Giải bài bác 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36 trang 59 SGK Toán lớp 7 tập 1 kết nối học thức với cuộc sống. Bài bác 3.33. Vẽ bố đường thẳng khác nhau a,b,c làm sao cho a//b, b//c và hai đường thẳng tách biệt m, n thuộc vuông góc với a.

Bạn đang xem: Bài toán 2 trang 59 sgk toán 7 tập 1


Bài 3.32 trang 59 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Chứng minh rằng: đến điểm A và đường thẳng d thì bao gồm duy nhất con đường thẳng đi qua A và vuông góc với d, có nghĩa là nếu có hai đường thẳng trải qua A vuông góc với d thì chúng yêu cầu trùng nhau.

Phương pháp:

Giả sử bao gồm 2 con đường thẳng đi qua A với vuông góc cùng với d. Ta sẽ chứng minh 2 mặt đường này trùng nhau

Lời giải:

*

Gọi a và b thứu tự là hai tuyến đường thẳng đi qua A với vuông góc với d.

Do a với b thuộc vuông góc cùng với d đề nghị a // b hoặc a trùng b.

Mà a và b cắt nhau trên A phải a không thể tuy nhiên song cùng với b.

Do kia a trùng b.

Vậy mang lại điểm A và con đường thẳng d thì có duy nhất con đường thẳng trải qua A vuông góc với d.

Bài 3.33 trang 59 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Vẽ tía đường thẳng minh bạch a,b,c làm thế nào cho a//b, b//c và hai đường thẳng phân biệt m, n cùng vuông góc với a. Hỏi bên trên hình có bao nhiêu cặp đường thẳng song song, có bao nhiêu cặp mặt đường thẳng vuông góc?

Phương pháp:

+) hai tuyến phố thẳng cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thứ bố thì tuy nhiên song với nhau

+) Đường trực tiếp vuông góc với cùng 1 trong 2 con đường thẳng tuy vậy song thì cũng vuông góc với đường thẳng kia

+) hai tuyến phố thẳng cùng song song với con đường thẳng thứ cha thì chúng song song cùng với nhau

Lời giải:

 

*

Do a // b, b // c đề nghị a // c.

Do m⊥a, n⊥a">m⊥a,n⊥a nên m // n.

Các cặp con đường thẳng tuy nhiên song là: a – b, b – c, a – c, m – n.

Do kia trên hình gồm 4 cặp con đường thẳng song song.

Do a // b, m⊥a">m⊥a nên m⊥b.">m⊥b.

Do a // c, m⊥a">m⊥a nên m⊥c.">m⊥c.

Do a // b, n⊥a">n⊥a nên n⊥b.">n⊥b.

Do a // c, n⊥a">n⊥a nên n⊥c.">n⊥c.

Các cặp con đường thẳng vuông góc là: m – a, m – b, m – c, n – a, n – b, n – c.

Do kia trên hình bao gồm 6 cặp đường thẳng vuông góc.

Bài 3.34 trang 59 SGK Toán 7 tập 1 - kết nối tri thức

Cho Hình 3.50, trong đó hai tia Ax với By nằm trên hai đường thẳng tuy nhiên song. Chứng tỏ rằng (widehat C = widehat A + widehat B)

Phương pháp:

Kẻ con đường thẳng qua C và tuy vậy song với Ax

Sử dụng đặc thù hai mặt đường thẳng tuy vậy song

Lời giải:

*

Bài 3.35 trang 59 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Cho Hình 3.51, trong số đó Ox cùng Ox’ là hai tia đối nhau

a) Tính tổng cộng đo bố góc O1, O2, O3 .

Xem thêm: Bài Tập Tổng Hợp Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải, Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải Năm 2022

Gợi ý: (widehat O_1 + widehat O_2 + widehat O_3 = (widehat O_1 + widehat O_2) + widehat O_3), trong những số ấy (widehat O_1 + widehat O_2 = widehat x"Oy)

b) cho (widehat O_1 = 60^circ ,widehat O_2 = 70^circ ). Tính (widehat O_2)

Phương pháp:

2 góc kề bù tất cả tổng số đo là 180 độ

Lời giải:

Bài 3.36 trang 59 SGK Toán 7 tập 1 - liên kết tri thức

Cho Hình 3.52, biết (widehat xOy = 120^circ ,widehat yOz = 110^circ ). Tính số đo góc zOx.