem thêm: Phân Tích Đất Nước Trong Anh Và Em Hôm Nay … Làm Nên Đất Nước Muôn Đời

 

*

Ta biểu diễn các vecto cường độ điện trường vì hai năng lượng điện tích tạo ra tại điểm N như hình vẽ.

Vecto cường độ điện trường tại M là tổng phù hợp hai vecto (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M ) 

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy: (overrightarrow E_1M uparrow uparrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M + E_2M)

Ta có: (left{ eginarraylE_1M = kfracleftAN^2 = 5,76.10^5V/m\E_2M = kfracBN^2 = 0,64.10^5V/mendarray ight.\ Rightarrow E = 5,12.10^5V/m)

Dạng 3: Xác xác định trí cường độ điện trường bằng 0

- trường hợp (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M = overrightarrow 0 ) thì (overrightarrow E_1 = - overrightarrow E_2 Rightarrow left{ eginarrayloverrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 \E_1 = E_2endarray ight.)