Bài tập Hệ thức lượng vào tam giác vuông là tài liệu vô cùng có ích không thể thiếu dành riêng cho các học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1: Cho

*
vuông tại A. Biết
*
. Đường cao
*
Tính HB, HC.


Bài 2: cho

*
vuông trên
*
, phân giác AD con đường cao AH. Tính HD, HB, HC.

Bài 3: Cho

*
 vuông tại A. Kẻ con đường cao AH, tính chu vi
*
biết AH=14 cm,
*

Bài 4: mang đến tam giác ABC vuông sinh sống A đương cao AH. Biết

*
. Tính độ dài AH.

Bài 5: Cho tam giác

*
vuông tại A tất cả BD là phân giác góc B. Hiểu được
*
. Tính độ nhiều năm cạnh BC

Bài 6: mang đến tam giác

*
,
*
. Tính độ lâu năm cạnh AB.

Bài 7: mang đến hình thang cân ABCD, đáy mập

*
, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo vuông góc với cạnh bên. Tính độ dài đường cao của hình thang cân đó.

Bài 8:

a. đến tam giác ABC có

*
. Tính diện tích tam giác ABC.

b. Cho tứ giác ABCD có

*
. Tính diện tích s tứ giác.

c. Mang lại tứ giác ABCD có các đường chéo cắt nhau tại O. Cho thấy

*
. Tính diện tích tứ giác ABCD.


Bài 9: mang đến

*
vuông tại A kẻ mặt đường cao AH chu vi
*
 bằng 30cm, chu vi
*
 bằng 4dm. Tính BH, CH cùng chu vi
*

Bài 10: cho biết thêm chu vi của một tam giác bởi 120cm. Độ dài các cạnh tỉ lệ thành phần với 8,15,17.

a) chứng minh rằng tam giác đó là 1 trong những tam giác vuông.

b) Tính khoảng cách từ giao điểm ba đường phân giác mang đến mỗi cạnh.

Xem thêm: 13 Bài Phân Tích Nhân Vật Bé Thu Trong Truyện Chiếc Lược Ngà

Bài 11: Cho tứ giác lồi ABCD có AB=AC=AD=10 cm, góc

*
và góc A là
*

a) Tính đường chéo cánh BD

b) Tính những khoảng cách bảo hành và DK từ bỏ B với D mang đến AC

................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
*