Bài tập 1Hàm số sản xuất của một doanh nghiệp có dạng: Q = 2.k.l1/2. Đơn giá thuê vốn là r = 20 đơn vị tiền, đơn giá của lao động là w = 12 đơn vị tiền. Doanh nghiệp ký được hợp đồng tiêu thụ 2.400 sản phẩm.a) Doanh nghiệp sẽ thuê bao nhiêu vốn và lao động để thực hiện hợp đồng trên?b) Chi phí sản xuất trực tiếp (chi phí vốn và lao động) thấp nhất của doanh nghiệp là bao nhiêu?c) Nếu đơn giá sản phẩm ở hợp đồng trên là 2 đơn vị tiền thì lợi nhuận doanh nghiệp đạt được là bao nhiêu? Biết rằng chi phí quản lý và bán hàng bằng 20% chi phí sản xuất trực tiếp.d) Với hàm sản xuất trên đây, nếu doanh nghiệp sử dụng vốn và lao động đều tăng thêm 44% thì sản lượng sẽ tăng hay giảm bao nhiêu %?

Bạn đang xem: Bài tập về hàm sản xuất cobb douglas

Bài tập 2
Hàm sản xuất của một doanh nghiệp có dạngQ(k,l) = k0,5l0,5trong đó k, l là số lượng vốn và lao động đưa vào sản xuất. Đơn giá thuê vốn là r = 4 đơn vị tiền và đơn giá thuê lao động là w = 1 đơn vị tiền. Chủ doanh nghiệp ký được một hợp đồng tiêu thụ 200 đơn vị sản phẩm với đơn giá là 5 đơn vị tiền/đơn vị sản phẩm.a. Chủ doanh nghiệp sẽ thuê bao nhiêu lao động và bao nhiêu vốn để hoàn thành hợp đồng trên với chi phí thấp nhất?b. Tổng chi phí sản xuất là bao nhiêu?c. Lợi nhuận đạt được của doanh nghiệp là bao nhiêu?a. Từ hàm sản xuất Q = 2.k.l1/2, phối hợp các yếu tố sản xuất về việc thuê lao động và số lượng vốn, ta có:Điều kiện tối ưu:c. Doanh thu của doanh nghiệp:TR = 2400 . 2 = 4800 đợn vị tiềnLợi nhuận của doanh nghiệpΠ = TR – (1 + 20%).TC = 4800 – (1 + 20%).3600 = 480 đơn vị tiềnd.


Bạn đang xem: Bài tập về hàm sản xuất cobb douglas


Xem thêm: " Quả Chuối Tiếng Anh Là Gì, Quả Chuối Tiếng Anh Đọc Là Gì

Nếu doanh nghiệp tăng sử dụng vốn và lao động thêm 44% Vốn mới: k’ = 1,44k = 172,8 Lao động mới: l’ = 1,44l = 144a. Từ hàm sản xuất Q = k0,5l0,5, phối hợp các yếu tố sản xuất về việc thuê lao động và số lượng vốn, ta có: ByNhật Ký Chú Cuộivào lúctháng 7 24, 2017
*

Unknownnói...

Cho e hỏi bài 1a sao k=1,2L v ạ

12:10 12 tháng 1, 2021Nhật Ký Chú Cuộinói...

Không biết: Chàng hay nàng đây!Từ Công thức ②: Hoán đổi phân số, tử số => Sẻ cho kết quả: k = 1,2l

15:39 12 tháng 1, 2021Bài Đăngtháng ba (4)tháng hai (9)tháng một (19)tháng mười hai (16)tháng mười một (18)tháng mười (14)tháng chín (33)tháng tám (28)tháng bảy (19)tháng sáu (22)tháng năm (14)tháng tư (26)tháng ba (25)tháng hai (14)tháng một (12)tháng mười hai (18)tháng mười một (23)tháng mười (27)tháng chín (25)tháng tám (24)tháng bảy (26)tháng sáu (35)tháng năm (27)tháng tư (18)tháng ba (14)tháng hai (17)tháng một (31)tháng mười hai (32)tháng mười một (44)tháng mười (28)tháng chín (34)tháng tám (34)tháng bảy (27)tháng sáu (24)tháng năm (40)tháng tư (40)tháng ba (31)tháng hai (14)tháng một (18)tháng mười hai (18)tháng mười một (22)tháng mười (28)tháng chín (28)tháng tám (28)tháng bảy (31)tháng sáu (33)tháng năm (29)tháng tư (24)tháng ba (22)tháng hai (28)tháng một (17)tháng mười hai (22)tháng mười một (19)tháng mười (15)tháng chín (25)tháng tám (20)tháng bảy (14)tháng sáu (17)tháng năm (9)tháng tư (13)tháng ba (9)tháng hai (3)tháng một (11)tháng mười hai (4)tháng mười (7)tháng chín (7)tháng tám (7)tháng bảy (8)tháng sáu (3)tháng năm (6)tháng hai (1)tháng một (7)tháng mười hai (9)