Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn đọc 2 bài tập tính giá CIF và FOB, cách tính thuế xuất khập khẩu hàng hóa, dịch vụ, ủy thác với lời hướng dẫn giải cụ thể và chi tiết.

Bạn đang xem: Bài tập về giá cif và giá fob

Công thức tính thuế

Thuế xuất nhập khẩu có phần khác biết với thuế doanh thu trên tổng doanh thu trong tháng. Thuế xuất nhập khẩu sẽ được tính theo từng chuyến hàng xuất nhập khẩu theo công thức như sau:

 Số lượng hàng xuất nhập khẩu x Đơn giá hàng xuất nhập khẩu (tiền Việt Nam) x TS thuế xuất nhập khẩu (%) = Thuế xuất nhập khẩu phải nộp

Đơn giá hàng xuất nhập khẩu tính bằng tiền Việt Nam để tính thuế:

Nhập khẩu: Tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại thương nhân với đơn giá CIF ngoại tệ.Xuất khẩu: tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng ngoại thương nhân với đơn giá FOB ngoại tệ.

*

Bài tập tính giá CIF và FOB cùng hướng dẫn giải số 1

Đề bài

Tại thời điểm tháng 11/2015 Công ty kế toán TU có phát sinh một số nghiệp vụ sau:

Công ty trực tiếp xuất khẩu một lô hàng gồm 500 sản phẩm A với giá FOB của hợp đồng là 10 USD/SP. Tỷ giá tính thuế được cho là là 21.000 VND/USD. Tiếp theo công ty nhập khẩu có ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua. Giá CIF được biết là 30.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 21.500 VND/USD. Công ty Nhập khẩu 5000 sản phẩm C với giá FOB hợp đồng là 8 USD/sản phẩm. Biết được bảo hiểm quốc tế và phí vận chuyển là 2 USD/sản phẩm và tỷ giá tính thuế là 22.000 VND/USD. Công ty trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm D với điều kiện CIF là 5 USD/sản phẩm. Biết rằng 5000 VNĐ/SP là phí bảo hiểm quốc tế và vận chuyển. Tỷ giá tính thuế được tính là 21.500 VND/USD.

Câu hỏi: Yêu cầu bạn tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp của công ty kế toán TU. Biết rằng, thuế xuất nhập khẩu của từng sản phẩm là như sau:

Sản phẩm A: 2%Sản phẩm B: 10%Sản phẩm C: 15%Sản phẩm D: 2%Sản phẩm E: 10%

Hướng dẫn giải chi tiết

Nghiệp vụ 1: Xuất khẩu 500 sản phẩm A:

Số thuế xuất khẩu phải nộp là: 500 x (10 x 21.000) * 2% = 2.100.000 VNĐ

Nghiệp vụ 2: Nhập khẩu lô hàng có ủy thác B:

Số thuế nhập khẩu phải nộp là: (30.000 x 21.500) * 10% = 64.500.000 VNĐ

Nghiệp vụ 3: Nhập khẩu 5000 sản phẩm C:

Số thuế NK phải nộp là: ((5.000 x 8 x 22.000) + (5.000 x 2 x 22.000)) * 15% = (880.000.000 + 220.000.000) * 15 % = 165.000.000.

*

Bài tập cùng hướng dẫn giải số 2

Đề bài

Trong tháng 12/2015 Công ty Nam Hải có phát sinh 3 nghiệp vụ sau đây:

Nghiệp vụ 1: Công ty nhập khẩu 180.000 sản phẩm A có giá CIF quy ra tiền Việt là 100.000 VNĐ/sản phẩm. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển có gặp thiên tại nên đã có 3000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn, theo biên bản giám định của các cơ quan chức năng. Rất may, số sản phẩm này công ty đã bán được với giá là 150.000 VNĐ/sản phẩm chưa tính thuế GTGT.

Nghiệp vụ 2: Công ty nhập khẩu 5.000 sản phẩm D. Theo giá CIF là 5 USD/sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hải quan, công ty xác định bị thiếu mất 300 sản phẩm. Biết rằng tỷ giá tính thuế là 18.000 VNĐ/USD. Công ty trong kỳ này đã bán được 2.000sp với giá là 130.000 VNĐ/sản phẩm chưa thuế.

Nghiệp vụ 3: công ty xuất khẩu 1.000 tấn sản phẩm C. Công ty dự kiến giá bán xuất tại kho là 4.500.000 VNĐ/tấn. Biết rằng 500.000 VNĐ/tấn là chi phí vận chuyển từ kho đến cảng.

Sản phẩm A: 10%.Sản phẩm B: 15%.Sản phẩm C: 5%.Thuế GTGT: 10%.

Hướng dẫn giải chi tiết

Nghiệp vụ 1: Vì 3000 sản phẩm đã bị hỏng nên chỉ cần tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 sản phẩm. Vậy:

Thuế NK phải nộp như sau: (177.000 x 100.000)* 10% = 1.770.000.000 VNĐThuế GTGT phải nộp là: (177.000 x 150.000)* 10% = 2.155.000.000 VNĐ

Nghiệp vụ 2: Vì thiếu 300 sản phẩm B nên chỉ cần tính thuế nhập khẩu cho 5000 – 300 = 4700 sản phẩm.

Thuế NK cho 4700 sản phẩm là: (4700 x 5 x 18.000) x 15% = 63.450.000 VNĐSố thuế GTGT cần phải nộp là: (2.000 x 130.000) x 10% = 26.000.000 VNĐ

Nghiệp vụ 3: Dựa vào công thức QXK* FOB* t thì: 1.000 x (4.500.000 + 500.000) x 5% = 250.000.000 VNĐ. Đây chính là số thuế xuất khẩu mà công ty phải nộp cho sản phẩm C.

Xem thêm: Bài Văn Tả Khu Vui Chơi Giải Trí Đầm Sen (8 Mẫu), Tả Một Khu Vui Chơi, Giải Trí Mà Em Thích

Hy vọng qua 2 bài tập tính giá CIF và FOB trên, các bạn có thể áp dụng kiến thức này vào nghiệp vụ của mình.