KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Nắm được mối quan liêu hệ giữa giờ, phút; biện pháp xem giờ lúc kim phút chỉ vào số 12, số 3 hoặc số 6.

Bạn đang xem: Bài tập xem đồng hồ lớp 2

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: coi đồng hồ đến trước rồi đọc giờ

– Xác định kim chỉ giờ và chỉ phút.

– lúc kim phút chỉ vào số 12 thì em đọc giờ nguyên.

– khi kim phút chỉ vào số 3 thì em đọc số giờ với 15 phút.

– khi kim phút chỉ vào số 6 thì em đọc số giờ và nửa tiếng hoặc “rưỡi”.

Dạng 2: Cộng trừ đơn vị thời gian

Phép tính cộng hoặc trừ nhì số gồm cùng đơn vị đo thì cộng (trừ) các số và giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

Dạng 3: Tính khoảng thời gian trôi qua

Muốn tìm kiếm khoảng thời gian giữa nhì đại lượng cùng đơn vị đo thời gian thì em lấy số lớn trừ đi số nhỏ xíu và giữ nguyên đơn vị đo ở kết quả.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1:Quan gần cạnh hình vẽ và đọc giờ.

*

B)

Bài giải

* Hình A)

Kim giờ chỉ giữa số 8 cùng số 9

Kim phút chỉ vào số 6 tức là 30 phút

Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 30 phút.

* Hình B)

Kim giờ chỉ vào số 8

Kim phút chỉ vào số 12

Đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Xem thêm: Cổng Thông Tin Sinh Viên Đại Học Văn Hóa Hà Nội, Trường Đại Học Văn Hiến

Ví dụ 2:Tính

a) 5 giờ + 3 giờ

b) 12 giờ − 4 giờ

Bài giải

a) 5 giờ + 3 giờ =8 giờ

b) 12 giờ − 4 giờ =8 giờ

Ví dụ 3:Từ 9 giờ đến 12 giờ đã tất cả bao nhiêu thời gian trôi qua ?

Bài giải

12 giờ − 9 giờ = 3 giờ

Vậy 9 giờ đến 12 giờ đã gồm 3 giờ đã trôi qua.