... CHUYÊN ĐỀ 6 - CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỊNH LÍ TA-LÉTA.Kiến thức:1. Định Ta-lét: * Định Ta-lét: ABCMN // BC∆ ⇔ AM AN = AB AC* Hệ quả: MN // BC ⇒ AM AN MN = AB AC BC=B. bài xích ... ⇒ centimet DC = AM AK (2) các tứ giác AFCD, DCBK la các hình bình hành bắt buộc AF = DC, FB = AK (3)Kết thích hợp (1), (2) cùng (3) ta tất cả CP CMPB AM= ⇒ MP // AB (Định Ta-lét đảo) (4)b) gọi I là ... Tuy vậy với AB // DC đề nghị theo tiên đề Ơclít thì bố điểm P, I, M trực tiếp hàng xuất xắc MP trải qua giao điểm của CF cùng DB hay bố đường thẳng MP, CF, DB đồng quy 6. bài 6: đến ∆ABC tất cả BC 6 18,510 442


Bạn đang xem: Bài tập về định lý talet

*

... 2n - 1c) n4 - 2n3 + 2n2 - 2n + 1 M n4 - 1Đặt A = n4 - 2n3 + 2n2 - 2n + 1 = (n4 - n3) - (n3 - n2) + (n2 - n) - (n - 1)= n3(n - 1) - n2(n - 1) + n(n - 1) - (n - ... (1917 - 1) 1719 + 1 M 17 + 1 = 18 và 1917 - 1 M 19 - 1 = 18 phải (1719 + 1) + (1917 - 1) tuyệt 1719 + 1917 M 18d) 36 63 - 1 M 36 - 1 = 35 M 7 36 63 - 1 = ( 36 63 + 1) - 2 ... CHUYÊN ĐỀ 4 - CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ chia HẾT CỦA SỐ NGUYÊNA. MỤC TIÊU:* Củng cố, khắc sâu kiến thức về những bài xích toán chia hết thân các số, các đa thức* HS tiếp tục thực hành thành thục về các...
*

*

... Bài học tập lớp 11 Ban cơ bản: huyết TC 9+10 lịch trình tự chọnGiải những bài toán về định phương tiện ôm cho những loại đoạn mạch.Ngày lên lớp : 5 11 2007 ... được ý nghĩa những đại lượng vào biểu thức về định phép tắc Ôm cho toàn mạch, cho đoạn mạch có cả nguồn điện với máy thu và đến các nhiều loại đoạn mạch. 2. Kỹ năng:* Giải những bài bác tập về mạch điện bao gồm ... Giải:ArrUIAB125,02121=+++=EE-I 15 15,432 91
*

7 6,568 122
*

15 665 6
8 1,901 19
13 8,360 104
3 672 10
26 4,786 15Xem thêm: Vở Bài Tập Đạo Đức Lớp 3 Bài 1, Giải Vở Bài Tập Đạo Đức 3 Bài 1: Kính Yêu Bác Hồ