Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - Các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập Ôn tập về phân số Toán lớp 5 có lời giải
Trang trước
Trang sau

Bài tập Ôn tập về phân số Toán lớp 5 có lời giải

Câu 1: Cho hình vẽ sau:

*

Phân số chỉ phần đã tô màu là:

*

Hiển thị đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả 20 ô vuông, trong đó có 11 ô vuông được tô màu. Vậy phân số chỉ số ô vuông đã tô màu trong hình là

*
.

Bạn đang xem: Bài tập về phân số lớp 5


Câu 2: Cho hình vẽ sau:

*

Hỗn số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ trên là:

*

Hiển thị đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy có tất cả 1 hình tròn được tô màu toàn bộ, 1 hình tròn chia làm 4 phần và được tô màu 3 phần.

Vậy hỗn số chỉ phần đã tô màu trong hình là

*
.


Câu 3: Một đội công nhân phải mắc xong 1km đường dây điện trong một ngày. Buổi sáng đội đã mắc được 456m và buổi chiều đội đã hoàn thành công việc. Vậy phân số chỉ phần công việc làm được buổi chiều là:

*

Hiển thị đáp án

Đổi 1km = 1000m

Đội công nhân mắc được trong buổi chiều số mét đường dây điện là:

1000 – 456 = 544 (m)

Vậy phân số chỉ phần công việc làm được buổi chiều là

*
.


Câu 4: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

*

Hiển thị đáp án

Ta có:

*

Phân số có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1.

Vậy trong các phân số đã cho, phân số tối giản là .


Câu 5: Rút gọn phân số

*
ta được phân số tối giản là:

*

Hiển thị đáp án

*


Ta có: MSC = 12.Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

*

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số

*
ta được hai phân số lần lượt là
*
.


Câu 12: Quy đồng mẫu số hai phân số sao cho mẫu số chung nhỏ nhất ta đươc hai phân số lần lượt là:

*

Hiển thị đáp án

Ta thấy 36 chia hết cho 9 nên mẫu số chung nhỏ nhất là 36.

Quy đồng mẫu số hai phân số ta có:

*

Giữ nguyên phân số .

Xem thêm: Giải Bài 27 Trang 125 Sgk Toán 8 Tập 1 25 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1, Bài 27

Vậy ta điền phân số thứ nhất

*
, phân số thứ hai là .