Đáp án chi tiết, giải thích dễ hiểu tốt nhất cho câu hỏi Bài tập về tấn tạ yến lớp 4” cùng với kiến thức tìm hiểu thêm là tài liệu rất hay và hữu dụng giúp chúng ta học sinh ôn tập và tích luỹ thêm kỹ năng bộ môn Toán lớp 4. 

Bài tập về tấn tạ yến lớp 4

Bài 1: Điền các số tương thích vào chỗ trống?

12 yến=…… kg 34 tạ= …… yến

3 tấn+ 15 tấn= …… tấn 5 tạ+ 16 yến=…… kg

Bài 2: Tính:


2hg + 163g63 yến x 4
3kg – 1773g3696kg : 16

 Bài 3: Điền số thích hợp vào vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

Bài 4: Điền dấu >,
2 tạ 5kg …. 260kg5hg 3g ……. 500g2kg 6dag …….. 2060g

Bài 5: Một siêu thị ngày đầu tiên bán được 3 tạ gạo, ngày sản phẩm công nghệ hai bán được 14 yến 5kg gạo. Hỏi sau hai ngày siêu thị bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 6: Tính những giá trị sau:

a) 57 kg + 56 g

b) 275 tấn – 849 tạ

c) 73 kilogam x 8

d) 9357 g : 3

Bài 7: Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag – 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Bài 8: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kg …5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

Bài 9: Điền số thích hợp vào vị trí trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 10: Tính

a) 516 kg + 234 kg

b) 948 g – 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 11: Điền vệt >, mở rộng kiến thức về tấn, tạ, yến

1. Tấn, tạ, yến là gì?

Tấn, tạ, yến là những đối kháng vị dùng làm đo cân nặng các đồ dùng nặng mặt hàng chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ngàn ki-lô-gam.

Bạn đang xem: Bài tập về tấn tạ yến lớp 4

*

Ví dụ: Viết “2 kg” hoặc “2 tạ” hoặc “2 tấn” vào địa điểm chấm mang đến thích hợp.

a) con bò cân nặng: 2tạ

b) bé gà cân nặng: 2kg

c) nhỏ voi cân nặng nặng: 2tấn

Cách thay đổi tấn, tạ, yến sang kg

1 yến = 10kg;1 tạ = 10 yến;1 tạ = 100kg;1 tấn = 10 tạ1 tấn = 1000kg

2. Tấn là gì? 

Trong đo lường, tấn (đôi lúc kí hiệu là "t") là đơn vị đo khối lượng thuộc hệ giám sát và đo lường cổ Việt Nam, bây chừ tương đương cùng với 1000 kilôgam, tức là một megagram, được áp dụng trong giao dịch thương mại ở Việt Nam.

Một tấn bằng 10 tạ, 100 yến, 1000 cân, 10000 lạng.

3. Tạ là gì?

Trong khoa đo lường, tạ là đơn vị chức năng đo khối lượng thuộc hệ đo lường và tính toán cổ Việt Nam, hiện giờ tương đương với 100 kilôgam, được áp dụng trong giao dịch thanh toán đời thường xuyên ở Việt Nam.

Xem thêm: Lịch Sử Lớp 6 Bài 25 Ôn Tập Chương 3 Chi Tiết, Giải Lịch Sử Lớp 6 Bài 25: Ôn Tập Chương Iii

Thời Pháp thuộc thì một tạ có trọng lượng biến hóa tùy theo mặt hàng. Một tạ gạo được ấn định là 100 ký trong lúc 1 tạ thóc là 68 ký kết và một tạ than là 60 ký. 

Một tạ cũng bằng 1/10 tấn, 10 yến và bằng 100 cân

4. Yến là gì? 

Trong khoa đo lường, yến là đơn vị đo khối lượng thuộc hệ tính toán cổ Việt Nam, hiện nay tương đương với 10 kilôgam, được áp dụng trong thanh toán đời thường xuyên ở Việt Nam.