Used to/be used to/get used to là 3 kết cấu dễ khiến nhầm lẫn về kiểu cách sử dụng độc nhất trong giờ đồng hồ Anh. Gọi được điều đó, chúng tôi xin trình làng đến chúng ta những bài xích tập Used to/be used to/get used to để giúp đỡ bạn phân biệt đúng mực hơn. Cùng làm bài xích tập tiếp sau đây và check đáp án vào phần dưới nhé!


*

Bài tập Used to, be/get used to tất cả lời giải


Bài tập Used lớn – be used to – get used to

A. Lý thuyết

1. Used to

S + used khổng lồ + Vinf + O…

➔ cấu trúc used to dùng để nói về 1 kinh nghiệm hay hành vi đã từng xảy ra nhiều lần trong thừa khứ. Thông thường, cấu tạo này dùng ở thì quá khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập về used to lớp 7

Ex: I used to go swimming once a week.

(Tôi đã từng có lần đi tập bơi 1 lần một tuần)

S + did(n’t) + use to + Vinf + O…

Ex: He didn’t used todo morning exercise.

(Anh ấy chưa từng tập thể dục)

Did + S + use khổng lồ + Vinf + O…?

Ex: Did she used to lớn go to lớn school late?

(Cô ấy bao gồm thường đi học muộn không?)

2. Be used to

S + be used to + nhiều danh từ/Ving + O…

➔ Be used to mô tả hành động, vụ việc đã hết sức quen thuộc, lặp đi tái diễn đến nỗi có tay nghề với vấn đề đó rồi, không thể mới kỳ lạ hay cực nhọc khăn.

Ex: nam giới is used to getting up early in the morning.

(Nam đã quen với bài toán dậy mau chóng vào buổi sáng)

3. Get used to

S + get used khổng lồ + N/Ving + O…

➔ lúc muốn miêu tả hành đông, sự việc đang dần trở nên quen thuộc với ai kia thì dùng cấu trúc get used to.

Ex: Lam got used khổng lồ the noise in the room while he learnt.

(Lâm dần dần quen với ồn ào trong phòng khi anh ấy học)


B. Bài bác tập Used to, be/get used to

Bài 1: Chọn giải đáp đúng nhất

Bài 1: Chọn giải đáp đúng nhất

1.I used to lớn __________ in Germany when I was 7.

A.to live B.live C.living D.lived

2. She’s used to lớn ____________ late at night.

A.working B.work C.to work D.worked

3. Mr. Bean has lived in Vietnam for 4 years. He _____________ the hot climate here.

A.are used to lớn B.gets used khổng lồ C.used to D.A & B are correct

4. Mai is used to ___________ her house by herself.

A.clean B.cleaning C.cleaned D.to clean

5. Lam didn’t ____________ vị morning exxercise, so now he is getting fat.

A.be used to lớn B.used lớn C.use khổng lồ D.get used to

6. Hung is used lớn ___________ many hours in front of the computer.

A.to spend B.spend C.spent D.spending

7. My father used lớn _________ much coffee. Now, he doesn’t.

A.drink B.to drink C.drank D.drinking

8. Tung isn’t used lớn __________ in those bad conditions.

A.work B.to work C.working D.worked

9. Has she __________ driving on the right left?

A.use lớn B.used to C.been used lớn D.got used to

10. My mother should be pretty used khổng lồ _______ without electricity by now.

A.live B.living C.lived D.to live

Bài 2: phân tách dạng đúng của động từ trong ngoặc

1.When my brother first moved khổng lồ Korea he wasn’t used khổng lồ (eat) _________ so much meat.

2. My mother doesn’t think she will ever get used khổng lồ (walk) _________ up early.

3. Long used to (tobe) ___________ a long distance driver when he was younger.

4. That knife is used (cut) __________ bread.

5. Don’t worry! Someday I’ll get used lớn (speak) __________ France.

6. They used khổng lồ (sing) _________ everyday, but now they learn English.

7. We were used to (eat) __________ at noon when we started school.

8. We used lớn (travel) __________ lớn Nha Trang on foot.

9. Fron got used to lớn (go) _________ to lớn bed late khổng lồ complete everything.

10. Windy used to (drink) __________ much carbonated water.

Bài 3: Viết lại câu

1.Duong had lots of money but she lost it all when her business failed.

➔__________________________________________________________.

2. My brother likes lãng mạn music now, although he wasn’t keen on it he was

younger.

➔__________________________________________________________.

3. Jin seem lớn have lost interest in herhobbies.

➔__________________________________________________________.

4. Cuong gave up smoking 5 years ago.

➔__________________________________________________________.

5. My mother lived in Danang when she were young.

➔__________________________________________________________.

6. Quynh was my best friend, but we aren’t friends any more.

➔__________________________________________________________.

7. When Hungwas young, he was a national football champion.

➔__________________________________________________________.

Xem thêm: Các Công Thức Toán Lớp 8 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Tổng Hợp Kiến Thức Toán 8

ĐÁP ÁN chi TIẾT

Bài 1:

1.Chọn B.live (cấu trúc used to lớn + Vinf)2. Chọn A.working (cấu trúc be used to + Ving)3. Chọn B.gets used to lớn (diễn tả việc dần quen với cần chọn cấu trúc get used to)4. Chọn B.cleaning (cấu trúc be used to + Ving)5. Lựa chọn C.use to (cấu trúc used to + Vinf)6. Lựa chọn D.spending (cấu trúc be used to lớn + Ving)7. Lựa chọn A.drink (cấu trúc used khổng lồ + Vinf)8. Chọn C.working (cấu trúc be used khổng lồ + Ving)9. Lựa chọn D.got used khổng lồ (diễn tả bài toán dần thân quen với nên chọn kết cấu get used to)10. Chọn B.living (cấu trúc be used lớn + Ving)

Bài 2:

1.eating(cấu trúc be used khổng lồ + Ving)2. Walking (cấu trúc get used to lớn + Ving)3. Be(cấu trúc used lớn + Vinf)4. To lớn cutting(cấu trúc be used to + Ving)5. Speaking(cấu trúc get used khổng lồ + Ving)6. Sing(cấu trúc used to + Vinf)7. Eating(cấu trúc be used lớn + Ving)8. Travel(cấu trúc used to + Vinf)9. Going (cấu trúc get used khổng lồ + Ving)10. Drink (cấu trúc used lớn + Vinf)

Bài 3:

1.Duong used to lớn have lots of money.2. My brotheris used khổng lồ liking thắm thiết music.3. Jin used lớn have interest in her hobbies.4. Cuong used lớn smoke 5 years ago.5. My mother used khổng lồ live in Danang when she were young.6. Quynh used to lớn be my best friend.7. Hung used lớn be a national football champion when he was young.

Trên đấy là một số triết lý và những dạng bài bác tập Used to – be used lớn – get used to cần thiết trong thực hành. Mong muốn sau bài viết này bạn đã nỗ lực thật chắc kỹ năng về 3 cấu trúc này. Best wishes for you!