orem Ipsum is simply dummy text of the printing & typesetting industry. Lorem Ipsum has...View more

ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ 5:WORD FORM

I. MỘT SỐ DẠNG CỦA TỪ TIẾNG ANH quan tiền TRỌNG NẰM trong BÀI HỌC

UNIT 1:

NOUN VERB ADJECTIVE ADVERB

impression: ấn tượng impress: gây ấn tượng impressive:gây tuyệt hảo impressively: đầy ấn tượngfriend: bạn bạnfriendliness: sự thânthiện, lòng mến kháchfriendship: tình bạn

friendly: thân mật và gần gũi friendlily: một cách thân thiện

correspondent :người viết thư, phóngviên-* correspondence:quan hệ thư từ

correspond: trao đổithư từ, tương ứng với

corresponding: tương ứngvới

correspondingly:tương ứng

religion: tôn giáo religious: ở trong tôn giáodependence: sự phụthuộc

depend: nhờ vào dependent: phụ thuộc

office: lễ thức official: chính thứcindustry: công nghiệp industrial: nằm trong công nghiệpdivision: sự phân loại divide: chia, phân loại compel: yêu cầu compulsory: bắt buộcseparation: sự chia giảm separate: tách bóc ra

interest: sự quan tâm,điều thích hợp thú

interest: tạo nên aithích thú

- interesting: thú vị

interested: quan tiền tâm, thíchthú

interestingly: mộtcách thích thú

instruction: sự giảngdạy-* instructor: người dạy,huấn luyện viên

instruct: dạy, truyềnkiến thức cho

instructive: để truyền kiếnthức

peace: hòa bình peaceful: hòa bình, yên tĩnhbeauty: vẻ rất đẹp beautify: làm đẹp Beautiful: dễ thương Beautifully: xinh đẹp, hayPrayer: lời nguyện cầu Pray: cầu nguyện

UNIT 2 NOUN VERB ADJECTIVE ADVERBTradition: truyềnthống

Traditional: ở trong vềtruyền thống

Traditionally: theotruyền thống

design: giao diện dángdesigner: đơn vị thiết kế

design: thiết kế

Modernize: hiện đạihóa

Modern: hiện tại đại

Fashion: năng động Fashionable: hòa hợp thời trang Unfashionable: lỗi thời

Fashionably: một cáchhợp thời

Effect: tác dụng affect: có chức năng với Effective: tất cả hiệu quả

ineffective: ko hiệuquả

Effectively: một phương pháp cóhiệu quảineffectively: một cáchkhông hiệu quảNature: thiên nhiên Natural: tự nhiên và thoải mái Naturally: tự nhiênNation: tổ quốc National: nằm trong quốc gia,dân tộc

Nationally: về quốc gia,dân tộc

Advertisement: bàiquảng cáoAdvertising: sự, ngànhquảng cáo

Advertise: quảng cáo

Agreement: sự đồng ýdisagreement: sự bấtđồng

Agree: đồng ýDisagree: bất đồng

Agreeable: vui vẻ, dễ dàng chịuDisagreeable: cực nhọc chịu

Difficulty: sự khókhăn

Difficult: cực nhọc khăn

Examination: kỳ thiExaminer: giám khảoExaminee: thí sinh

Examine: khảo hạch,xem xét

Practice: sự luyện tập Practice/ practise: luyện tập

Practical: thực dụng, thựctiễn

Practically: một cáchthực dụngScenery: phong cảnh Scenic: đẹp mắt vì bao gồm nhiềuphong cảnhReputation: sự nổitiếng

Repute: mang lại là, đồn là Reputable: có danh tiếng giỏi Reputably: có danh tiếng tốtCulture: văn hóa truyền thống Cultural: thuộc văn hóa truyền thống Culturally: về phươngdiện vănhóaImprovement: Sự cảithiện

Improve: cải thiện,trao dồiQuality: hóa học lượng,tài năng, phẩm chất

Qualify: bao gồm đủ tiêuchuẩn, bao gồm đủ đk

Qualified: tất cả đủ tiêu chuẩn,có đầy đủ đkInformation: thông tin Inform: cung cấpthông tin

Informative: cung cấp nhiềutin tứcEdition: lần xuất bảnEditor: bạn biên tập

Edit: biên tập

Approximate: xấp xỉ, độchừng

Approximately:khoảng chừngExact: chính xác Exactly: bao gồm xác

UNIT 5

NOUN VERB ADJECTIVE ADVERB

Development: sự pháttriển

Develop: cải tiến và phát triển Developed: đã cải tiến và phát triển Developing: đã phát triểnExpense: tiền đưa ra tiêu,phí tổn

Spend: phung phí Expensive: đắt tiền Inexpensive: ít tốn kém, rẻ

Expensively: mắc tiềnInexpensively: không nhiều tốnkém, rẻInvention: sự phátminhInventor: đơn vị phátminh

Invent: vạc minh

Popularity: sự phổbiến

Popularize: phổ cập Popular: phổ cập unpopular: ko phổ biến

Popularly: phổ biến

Variety: sự đa dạng mẫu mã Vary: khác nhau, thay đổi

Various: khác nhau Variously: một bí quyết khác nhauView: cảnh vật, cáchnhìnViewer: tín đồ xemTV

View: xem, nhìn

UNIT 6

NOUN VERB ADJECTIVE ADVERB

Deforestation: sự phárừngForest: rừng

Deforest: phá rừng

Disappointment: sựthất vọng

Disappoint: làm cho ai thấtvọng

Disappointed: bị thấtvọngDisappointing: gây thất

Necessity: sự cần thiết Necessary: cần thiết unnecessary: không buộc phải thiết

Necessarily: tuyệt nhất thiếtunnecessarily: khôngnhất thiếtSun: khía cạnh trời Solar: thuộc về khía cạnh trờiReduction: sự giảmbớt

Reduce: giảm bớt

Worry: sự lo ngại Worry: lo lắng Worried: lo lắngProtection: sự đảm bảo Protect: đảm bảo an toàn Protective: bảo vệ Protectively: đảm bảo Extreme: rất Extremely: vô cùng, rất kỳCare: sự chu đáo Care: trông nom, nuôi nấng, siêng sóc

Careful: cẩn thận Carefully: một cch1 cẩn thậnShortage: sự thiếu hụt Short: ngắn, thiếuEconomy: sự ngày tiết kiệmEconomics: tởm tếhọcEconomist: nhà kinhtế

Economic: về gớm tếEconomical: tiết kiệm Economically: một phương pháp kinh tế

UNIT 8

Celebration: hoạt độngnhân thời điểm dịp lễ kỹ niệm

Celebrate: ăn mừng lễ,kỹ niệm

Celebrated: nổi tiếng

Decoration: sự trangtríDecorator: chuyênviên trang trí

Decorate: trang trí

Charity: vấn đề từ thiện Charitable: trực thuộc về bài toán từ thiện

Charitably: rộng lượng

Joy: niềm vui Joyful: vui vẻ Joyfully: vui mừngGenerosity: sự hàophóng, rộng lượng

Generous: hào phóng,rộng lượng

Generously: một cáchhào phóng, rộng lượngPreparation: sự chuẩn Prepare: chuẩn chỉnh bị

bịSatisfaction: sự hàilòng

Satisfy: có tác dụng hài lòng,thỏa mãn

Satisfied: được hàilòngSatisfying: làm cho hàilòng

UNIT 9Solution: chiến thuật Solve: giải quyếtNoise: sự rầm rĩ Noisy: ầm ĩ Noisily: ồn àoChoice: sự chọn lựa Choose: chọn lựaSuccess: sự thànhcông

Succeed: thành công xuất sắc Successful: thành công Successfully: một bí quyết thành côngEruption: sự phun trào Erupt: phunPrediction: lời tiênđoán

Predict: tiên lượng Predictable: rất có thể đoán trước Unpredictable: thiết yếu đoán trướcSafety: sự an ninh Safe; an ninh Safely: một cách antoànStrength: sức mạnh Strengthen: trở nênmạnh hơn

Strong: mạnh bạo Strongly: một cách dạn dĩ mẽTide: thủy triều Tidal: trực thuộc về thủytriềuTropics: vùng nhiệtđới

Tropical: thuộc vềnhiệt đớiVolcano: núi lửa Volcanic: trực thuộc về núilửa

UNIT 10Appearance: sự xuấthiệndisappearance: sự biến

Appear: xuất hiện

disappear: trở nên mất

khíchTruth: lòng chân thật,sự thật

Truthful: thiệt thà, chânthậtTrue: chân chính, thật,đúng đắn

Truthfully: thật thà,chân thậtTruly: đích thực, thựcsựII. Bài bác tập word size lớp 9 thí điểm có đáp ánGive the correct khung of the word in brackets.Bạn đang xem: bài bác tập word form lớp 8 có đáp án

That little girl can dance __. (beauty)Since her __ the room has been full of laughter. (arrive)Most modern buildings has underground __ lots. (park)I went khổng lồ the __ store to buy something. (grocer)There is no water left in the __ well. (near)He is now studying in the USA as an __student. (change)They have a good __ of stamps. (collect)Goods are __ as long as they are returned in good condition. (change)The các buổi party __ twenty bottles from various parts of the house yesterday. (collect)When did you start __ antique glass? (collect)We like their __. (FRIENDLY).The __ between Vietnam and đài loan trung quốc is good. (friend)They seem khổng lồ be __. We dislike them. (friend)There will be a __ in this street. (meet)We saw __ girls there. (beauty)The garden is __ with trees và flowers. (beauty)They enjoy the __ atmosphere here. (peace)

The __ unit of currency is the Ringgit. (Malaysia)

In __, there are other religions. (add)

The __anthem of Vietnam is sung. (nation)

There is an __ match between Vietnam và Lebanon on VTV3. (nation)

The language of __ is Bahasa Malaysia. (instruct)

Ao dai is the __ dress of Vietnamese women. (tradition)

__, Ao dẻo is worn by women. (tradition)

Ao dẻo is always __. (fashion)

Jeans are __ made from cotton. (complete)

The __ from Genoa enjoyed wearing jeans. (work)

__ of clothes always goes up. (sell)

At the __to the village, we saw the accident. (enter)

They had an __ day by the river. (enjoy)

They are __-qualified teachers. (good)

We need further __. (inform)

This book is very __. (inform)

Look at the __. Rain Bi looks handsome. (advertise)

It is an __ program. (interest)

The song is __ to me. (interest)

We felt __ in the show. (interest)

English is his __. (nation)

It is cheap. It’s __. (expensive)

Water __ is increasing this summer. (consume)

The __ of the mã sản phẩm attracts us. (efficient)

They are working __, so we are __. (effect / satisfy)

Life always needs a lot of __. (innovate)

The __ are cleaning the beach. (conserve)

__, our environment must be protected. (ultimate)

Tet is the most important __ in Vietnam. (celebrate)

Fruits’ festival in Suoi Tien Park is a very __ activity. (joy)

Look at the __ bulbs. They are so beautiful. (color)

My __ are so strong that the word “love” can’t describe them. (feel)

The __ __ caused a lot of bad effects. (volcano/ erupt)

Our __ have not warned our fishermen about the Changchun typhoon carefully.(science)

A __ eruption occurred here last night. (disaster)

The beach is full of all kinds of __. (pollute)

He used all his __ lớn force the door open. STRONG

The police are interested in the sudden __ of the valuable painting. APPEAR

My teacher __ me to lớn take this examination. COURAGE

Recently health foods have increased in __. POPULAR

The old lady hid all her __ under the floor. SAVE

Your money will be refunded if the goods are not to your complete __. SATISFY

The council has promised to giảm giá khuyến mãi with the problem of __ among young people.EMPLOY

Tung had eaten so much, so he had to __ his belt. LOOSE

The dictionaries are with the other __ books. REFER

He was very __ of the work he had done. PRIDE

There is a __ of 10% in the amount of money available for buying new books.REDUCE

He is interested in the __ old buildings. PRESERVE

Saucepans are sold in the __ goods department. HOUSE

‘Friends of the Earth’ is concerned about the __ of the natural environment.CONSERVE

Thousands of people have been made __ by the war. HOME

He wouldn’t listen khổng lồ her repeated __, so in the over she went. REFUSE

The teacher gave his students __ to leave the classroom. PERMIT

They said ‘good bye’ to lớn each other just because of some minor __. UNDERSTAND

He is old. He’s getting forgetful, & his __ often makes a lot of trouble. FORGET

This table may break under a lot of __. PRESS

Dr. Jones is a well known __. He has written several novels, one of which was aboutthe historical meeting between the great leaders at Yalta in 1945. HISTORY

The car is a complete write off. It is quite __. REPAIR

The Saigon Giai Phong is a __ newspaper. DAY

Mary looks worried about something. She looks __ at everything. WORRY

I can’t believe you, what you say is quite __. LOGIC

He is an __ doctor who just graduated from the medical school last year.EXPERIENCE

Exercise 2. Give the correct khung of the word in bracket.

6 - exchange 7 - collection 8 - changeable 9 - collected 10 - collecting

11 - friendliness 12 - friendship 13 - unfriendly 14 - meeting 15 - beautiful

16 - beautified 17 - peaceful 18 - Malaysian 19 - addition, đôi mươi - national

21 - international 22 - instruction 23 - traditional 24 - Traditionally 25 - poet

26 - fashionable 27 - completely 28 - workers 29 - Sale 30 - entrance

31 - enjoyable 32 - well 33 - information 34 - informative 35 - advertisement

36 - interesting 37 - interesting 38 - interested 39 - native 40 - inexpensive

41 - Interactive 42 - interaction 43 - development 44 - developing 45 - increasingly

46 - inventions 47 - limitations 48 - unusable

49 -

communication

50 -

communicative

51 - carefully 52 - disappointed

53 -

disappointedly

54 - pollution 55 - polluted

56 - dripping 57 - needful 58 - products 59 - production 60 - productivity

61 - saving 62 - consumers 63 - consuming 64 - consumption 65 - efficiency

66 - effectively -satisfactory 67 - innovation 68 - conservation 69 - Ultimately 70 - celebration

71 - joyful 72 - colorful 73 - feelings 74 - volcanic eruption 75 - scientists

76 - disastrous 77 - pollutants 78 - strength 79 - appearance 80 - encouraged

81 - popularity 82 - savings 83 - satisfaction

84 -

unemployment 85 - loosen

86 - reference 87 - proud 88 - reduction 89 - preservative 90 - household

91 - conservation 92 - homeless 93 - refusal 94 - permission

95 -

misunderstanding

96 - forgetfulness 97 - pressure 98 - historian 99 - unrepairable 100- daily

101 - worriedly 102 - illogical.


Bạn đang xem: Bài tập word form lớp 8


Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Miêu Tả Khu Vườn Nhà Em, Đoạn Văn Tả Khu Vườn Nhà Em Hay Nhất

103 - experienced

Exercise 2. Give the correct form of the word in bracket.1 - majority; 2 - development; 3 - religion; 4 - useful; 5 - well;6 - arrival; 7 - proud; 8 - designers; 9 - homeless; 10 - unhappy;11 - pride; 12 - difference; 13 - modernize; 14 - interesting; 15 - disastrous;16 - traditionally; 17 - editor; 18 - available; 19 - enjoyable; 20 - exactly;Mời các bạn đọc tham khảo thêm tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 9 tại đây:Bài tập giờ Anh lớp 9 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 trực tuyến: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-