Thì tương lai đối chọi và tương lai gần là nhị thì dễ khiến cho những người học nhầm lẫn độc nhất vô nhị trong giờ đồng hồ Anh. Vậy nếu như bạn cũng là một trong không ít người trên thì hãy cùng 4Life English Center (hijadobravoda.com) học bí quyết phân biệt tức thì dưới bài viết sau đây nhé!

*
Thì tương lai solo và tương lai gần
2. Công thức thì tương lai 1-1 và tương lai ngay gần 2.1. Tương lai đối kháng 2.2. Tương lai sát 3. Vết hiệu nhận ra thì tương lai đơn và tương lai sát 4. Cách dùng thì tương lai 1-1 và tương lai gần 4.1. Tương lai 1-1 4.2. Tương lai ngay sát 5. Bài bác tập về thì tương lai 1-1 và tương lai ngay sát

1. Định nghĩa thì tương lai đối chọi và sau này gần

Thì tương lai đơn trong giờ anh (Simple future tense) được dùng khi không tồn tại kế hoạch hay quyết định làm những gì nào trước khi bọn họ nói. Họ ra đưa ra quyết định tự vạc tại thời gian nói. Thường thực hiện thì tương lai đơn với động từ to think trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập về thì tương lai đơn và tương lai gần

Thì sau này gần (Near future tense) dùng để biểu đạt một kế hoạch, dự định ví dụ có giám sát và đo lường trong tương lai không xa.

2. Cách làm thì tương lai 1-1 và sau này gần

2.1. Sau này đơn

2.1.1. Khẳng địnhCông thức: S + will + verbVí dụ: I will wash my hair after cooking dinner2.1.2. Che địnhCông thức: S + will not + verbVí dụ: She will not go to the supermarket with her mother.2.1.3. Nghi vấn

Công thức

Will + S + verb?Từ nhằm hỏi) will + S + verb?

Ví dụ:

Will you go with her?What will you bởi vì when you come to lớn Sarah’s house?

2.2. Sau này gần

2.2.1. Khẳng địnhCông thức: S + am/is/are going to + verbVí dụ: She is going khổng lồ fly to nhật bản next June.2.2.2. Phủ địnhCông thức: S + am/is/are not going to lớn + verbVí dụ: They are not going lớn play basketball.2.2.3. Nghi vấn

Công thức:

Am/Is/Are + S + going to + verb?(Từ nhằm hỏi) is/ are + S + going khổng lồ + verb?

Ví dụ:

Is she going khổng lồ study Korean?When are you going to lớn study abroad?

3. Vệt hiệu nhận biết thì tương lai 1-1 và tương lai gần

3.1. Tương lai đơn

Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai:

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tớiIn + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)Next day: Ngày hôm tớiTomorrow: Ngày mai

Trong câu gồm có động trường đoản cú chỉ quan điểm như:

Think…: NghĩSuppose: đến làBelieve: Tin

3.2. Tương lai gần

Dấu hiệu nhận ra thì sau này gần bao gồm các trạng tự chỉ thời gian ở sau này giống vết hiệu phân biệt thì tương lai đơn. Nhưng bao gồm thêm những căn cứ hay những vật chứng cụ thể.

Next year: Năm tớiIn + thời gian: trong … nữa (in 5 minutes: trong 5 phút nữa)Next day: Ngày tớiNext week: Tuần tớiTomorrow: Ngày maiNext month: tháng tới

Ví dụ: Tomorrow I am going khổng lồ visit my parents in domain authority Nang. / ngày mai tôi đang đi thăm bố mẹ ở Đà Nẵng.

4. Cách dùng thì tương lai đơn và tương lai gần

4.1. Tương lai đơn

4.1.1. Mô tả một quyết định ngay tại thời gian nói (On-the-spot decision)

Ví dụ:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can do to help you.4.1.2. Biểu đạt lời dự đoán không tồn tại căn cứ

Ví dụ:

People won’t goto đời xe jupiter before the 22nd century.Who vị you think will getthe job?4.1.3. Dùng để mang ra lời đề nghị

Ví dụ: I will help you with your homework: Chị để giúp đỡ em làm bài xích tập

4.1.4. Mô tả sự việc/hành động xảy ra ở bây giờ nhưng thường đi kèm theo với tín hiệu chỉ thời gian ở tương lai

Ví dụ: She will live in Canada until she graduates: Cô ấy sẽ sống làm việc Canada cho tới khi cô giỏi nghiệp

4.1.5. Signal WordsI thinkI don’t thinkI am sure thatI fear thatProbablyI am afraidPerhaps

4.2. Tương lai gần

4.2.1. Diễn đạt một kế hoạch, ý định (intention, plan)

Ví dụ:

I have won $1,000. I am going lớn buya new TV.When are you going lớn goon holiday?4.2.2. Biểu đạt một lời dự đoán phụ thuộc vào bằng chứng (evidence) ở hiện tạiThe sky is very black. It is going khổng lồ snow.I crashed the company car. My quái nhân isn’t going to bevery happy!4.2.3. Dùng để biểu đạt chủ ý của việc việc/hành đụng và sự việc/hành đụng này xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: He is going to lớn become a scientist when he grows up: Thằng bé xíu sẽ biến nhà kỹ thuật khi nó lớn

4.2.4. Signal words

Những evidence ở hiện tại tại

5. Bài tập về thì tương lai solo và sau này gần

5.1. Bài xích tập 1

Chọn đáp án tương xứng nhất cho mỗi câu sau.

1. I completely forget about this. Give me a moment, I………..do it now.

WillAm goingIs going to

2. Tonight I……….stay at home. I have already told Jimmy khổng lồ come by & enjoy the new film series with me.

Be going toWillEither A or B

3. I…….fly to nhật bản next December.

Am going toWillEither A or B

4. If you have any problem, don’t worry. I………help you.

WillAm going khổng lồ doEither A or B

5. Where are you going?

I am going to lớn see a friend.I’ll see a friend.I went khổng lồ a friend.

6. That’s the phone./ I….answer it.

WillAm going toEither A or B

7. Look at those clouds. It….rain now.

WillIs going toEither A or B

8. Tea or coffee?

I am going to lớn have tea, please.I’ll have tea, please.I want to lớn drink.

9. Thanks for your offer. But I am OK. John………help me.

Is going toWillEither A or B

10. The weather forecast says it…….rain tomorrow.

Xem thêm: Kiểu Bool, Boolean Data Type, Ví Dụ Kiểu Dữ Liệu Boolean Trong Java

Is going toWillEither A or B

5.2. Bài xích tập 2

Cho dạng đúng của cồn từ

I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to kiểm tra it.She has planned everything for the picnic at weekend. She ___________(buy) some snacks khổng lồ eat for lunch.The weather is not good. It _________(snow).What ___________(you/become) when you grow up?He _________(bring) it for her, I think so.Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together.

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

ABAAAABBCC

Bài tập 2:

Will goIs going to lớn buyIs going lớn snowAre you going to becomeWill bringWon’t play
*
Bài tập về thì tương lai solo và sau này gần

4Life English Center (hijadobravoda.com) hy vọng với nhưng mà phân tích cùng với các bài tập áp dụng trên đã hỗ trợ cho các bạn dễ dàng biệt lập được thì tương lai 1-1 và sau này gần trong các bài thi, thực hiện đúng văn cảnh trong giao tiếp hằng ngày nhé!