Bài tập there is there are là những cấu trúc hay mở ra cùng nhau trong giờ anh. Nó dùng để làm nói đến việc tồn trên của một thiết bị gì đó, có thể hiểu nghĩa của nó là “Có gì đó”.

Bạn đang xem: Bài tập về there is there are

Bên cạnh kia there is there are còn dùng làm đặt câu hỏi xác dìm sự mãi sau của một thiết bị thể, sự trang bị nhất định. Tuy vậy hai cấu trúc này gồm sự biệt lập về giải pháp dùng, nếu như không nắm rõ rất giản đơn bị nhầm lẩn. Do vậy để hoàn toàn có thể hiểu rộng về kết cấu there is there are, hãy cùng tìm hiểu thêm các bài tập phổ biến dưới phía trên nhé!

*

I. Con kiến thức

Trong tiếng anh, There is cùng There are được sử dụng để cho biết thêm có chiếc gì, tín đồ nào đó tồn tại ở hiện tại tại. Với cha thể là khẳng định, đậy định cùng nghi vấn. Sau đây để sở hữu thể hoàn thành tốt các bài tập there is there are, hãy ráng rõ kết cấu của there is với there are mặt dưới:

CẤU TRÚC THERE IS

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chăm chú nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There is + singular noun (danh từ bỏ số ít) / uncountable noun (danh từ không đếm được) + trạng ngữ (nếu có)

Trước danh tự số ít yêu cầu dùng mạo từ “a, an, the”.Trước danh từ ko đếm được không sử dụng mạo từ bỏ a hoặc an nhưng hoàn toàn có thể thêm các lượng trường đoản cú như no (không), a little (một ít), little (rất ít), much (nhiều) tuyệt a lot of/lots of (nhiều).
Thể phụ định của there is chính là sau rượu cồn từ lớn be, sẽ có được thêm NOT và cũng thường dĩ nhiên từ ANY để nhấn mạnh vấn đề sự ko tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ cần phó từ, yêu cầu not được áp dụng khi đứng trước một vài từ như: much, many, a, any, enough…

Cấu trúc sinh hoạt thể phụ định là:

– There is not + any + uncountable noun (danh từ ko đếm được) / singular noun (danh tự số ít) + trạng ngữ (nếu có).

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, phải đặt động từ to be lên trước there. Bây giờ ANY thực hiện với thắc mắc plural noun (danh từ số nhiều) với uncountable noun (danh từ ko đếm được).

Câu trả lời cho câu hỏi sẽ là there is. Cấu tạo như sau:

Is there + (any) + singular noun/uncountable noun + trạng từ (nếu có)?Are there + any + plural noun + trạng tự (nếu có)?

CẤU TRÚC THERE ARE

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định chăm chú nguyên tắc về cấu trúc: There + be +…

– There are + plural noun (danh tự số nhiều) + trạng ngữ (nếu có)

Đứng trước danh từ số nhiều thông thường sẽ có số đếm (two, three…) hoặc many, a few, few, some, a lot of, no…
Thể phụ định của there are đó là sau rượu cồn từ to lớn be, sẽ có thêm NOT với cũng thường đương nhiên từ ANY để nhấn mạnh vấn đề sự ko tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ nên phó từ, bắt buộc not được thực hiện khi đứng trước một số từ như: much, many, a, any, enough…

– There are not + any + plural noun (danh tự số nhiều) + trạng trường đoản cú (nếu có)

Với cấu trúc câu hỏi nghi vấn yes/no, đề nghị đặt động từ to lớn be lên trước there. Lúc này ANY áp dụng với thắc mắc plural noun (danh tự số nhiều) cùng uncountable noun (danh từ không đếm được).

Câu vấn đáp cho thắc mắc sẽ là there are. Cấu trúc như sau:

Are there + any + plural noun + trạng từ bỏ (nếu có)?

– chú ý đối với thắc mắc How many…? Chỉ được vận dụng với những danh trường đoản cú số nhiều (plural noun).

How many + plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) + are there + trạng từ bỏ (nếu có)?

– nếu danh từ bước đầu trong chuỗi là danh trường đoản cú số ít hoặc danh từ không đếm được, bọn họ sẽ sử dụng cấu trúc There is.

– giả dụ danh từ bắt đầu là danh tự số nhiều, bọn họ sẽ sử dụng cấu tạo There are.

*

II. Bài xích tập there is there are

Bài 1. Điền There is/There are vào khu vực trống mê say hợp:

1. …….… a lot of furniture in the room.

2. ……..… a pack of tissue papers, a mini mirror & some pens.

3. …………. Any art books on the shelf?

4. ………….. A oto in your yard?

5. ………….. Many Aquafina bottles in my apartment.

6. ……………… water in the tank.

7. …………… a dozen eggs, a milk bottle and some lemons.

8. …………… a big bottle on the table.

9 …………… four cats và a dog in my house.

10. …………… an ice – cream in the fridge.

11. …………… a laptop, a mouse & two pens in my bag.

12. …………… a theater near her house.

13. …………… many chairs in the living – room.

14. …………… furniture in that room.

15. …………… some children in the yard.

16. …………… many quiz programs on TV last night.

17. …………… many fans in the room.

Đáp án:

1. There is2. There are3. Are there4. Is there5. There are6. There is
7. There are8. There is9. Thre are10. Thre is11. There is12. There is
13. There are14. Thre is15. There are16. There are17. Thre are X

Bài 2: sắp đến xếp những từ sẽ cho bên dưới thành câu hoàn chỉnh:

1. There/big/mirror/my younger sister/bedroom.

2. There/anybody/the room?

3. There/not/any/biscuits/left.

4.There/two chairs/front of/table/room.

5. There/five French students/his class.

6. There/four other people/are/ still/arrive.

7. There/not/difficult/questions/last Math exam.

8. There/many/tattoo ideas/her/choose.

9. There/a dustbin/near my bed.

10. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

11. There/not/a freezer/his table.

12. There/any cliens/store?

13. There/no milk/left/the bottle.

Đáp án:

1. There is a big mirror in my younger sister’s room.

2. Is there anybody in the room?

3. There are not any biscuits left.

4.There are two chairs in front of the table in the room.

5. There are five French students in his class.

6. There is four other people who are still to arrive.

7. There are many difficult questions in last Math exam.

8. There are many tattoo ideas for her lớn choose.

9. There is a dustbin near my bed.

10. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

11. There isn’t a freezer in his table.

12. Are there any cliens in the store?

13. There is no milk left in the bottle.

Bài 3: tra cứu lỗi sai với sửa (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There isn’t some water in the glass.

3. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

4. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

5. There aren’t any money in her wallet.

Đáp án:

1. Some ➔ any

2. Some ➔ any

3. Are ➔ is

4. Are ➔ is

5. Aren’t ➔ isn’t

Bài 4: Điền mạo từ a/an/some/any vào khu vực trống những câu sau sao cho phù hợp:

1. Is there ……………….. Hospital near here?

2. There are……………….. Students in the class.

3. There is ……………….. Famous restaurant next to the post-office.

4.There are ……………….. People in the yard near my house.

5. Are there ……………….. Tourist in that resort?

6. There are ……………….. Bears near the monkey.

7. There is ……………….. Elephant with ……………….. Tiger in the zoo.

8. There is no longer ……………….. Justification for private schools in France.

9. There is ……………….. Organization called BE.

Xem thêm: Lời Bài Hát Thương Lắm Thầy Cô Ơi Nhat Lan Vy, Lời Bài Hát Thương Lắm Thầy Cô Ơi

10. There aren’t ……………….. Candies in the package.

Đáp án:

1. Any2. Some/a lot of3. A4. Some5. Any
 6. Some7. An – a8. Any9. An10. Any