Bài tập biến đổi từ hiện tại chấm dứt sang thừa khứ đối kháng là dạng bài bác tập phổ cập khi học tập tiếng anh. Để thay chắc các kết cấu câu chuyển thì hiện nay tại xong sang vượt khứ đơn, hãy cùng chuyên học bài bác ôn lại kỹ năng và kiến thức và chấm dứt hết phần bài bác tập chỉ dẫn nhé! Yên trọng tâm là siêng học bài xích đã tổng hợp bài bác tập đổi khác từ hiện nay tại chấm dứt sang vượt khứ 1-1 có lời giải nhé!


Contents

Ngữ pháp đưa thì hiện tại chấm dứt sang quá khứ đơnBài tập đổi khác từ hiện tại tại hoàn thành sang thừa khứ đơn có đáp ánĐáp án:

Ngữ pháp đưa thì hiện nay tại dứt sang quá khứ đơn

1. Thì hiện tại kết thúc và 3 kết cấu quá khứ solo tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: nội dung (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu với the last time

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách cần sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi lúc nào (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn Japan.

= I have never been to japan before.

*

Bài tập chuyển đổi từ hiện tại tại hoàn thành sang thừa khứ đơn có đáp án

Viết lại câu từ vượt khứ solo sang hiện nay tại ngừng không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ vượt khứ solo sang hiện tại chấm dứt không làm biến hóa nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written khổng lồ me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến đổi thì hiện tại tại xong sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Chọn Nhận Xét Đúng Về Môi Trường Axit, Nhận Xét Đúng:

Trên đó là một số bài tập đổi khác từ hiện nay tại xong xuôi sang thừa khứ đơn có đáp án vị Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp cùng biên soạn. Chúng ta đã hoàn thành hết chưa? Hãy tự nghĩ ra các trường hợp hay gặp gỡ để nhanh nhớ các cấu trúc biến đổi từ hiện tại tại hoàn thành sang vượt khứ đối kháng và ngược lại nhé.