Mạo tự trong tiếng Anh là 1 trong thành phần phụ thường xuất hiện thêm trong câu để giúp nhấn to gan lớn mật hơn đơn vị được nhắc tới. Gồm 2 các loại mạo từ thường được sử dụng đó là mạo từ cô động và mạo từ bỏ xác định.

Bạn đang xem: Bài tập về mạo từ a an the có đáp án


Mạo trường đoản cú là gì?

Hiểu đơn giản và dễ dàng mạo trường đoản cú là từ bỏ loại đứng trước danh từ và cho thấy thêm danh tự ấy kể tới một đối tượng người dùng xác định hay không xác định. 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MẠO TỪ vào TIẾNG ANH

1. Khái niệm

Trong tiếng Anh, Mạo từ (article) được chia thành 2 loại: Mạo từ khẳng định (definite article) “The” và Mạo tự không xác minh (Indefinite artcile) gồm “a, an”.

2. Phân loại

Mạo từ bỏ xác định (Denfinite article): the

Mạo từ bỏ bất định (Indefinite article): a, an

Mạo từ Zero (Zero article) tốt danh từ không tồn tại mạo trường đoản cú đứng trước: thường áp dụng cho danh từ ko đếm được (uncountable nouns) cùng danh từ bỏ đếm được làm việc dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ không phải là một trong những loại từ riêng biệt biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú – chỉ solo vị.

*

II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý lúc DÙNG MẠO TỪ

1. Phương pháp dùng mạo tự “the”:

The được sử dụng khi danh tự chỉ đối tượng người dùng được cả người nói lẫn tín đồ nghe biết rõ đối tượng người tiêu dùng nào đó: đối tượng người dùng đó là ai, loại gì.

Khi đồ dùng thể tuyệt nhóm vật thể là độc nhất hoặc được xem như là duy nhất

Ví dụ: The sun, the world, the earth

Trước một danh từ nếu danh từ bỏ này vừa mới được để cập trước đó

I see a dog. The dog is chasing a mouse.

Trước một danh từ nếu như danh từ bỏ này được xác bởi 1 cụm từ hoặc 1 mệnh đề

The dotor that I met yesterday is my sister

Đặt trước một danh từ duy nhất đồ vật lẻ tẻ mà tín đồ nói và bạn nghe mọi hiểu

Please pass the jar of snack.

Trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) khi các từ này được sử dụng như tính từ bỏ hoặc đại từ.

He is the tallest person in the world.

The + danh từ bỏ số ít: thay thế cho một đội thú đồ dùng hoặc đồ gia dụng vật

The fast-food is more & more prevelent around the world

Đặt “the” trước một tính từ nhằm chỉ một nhóm người duy nhất định

The old, the poor, the rich.

The được dùng trước những danh từ riêng rẽ chỉ biển, sông, quần đảo, hàng núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, sa mạc, miền

The Pacific, The United States , the Alps

The + of + danh từ

The North of Vietnam, The West of Germany

The + họ (ở dạng số nhiều) có nghĩa là Gia đình

The Smiths

Dùng “the” nếu ta nhắc tới một vị trí nào đó nhưng không được áp dụng với đúng chức năng.

They went to the school to see their children.

 

2. Biện pháp dùng mạo tự an

Mạo từ an được dùng trước hầu hết từ bước đầu bằng nguyên âm (dựa theo phong cách phát âm, chứ không phụ thuộc cách viết).

Ví dụ Mạo từ kèm theo với mọi từ có ban đầu là a, e, i, o: an apble an aircraft, an egg, an object

Ví dụ mạo từ đi kèm với đầy đủ từ có bắt đầu là “u“: an uncle, an umbrella

Ví dụ một số ít từ bước đầu bằng âm câm: an heir, half an hour.

Ví dụ quan trọng khi mạo từ đi kèm với những từ viết tắt: an S.O.S ( một biểu đạt cấp cứu ), an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an X-ray ( một tia X ).

3. Biện pháp dùng mạo từ a.

Chúng ta dùng a trước những từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm gồm âm là phụ âm. Ngoài ra chúng bao gồm 1 số ngôi trường hợp bắt đầu bằng u, y, h.

Đứng trước một danh từ khởi đầu bằng “uni…” đề xuất dùng “a” (a university/ a uniform/ universal)

Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ bỏ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch ốp nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).

Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 1/5 a /one fifth.

Dùng trong số thành ngữ chỉ giá chỉ cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Dùng trong những thành ngữ chỉ con số nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Dùng trước đầy đủ số đếm nhất thiết thường là sản phẩm ngàn, hàng trăm như a/one hundred – a/one thousand.

Note:

A/An có bề ngoài giống nhau ở toàn bộ các giống, loài

Ví dụ:

a tiger (một bé cọp);a tigress (một nhỏ cọp cái)

an uncle (một ông chú);an aunt

4. Phần nhiều trường vừa lòng không cần sử dụng mạo từ

Trước thương hiệu quốc gia, châu lục, tên núi, hồ, đường phố

(Ngoại trừ đa số nước theo chế độ Liên bang – gồm nhiều bang (state)

Europe: Châu Âu, France, Wall Street, Sword Lake

Khi danh từ không đếm được hoặc danh từ số các dùng theo nghĩa tầm thường chung, không riêng gì trường vừa lòng nào

I like dogs.

Oranges are good for health.

Trước danh tự trừu tượng, trừ lúc danh trường đoản cú đó chỉ một trường phù hợp cá biệt

Men fear death.

The death of his father made him completely hopeless.

Ta ko dùng “the” sau tính từ tải hoặc sau danh từ ở dạng sở hữu cách

My friend, chưa phải “my the friend”

The man’s wife không phải “the wife of the man”

Không dùng “the” trước tên thường gọi các bữa tiệc hay tước hiệu

They invited some close friends to dinner. (Họ đã mời vài ba người bạn thân đến ăn uống tối.)

Nhưng: The wedding dinner was amazing (Bữa tiệc cưới thật tốt vời.)

Ta nói: President Obama (Tổng thống Obama, Chancellor Angela Merkel (Thủ tướng Angela Merkel..)

Không dùng “the” trong những trường hợp nói tới danh từ với nghĩa phổ biến chung khác ví như chơi thể thao, từng mùa trong năm hay phương tiện đi lại đi lại

Come by car/ by bus (Đến bằng xe ô tô, bằng xe buýt)

In spring/ in Autumn (trong mùa xuân,mùa thu), fr0m beginning to over (từ đầu tới cuối), from left to lớn right (từ trái qua phải)

To play golf/chess/cards (chơi golf, tấn công cờ, tấn công bài)

Go to bed/hospital/church/work/prison (đi ngủ/ đi ở viện/ đi công ty thờ/ đi làm/ đi tù)

*

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ MẠO TỪ CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập thực hành

Bài tập 1: Điền a/an hoặc the

1. This morning I bought….newspaper & …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:……..blue one và …….grey one. ……..blue one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who ….. Owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to have……garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

7. Can you recommend ……..good restaurant?

8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

10. “Are you going away next week?”

- “No, …..week after next”

Bài tập 2: ngừng các câu dưới đây sử dụng một giới tự phù hợp

Bed, home, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident and were taken lớn hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have to lớn hurry. I don’t want to lớn be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants to study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

Bài tập 3: Chọn lời giải đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer than men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t lượt thích it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I like skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

12. All books/all the books on the vị trí cao nhất shelf belong lớn me.

13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

Đáp án

Bài 1:

1. This morning I bought…a….newspaper and ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:…a…..blue one & …a….grey one. …the…..blue one belongs khổng lồ my neighbors. I don’t know who …the.. Owner of…the..grey one is.

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would like to have…a…garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

7. Can you recommend …a…..good restaurant?

8. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town.

Xem thêm: Top 20 Thử Que 2 Vạch Nhưng Xét Nghiệm Máu Âm Tính, Vậy Có Thai Hay Không?

9. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away.