Toán lớp 5: những dạng bài tập về láo lếu số là tài liệu vị hijadobravoda.com biên soạn có phần nội dung lý thuyết và gợi nhắc cách giải những bài tập ví dụ về những dạng toán láo lếu số hay gặp. Mời những em tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn phần kim chỉ nan này.

Bạn đang xem: Bài tập về hỗn số lớp 5

1. Cách cộng láo lếu số

Để cùng hai láo lếu số, ta gồm hai biện pháp sau:

Cách 1: chuyển hỗn số về phân số rồi tiến hành phép cộng phân số

Muốn cộng hai láo lếu số, ta đưa hai lếu số về dạng phân số rồi cùng hai phân số vừa đưa đổi.

Ví dụ: Tính tổng

*

Hướng dẫn:


+ cách 1: chuyển hỗn số về phân số.

*

+ cách 2: thực hiện phép cộng các phân số.

Lời giải:

*

Cách 2: bóc tách hỗn số thành tổng của phần nguyên với phần phân số

Muốn cùng hai lếu số, ta hoàn toàn có thể cộng phần nguyên cùng với nhau, cùng phần phân số cùng với nhau.

Ví dụ: Tính tổng

*

Hướng dẫn:

+ cách 1: bóc tách hỗn số thành tổng của phần nguyên cùng phần phân số

+ cách 2: cộng phần nguyên cùng với phần nguyên cùng phần phân số với phần phân số

Lời giải:

*

2. Cách trừ láo lếu số

Tương từ như giải pháp cộng lếu số, nhằm trừ nhì hỗn số, ta cũng có thể có hai giải pháp sau:

Cách 1: gửi hỗn số về phân số rồi thực hiện phép cùng phân số

Muốn trừ hai hỗn số, ta chuyển hai lếu số về dạng phân số rồi tiến hành phép trừ hai phân số vừa đưa đổi.

Ví dụ: Tính hiệu

*

Lời giải:

*

Cách 2: bóc hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số


Muốn trừ hai hỗn số, ta hoàn toàn có thể trừ phần nguyên với nhau, trừ phần phân số với nhau, kế tiếp cộng phần nguyên cùng với phần phân số ở kết quả vừa dìm được.

Ví dụ: Tính hiệu

*

Lời giải:

*

3. Bí quyết nhân, phương pháp chia hỗn số

Để tiến hành phép nhân (hoặc chia) nhị hỗn số, ta chuyển hai lếu số kia về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa đưa đổi.

Ví dụ: tiến hành phép tính:

a)

*

b)

*

Lời giải:

a)

*

b)

*

4. So sánh các hỗn số

Để so sánh hai lếu láo số, ta tất cả hai bí quyết sau:

Cách 1: gửi hỗn số về phân số

Muốn so sánh hai láo số, ta đưa hai lếu số về dạng phân số rồi so sánh hai phân số vừa đưa đổi.

Ví dụ: so sánh hai lếu láo số:

*
với
*

Lời giải:

Ta gồm

*
với
*

Vì 19

Ví dụ: so sánh hai lếu số:

a)

*
cùng
*

b)

*
*

Lời giải:

a) lếu số

*
tất cả phần nguyên bằng 3 cùng hỗn số
*
có phần nguyên bởi 6.

Vì 3 5 bắt buộc

*

Vậy

*

5. Phương pháp tính nhanh lếu số

5.1. Tính cấp tốc phép cộng, trừ lếu số

Để tính nhanh hỗn số, ta cộng (trừ) phần nguyên với phần nguyên và phần phân số cùng với phần phân số của những hỗn số đó.

5.2. Tính cấp tốc phép nhân láo số

+ Ta có thể tách bóc phần nguyên và phần thập phân của từng hỗn số rồi thực hiện tính toán.

*

Ví dụ: Tính nhanh:

*

Lời giải:

*

Chú ý: trường hợp nhân láo lếu số với một số tự nhiên, ta chỉ cần nhân số tự nhiên đó theo lần lượt với phần nguyên với phần thập phân của hỗn số.

Ví dụ: Tính nhanh

*

Lời giải:

*

Bài tập trắc nghiệm lếu láo số lớp 5

Câu 1: Phần nguyên của lếu láo số

*
là:

A. 4B. 2C. 7D. 9

Câu 2: Phần phân số của lếu láo số

*
là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: Phân số

*
được gửi thành láo số:A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: Kết trái của phép tính

*

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: Giá trị của

*
thỏa mãn nhu cầu
*
là:

A.
*
= 46
B.
*
= 40
C.
*
= 23
D.
*
= 18

Câu 6: Tính rồi đối chiếu hai số A và B biết rằng:

*
cùng
*

A. A > BB. A

Câu 7: Điền số tương thích vào ô trống:

Một cửa hàng có

*
kg gạo. Buổi sáng shop bán được
*
kilogam gạo. Buổi chiều shop bán được số gạo gấp 2 lần buổi sáng. Vậy sau cả nhì buổi, cửa hàng còn lại ☐ ki-lô-gam gạo.

Xem thêm: Bài 52 Trang 58 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 52 Trang 58 Toán 8 Tập 1

A.
*
kg gạo
B. 38 kilogam gạoC.
*
kg gạo
D.
*
kilogam gạo

-----

Trên đây, hijadobravoda.com vẫn tổng hợp cụ thể cho những em làm rõ hơn về những dạng toán về lếu láo số lớp 5 giúp các em học viên học tốt môn Toán lớp 5, sẵn sàng cho những bài thi trong những năm học.