Tuần qua, cộng đồng mạng đang xôn xao tranh cải bởi bài toán thi học sinh giỏi lớp 1. Và nó còn được gọi là “Đề Toán thi học sinh giỏi lớp 1 siêu hack não“.

Bạn đang xem: Bài toán 9 ô vuông

Đề bài toán cụ thể như sau:

Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, cột dọc, đường chéo được kết quả bằng 10.

Các bạn xem bài 7 trong hình 1 ngay dưới đây:

*
Hình 1. Đề Toán thi học sinh giỏi lớp 1 siêu hack não: “Điền số sao cho tổng ngang – dọc – chéo bằng 10”

Để giải bài toán dạng này, các bạn tham khảo bài viết sau:

Ma phương (Giải bài toán điền số vào các ô sao cho tổng theo hàng dọc, hàng ngang hay đường chéo điều bằng nhau).

Áp dụng phương pháp giải ma phương ở trên, chúng ta lần lượt thực hiện các phép thử sau:

Thử lần thứ nhất: Bắt đầu điền từ số 1 ta được tổng cân bằng là 15 (hình 2)
*
Hình 2. Bắt đầu điền từ số 1 tổng bằng 15

Với kết quả thu được tại hình 1 có tổng là 15 thì để có tổng thu được là 10 thì ta cần nhân kết quả đó với 2/3 được kết quả như hình 1-1.

Thử lần thứ hai: Bắt đầu điền từ số 0 ta được tổng cân bằng là 12 (hình 3)
*
Hình 3. Bắt đầu điền từ số 0 tổng bằng 12

Với kết quả thu được tại hình 3 có tổng là 12 thì để có tổng thu được là 10 thì ta cần nhân kết quả đó với 10/12 được kết quả như hình 2-1.

Thử lần thứ ba: Bắt đầu điền từ số -1 ta được tổng cân bằng là 9 (hình 4)
*
Hình 4. Bắt đầu điền từ số -1 tổng bằng 9

Với kết quả thu được tại hình 4 có tổng là 9 thì để có tổng thu được là 10 thì ta cần nhân kết quả đó với 10/9 được kết quả như hình 3-1.

Và cứ tiếp tục tăng hoặc giảm số bắt đầu điền thì có vô số kết quả.

Xem thêm: Ví Dụ Về Phản Xạ Có Điều Kiện Và Không Điều Kiện Và Phản Xạ Không Điều Kiện

Ngoài ra còn một kết quả khá đặc biệt cho bài toán này đó là: Xem hình 5

*
Hình 5. Đáp án không cần dùng đến ma phương

Tuy nhiên: Tôi không nghĩ các đáp án trên là phù hợp với học sinh lớp 1.