Chào chúng ta học sinh và quý thầy cô, từ bây giờ hijadobravoda.comVN nhờ cất hộ tới bạn đọc tài liệu "Bài tập quang đãng hình học tập môn đồ Lý lớp 9 (có đáp án)". Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: Bài tập về thấu kính hội tụ lớp 9

 

BÀI TẬP quang quẻ HÌNH HỌC – VẬT LÝ 9

Bài toán1:( Thấu kính hội tụ và vật dụng đặt ngoài tiêu cự)

Vật sáng AB = h = 1cm được đặt vuông góc cùng với trục chủ yếu của TKHT có tiêu cự f = 12cm. Điểm A vị trí trục chính và đồ gia dụng AB bí quyết thấu kính một khoảng chừng d = 36cm.

a, Hãy dựng hình ảnh A’B’ của đồ gia dụng AB.

b, Vận dụng kỹ năng hình học tập , hãy tính khoảng cách từ ảnh đến TKHT và độ cao của ảnh.

Bài giải:

Cách 1:

Sử dụng tia đi qua quang vai trung phong O với tia trải qua tiêu điểm F mang đến thấu kính đến tia ló tuy vậy song với trục chính

a, Vẽ ảnh:

b, nắm tắt:

OF = OF’ = f = 12cm

OA = 36cm

AB = h = 1cm

Tính OA’, A’B’

Từ nhận xét: OH = A’B’. Ta có:

Tam giác ABF đồng dạng cùng với tam giác OHF (gg)

Tam giác ABO đồng dạng tam giác A’B’O (gg)

Vậy khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của ảnh là 0,5cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tới tuy nhiên song cùng với trục chủ yếu đến TKHT mang đến tia ló qua tiêu điểm F’ cùng tia đi qua tiêu điểm F cho TKHT đến tia ló tuy nhiên song cùng với trục chính.

Xem thêm: Tìm Tập Hợp Ước Chung Lớn Nhất Của 30 Và 45 ;42 Và 70, Tìm Tập Hợp Ước Chung Của A) 30 Và 45 B) 42 Và 70

a, Vẽ ảnh:

b, bài giải:

Tính A’B’ theo (*) giải pháp 1 với A’B’ = 0,5cm.

Tam giác OKF’ đồng dạng với tam giác A’B’F’

(Vì OK = AB và A’F’ = OA’- OF’)


1

BÀI TẬP quang HÌNH HỌC – VẬT LÝ 9

Bài toán1:( Thấu kính hội tụ và trang bị đặt ngoài tiêu cự)

Vật sáng sủa AB = h = 1cm được đặt vuông góc với trục chủ yếu của TKHT bao gồm tiêu cự

f = 12cm. Điểm A vị trí trục thiết yếu và đồ vật AB bí quyết thấu kính một khoảng

d = 36cm.

a, Hãy dựng ảnh A’B’ của trang bị AB.

b, Vận dụng kiến thức và kỹ năng hình học tập , hãy tính khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT và

chiều cao của ảnh.

Bài giải:

Cách 1:

sử dụng tia trải qua quang trọng tâm O cùng tia đi qua tiêu điểm F cho thấu kính mang đến tia ló song

song với trục bao gồm

a, Vẽ ảnh:

B

O F’ A’

A F

H B’

b, tóm tắt: OF = OF’ = f = 12cm

OA = 36cm

AB = h = 1cm

Tính OA’, A’B’

Từ dìm xét: OH = A’B’. Ta có:

Tam giác ABF đồng dạng cùng với tam giác OHF (gg)

""

AB BE AF AB OA OF

OH HF OF A B OF

     (AF = OA – OF)

1 36 12 24

" " 12 12 AB

  

12

" " 0,5

24

AB    (*)

Tam giác ABO đồng dạng tam giác A’B’O (gg)

1 36

" 0,5.36 18

" " " 0,5 "

AB OA

OA

A B OA OA

      

Vậy khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của hình ảnh là 0,5cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tới tuy vậy song cùng với trục thiết yếu đến TKHT cho tia ló qua tiêu điểm F’ với tia đi

qua tiêu điểm F mang lại TKHT cho tia ló song song với trục chính.

a, Vẽ ảnh:

B K

O A’

A F F’ 2

H B’

b, bài xích giải:

Tính A’B’ theo (*) giải pháp 1 với A’B’ = 0,5cm.

Tam giác OKF’ đồng dạng với tam giác A’B’F’

""

" " " " " " " "

OK OF AB OF

A B A F A B OA OF

   

(Vì OK = AB với A’F’ = OA’- OF’)

1 12

0,5 " 12

" 12 0,5.12 6

" 6 12 18

OA

OA

OA



   

   

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của ảnh là 0,5cm.

Cách 3:

Sử dụng tia đi qua quang trung ương O cùng tia song song với trục thiết yếu cho tia ló qua tiêu điểm

F’.

a, Vẽ ảnh: B H

F’ A’

A F O

B’

b, bài xích giải:

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA’B’ (gg)

36 1

" " " " " "

OA OB AB

OA OB A B OA A B

     (1)

Tam giác OHF’ đồng dạng với tam giác A’B’F’ (gg)

""

" " " " " " " "

OH OF AB OF

A B A F A B OA OF

   

( vì OH = AB cùng A’F’ = OA’ – OF’)

12

" " " 12

AB

A B OA



(2)

trường đoản cú (1) với (2) ta có:

36 12

36. " 432 12. "

" " 12

OA OA

OA OA

   

" 432: 24 18 OA   

Thay OA’ = 18 vào (1) ta được:

(1)

36 1

36 " " 18 " " 0,5

18 " "

A B A B

AB

     

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TKHT là 18cm. Độ cao của hình ảnh là 0,5cm.

việc 2: ( TKHT và vật đặt phía bên trong tiêu cự)

Vật sáng AB = h = 1cm được để vuông góc với trục chính của TKHT bao gồm tiêu cự

f = 12cm. Điểm A nằm trong trục thiết yếu và thứ AB giải pháp thấu kính một khoảng tầm

d = 8cm.

a, Hãy dựng ảnh A’B’ của trang bị AB.

b, Vận dụng kiến thức và kỹ năng hình học tập , hãy tính khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT với

chiều cao của ảnh.

Bài giải: 3

Cách 1:

Sử dụng tia trải qua quang chổ chính giữa O và tia đi qua tiêu điểm F mang lại thấu kính cho tia ló song

song cùng với trục thiết yếu

a, Vẽ ảnh: ’

B’ H

B

A’ F A O F’

b, nắm tắt: OF = OF’ = f = 12cm

OA = 8cm

AB = h = 1cm

Tính OA’, A’B’

Tam giác FAB đồng dạng với tam giác FOH (gg)

AF AB

OF OH

 (1)

Mà AF = OF – OA với OH = A’B’ nên:

(1)

12 8 1

" " 12 " "

OF OA AB

OF A B A B



    " " 3 AB  cm.

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA’B’ (gg)

" " " " 3

" 24

81

OA A B OA

OA

OA AB

      cm.

Vậy chiều cao của ảnh là 3cm và khoảng cách từ hình ảnh đến TKHT là 24cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tới tuy nhiên song với trục bao gồm đến TKHT mang lại tia ló qua tiêu điểm F’ và tia đi

qua tiêu điểm F đến TKHT mang đến tia ló tuy vậy song cùng với trục chính.

a, Vẽ ảnh:

B’ H

B K

A’ F A O F’

b, bài giải:

Tam giác FAB đồng dạng với tam giác FOH (gg)

AF AB

OF OH

 (1)

Mà AF = OF – OA cùng OH = A’B’ nên:

(1)

12 8 1

" " 12 " "

OF OA AB

OF A B A B



    " " 3 AB  cm.

Tam giác F’OK đồng dạng cùng với tam giác F’A’B’ (gg)

"

" " " "

OF OK

A F A B

 nhưng OK = AB = 1cm yêu cầu

" 12 1

" " 36

" " " " " " 3

OF AB

AF

A F A B A F

     centimet

Mà OA’ = A’F’ – OF’ = 36 – 12 = 24cm.

Vậy độ cao của ảnh là 3cm và khoảng cách từ ảnh đến TKHT là 24cm. 4

Cách 3:

Sử dụng tia trải qua quang chổ chính giữa O cùng tia song song cùng với trục bao gồm cho tia ló qua tiêu điểm

F’.

a, Vẽ ảnh: B’

B H

A’ F O F’

b, Giải:

Cách 3a :

Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA’B’ (gg)

" " " " " " "

8

OA OB A B OA A B

OA OB AB AB

     (1)

Tam giác F’OH đồng dạng cùng với tam giác F’A’B’ (gg)

" " " "

"

F A A B

F O AB

 nhưng F’A’ = OF’ + OA’ = 12 + OA’ nên:

12 " " "

12

OA A B

AB

 (2)

từ bỏ (1) và (2)

" 12 "

8 12

OA OA 



Giải phương trình ta có tác dụng OA’ = 24cm và nỗ lực vào (1) tính được

A’B’ = 3cm.

Cách 3b:

Tam giác OAB đồng dạng cùng với tam giác OA’B’(gg)

" " " " " "

8

OA OB A B OA OB

OA OB AB OB

     (1’)

Tam giác BB’H đồng dạng cùng với tam giác OB’F’ (gg)

" " 12

"8

OB OF

BB BH

   ( Vì bảo hành = OA = 8cm)

Aùp dụng tính chất dãy tỉ lệ thức , ta có:

" " " " " 12

3

12 8 12 8 4 4

OB BB OB BB OB OB

OB

      

(2’)

Từ (1’) cùng (2’) ta tính được OA’ = 24cm và A’B’ = 3cm.

Bài toán 3: ( Thấu kính phân kỳ cùng vật đặt nằm bên cạnh tiêu cự)

Vật sáng sủa AB = h = 3cm được để vuông góc với trục chính của TKPK gồm tiêu cự

f = 12cm. Điểm A nằm trong trục chủ yếu và đồ dùng AB cách thấu kính một khoảng chừng

d = 36cm.

a, Hãy dựng ảnh A’B’ của đồ AB.

b, Vận dụng kiến thức và kỹ năng hình học tập , hãy tính khoảng cách từ hình ảnh đến TKPK với

chiều cao của ảnh.

Bài giải:

Cách 1:

sử dụng tia đi qua quang chổ chính giữa O và tia hướng đến tiêu điểm F’ – mang đến TKPK tất cả tia ló

song song với trục chính.

5

a, Vẽ ảnh:

B

B’ H

A F A" O F’

b, bắt tắt: OF = OF’ = f = 12cm

OA = 36cm

AB = h = 3cm

Tính OA’, A’B’

Tam giác F’OH đồng dạng cùng với tam giác F’AB (gg)

"

"

F O OH

F A AB



Vì OH = A’B’ cùng F’A = OF’ + OA = 12 + 36 = 48 centimet

" " " 12 " "

" " 0,75

" 48 3

F O A B A B

AB

F A AB

      cm

Tam giác OA’B’ đồng dạng tam giác OAB (gg)

" " " " 0,75

"9

36 3

OA A B OA

OA

OA AB

      cm.

Vậy khoảng cách từ ảnh đến TKPK là OA’ = 9cm với độ cao hình ảnh A’B’ = 0,75cm.

Cách 2:

Sử dụng tia tuy vậy song cùng với trục chính có tia ló kéo dãn qua tiêu điểm F với tia nhắm đến

F’đến TKPK gồm tia ló tuy vậy song cùng với trục chính.

a, Vẽ ảnh:

B H

B’ K

A F

A’ O F’

b, bài bác giải:

Tam giác F’OK đồng dạng cùng với tam giác F’AB

"

"

F O OK

F A AB



Vì OK = A’B’ và F’A = OF’+ OA = 12+36 = 48cm:

12 " "

" " 0,75

48 3

AB

A B cm   

Tam giác FA’B’ đồng dạng cùng với tam giác FOH

" " " FA A B

OF AB

 bởi OH = AB =3cm: 6

12 " 0,75

"

12 3

OA

OA

    9cm

Vậy khoảng cách từ hình ảnh đến TKPK là OA’ = 9cm cùng độ cao ảnh A’B’ = 0,75cm.

Cách 3:

sử dụng tia trải qua quang trọng điểm O với tia tuy nhiên song với trục chủ yếu đến TKPK – bao gồm tia ló