Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Những dạng bài xích tậpI. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. định hướng & trắc nghiệm theo bài bác họcII. Những dạng bài bác tập

Phần dưới tổng hợp kim chỉ nan và các dạng bài bác tập Toán 8 Chương 3: Tam giác đồng dạng lựa chọn lọc với rất đầy đủ đủ phương thức giải, ví dụ minh họa có giải thuật chi tiết. Mong muốn tài liệu cách giải các dạng bài tập Toán 8 Chương 3 Hình học này để giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài tập về tam giác đồng dạng

Mục lục Toán 8 Chương 3: Tam giác đồng dạng

I/ định hướng & bài bác tập theo bài xích học

II/ các dạng bài tập

Dạng bài: chứng tỏ các hệ thức bởi định lí Ta-lét trong tam giác

A. Cách thức giải

+) Vận dụng định lí Ta-lét.

+) Sử dụng đặc thù của tỉ trọng thức.

B. Lấy ví dụ minh họa

Câu 1: mang đến góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox lấy hai điểm D, E. Một mặt đường thẳng d1 qua D giảm tia Oy trên điểm F, con đường thẳng d2 trải qua E và song song cùng với d1, giảm tia Oy tại điểm G. Đường trực tiếp d3 qua G và song song cùng với EF, giảm tia Ox trên điểm H.

 Chứng minh:

*

Lời giải:

*

*

Câu 2: Cho tam giác ABC, M là một trong điểm bất kỳ trên BC. Các đường tuy vậy song với AM vẽ tự B cùng C cắt AC, AB trên N cùng P. Chứng tỏ

*

Lời giải:

*
Áp dụng định lý Talet mang đến tam giác BNC (AM//BN) :

*

và tam giác CPB (AM//CP):

*

Lấy vế cùng với vế của (1)+(2) ta được

*

Câu 3: Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB

*

Lời giải: 

*

Gọi H là trung điểm AD, N là trung điểm AC ⇒HN là mặt đường trung bình của ΔADC

⇒ HN // DC 

Vì H là trung điểm AD, M là trung điểm BD ⇒ HM là con đường trung bình trong ΔABD

⇒ HM // AB 

Mặt khác AB // CD(gt) ⇒ HM // thành phố hà nội // AB ⇒ H, M, N thẳng hàng và MN // AB.

b) Ta có: tp hà nội là con đường trung bình vào ΔADC(cmt)

⇒ HN =

*
 CD

Có: HM là đường trung bình vào ΔABD

⇒ HM =

*
AB

Ta có: MN = tp hà nội - HM =

*
CD -
*
AB =
*

Dạng bài: chứng tỏ hai tam giác đồng dạng theo trường phù hợp đồng dạng thứ nhất (c - c - c)

A. Phương pháp giải

*
Nếu bố cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì nhì tam giác đó đồng dạng.

*

+) Xếp các cạnh của nhì tam giác theo và một thứ trường đoản cú (chẳng hạn từ nhỏ dại tới lớn).

+) Lập bố tỉ số, trường hợp chúng cân nhau thì nhị tam giác đồng dạng.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: mang đến ΔABC vuông trên A tất cả AB = 3cm, BC = 5cm với ΔA1B1C1 vuông trên B1 có A1B1 = 6cm, B1C1 = 8cm. Hỏi rằng hai tam giác vuông ΔABC cùng ΔA1B1C1 gồm đồng dạng cùng nhau không? do sao?

Lời giải:

*
Trong ΔABC vuông tại A, ta có:

*

Trong ΔA1B1C1 vuông trên B1, theo Pi – ta – go, ta có:

*

Nhận xét rằng:

*

Câu 2: mang lại ΔABC, điểm O ở bên trong tam giác. Call theo sản phẩm tự là trung điểm của OA, OB, OC.

*
a) minh chứng rằng ΔABC đồng dạng cùng với ΔMNP.

b) Tính chu vi của ΔMNP biết chu vi của ΔABC bằng 88cm.

Lời giải: 

a) trong ΔOAB, ta bao gồm :

M là trung điểm AO(gt)

N là trung điểm BO (gt)

⇒MN là mặt đường trung bình ΔAOB

*

Trong ΔOAC, ta gồm :

M là trung điểm AO(gt)

P là trung điểm CO (gt)

⇒MP là con đường trung bình ΔOAC

*

Trong ΔOBC, ta có :

N là trung điểm BO(gt)

P là trung điểm CO (gt)

⇒NP là mặt đường trung bình ΔOBC

*

Vậy ta được: 

*

b) Ta tất cả ngay: 

*

Câu 3: đến

*
theo tỉ số
*
theo tỉ số k2. Chứng minh
*
theo tỉ số
*
?

Lời giải:

*

Dạng bài: minh chứng hai tam giác đồng dạng theo trường thích hợp đồng dạng máy hai

(c – g - c)

A. Phương pháp giải

Nếu nhì cạnh của tam giác này tỉ lệ thành phần với nhị cạnh của tam giác kia và hai góc tạo thành bởi những cặp cạnh đó cân nhau thì nhị tam giác đó đồng dạng. 

*
Như vậy, trường hợp hai tam giác ΔABC cùng ΔA1B1C1 thỏa mãn:

*

Và lúc đó, ta có ngay :

*

+) Xét hai tam giác, chọn ra hai góc bởi nhau, xét tỉ số hai cạnh tạo cho mỗi góc đó. Nếu hai tỉ số bằng nhau thì hai tam giác đồng dạng.

B. Lấy một ví dụ minh họa

*
Câu 1: đến ΔABC tất cả AB = 12cm, AC = 15cm, BC = 18cm. Trên cạnh AB rước điểm M làm sao để cho AM = 10cm. Trên cạnh AC mang điểm N sao cho AN = 8cm.

a) Tam giác ΔAMN đồng dạng cùng với tam giác nào?

b) Tính độ lâu năm đoạn MN.

Lời giải: 

a. Với nhì tam giác ΔAMN cùng ΔABC, ta tất cả :

*

b. Theo câu a), do ΔAMN và ΔABC

*

Vậy MN = 12cm.

Câu 2: Cho góc

*
. Bên trên Ox lấy hai điểm A,B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm. Bên trên Oy rước hai điểm C,D làm thế nào cho OC = 4cm, OD = 6cm.

a. Chứng tỏ rằng hai tam giác ΔOAD cùng ΔOCB đồng dạng.

b. Hotline I là giao điểm của AD cùng BC. Chứng minh rằng nhị tam giác ΔIAB và ΔICD có những góc đều bằng nhau từng đôi một.

Lời giải:

*
a. Với hai tam giác ΔOAD cùng ΔOCB, ta bao gồm :

*

b. Vì ΔOAD và ΔOCB(cmt)

*
(hai góc tương ứng)

Với nhì tam giác ΔIAB với ΔICD, ta có :

*

(dựa trên đặc điểm tổng cha góc vào tam giác bởi 1800).

Vậy, nhì tam giác ΔIAB cùng ΔICD có các góc đều bằng nhau từng đôi một.

Câu 3: cho ΔABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 6cm. Trên tia đối của tia AB đem điểm D sao cho AD = 5cm.

*
a. Tam giác ABC đồng dạng cùng với tam giác làm sao ?

b. Tính độ nhiều năm CD.

c. Chứng minh rằng

*
.

Lời giải:

a. Ta có :

*

*

Dạng bài: minh chứng hai tam giác đồng dạng theo trường đúng theo đồng dạng đồ vật ba

(g – g)

A. Phương thức giải

Định lí: nếu hai góc của tam giác này bởi hai góc của tam giác tê thì nhì tam giác đồng dạng.

*
Như vậy, trường hợp hai tam giác ΔABC và ΔA1B1C1 thỏa mãn:

*

Và lúc ấy ta có:

*

B. Lấy ví dụ minh họa

Câu 1: Tìm trong hình 41 những cặp tam giác đồng dạng.

Lời giải:.

*

Ta có: 

*

Xét tam giác ABC và PMN có:

*

Ta lại có: 

*

Xét nhì tam giác A"B"C" cùng D"E"F" có:

*

Câu 2: Cho ΔABC, O là vấn đề ở bên trong tam giác. Kẻ qua O đường thẳng tuy nhiên song với AB giảm AC,BC theo sản phẩm công nghệ tự trên M,N. Kẻ qua O con đường thẳng song song cùng với AC cắt AB,BC theo đồ vật tự tại P,Q. Hãy vẽ hình và chỉ ra rằng trên hình đó đa số tam giác đồng dạng và giải thích vì sao bọn chúng đồng dạng?

Lời giải:

*
*

Vậy, ta có được bốn cặp tam giác đồng dạng.

Câu 3: đến hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

a. Minh chứng rằng OA.OD=OB.OC.

b. Đường trực tiếp qua O vuông góc với AB và CD theo trang bị tự trên H cùng K. Chứng tỏ rằng

*
.

Xem thêm: Sách Giáo Dục Địa Phương Lớp 6 (Phụ Lục I, Ii, Iii Công Văn 5512)

Lời giải:

*

*

Câu 4: mang đến ΔABC vuông trên A, mặt đường cao AD, con đường phân giác BE. Mang sử AD giảm BE trên F. Chứng minh rằng

*
.