10 Đọc thêm
Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 12 violet

*

Tổng hợp bài tập hay về thì trong giờ đồng hồ anhTổng hợp bài bác tập hay về thì trong tiếng anhTổng hợp bài tập hay về thì trong giờ đồng hồ anhTổng hợp bài xích tập giỏi về thì trong giờ anhTổng hợp bài tập hay về thì trong giờ đồng hồ anhTổng hợp bài tập giỏi về thì trong giờ anh

*
38 Đọc thêm


*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ vào TIẾNG ANH– CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ trong TIẾNG ANH– CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ trong TIẾNG ANH– CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ trong TIẾNG ANH– CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ trong TIẾNG ANH– CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP TRẮC NG

15 Đọc thêm


bài tập về giới trường đoản cú trong tiếng anh bài xích tập về giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh bài bác tập về giới tự trong tiếng anh bài bác tập về giới từ bỏ trong giờ anh bài xích tập về giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh bài tập về giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh bài tập về giới trường đoản cú trong tiếng anh bài bác tập về giới từ bỏ trong tiếng anh bài tập về giới từ t
lý tuyết và bài xích tập về thì trong giờ anh lý tuyết và bài xích tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong giờ anh lý tuyết và bài xích tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài tập về thì trong tiếng anh lý tuyết và bài xích tập về thì trong giờ anh lý tuyết và bài tập về thì trong giờ anh
bài xích tập về giới trường đoản cú trong giờ anh ví dụ 3 bài xích tập về giới tự trong giờ đồng hồ anh lấy một ví dụ 3 bài xích tập về giới trường đoản cú trong tiếng anh ví dụ 3 bài xích tập về giới từ bỏ trong giờ anh lấy ví dụ 3 bài bác tập về giới tự trong giờ đồng hồ anh ví dụ như 3 bài xích tập về giới từ bỏ trong tiếng anh ví dụ 3 bài xích tập về giới từ bỏ trong tiếng anh ví dụ như 3
bài xích tập về giới tự trong tiếng anh lấy ví dụ như 2 bài xích tập về giới tự trong giờ anh ví dụ như 2 bài bác tập về giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh lấy ví dụ 2 bài xích tập về giới tự trong giờ đồng hồ anh ví dụ như 2 bài bác tập về giới từ trong giờ anh ví dụ như 2 bài tập về giới tự trong tiếng anh ví dụ 2 bài bác tập về giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh ví dụ 2
EXERCISEChoose the correct answer1. Water ________ of hydrogen & oxygen.A. Is consisting B. Consists C. Has consisted D. Will consist2. Don’t give the chocolate lớn Helen. She ________ it.A. Hates B. Is hating C. Has hated D. Hated3. The Sun ________ us heat and light.A. Will give B.


Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 36 Sgk Toán 7 Tập 2 3 Trang 36 Sgk Toán 7 Tập 2

TỔNG HỢP TỪ CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH (2006 – 2014) (ĐH_D_2006) 1. A. Equality B. Difficulty C. Simplicity D. Discovery 2. A. Tenant B. Common C. Rubbish D. Machine 3. A. Animal B. Bacteria C. Habitat D. Pyramid 4. A. Writer B. Teacher C. B