(a1+a2 + a3+..+an-1+an)2 = a12 + a22+a32+ … +an2 + 2a1a2 + 2a1a3+ …+ 2a1an …+ an-1an

an + bn =(a+b)(an-1 – an-2 .b + an-3.b2+..+ bn-1)

ĐƠN THỨC-ĐA THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN:


- Đơn thức: là biểu thức chỉ gồm một số, một trở nên hoặc tích các số và các biến: VD: 3; 3xy; …

- Bậc của solo thức là tổng cộng mũ của những biến: VD: 3xy2z3: bậc 6 .

Bạn đang xem: Các bài tập toán lớp 8

- Đơn thức đồng dạng: là đơn thức tương tự nhau phần trở nên nhưng khác hệ số.

- Đa thức: là tổng những đơn thức, bậc của đa thức là bậc của 1-1 thức cao nhất.

Dạng 1: những phép toán cộng, trừ, nhân, chia đa thức

Phương pháp:

- Cộng, trừ solo thức ta cộng hệ số còn giữ nguyên phần biến.

- Cộng trừ đa thức ta cộng những đơn thức đồng dạng với nhau.


- Nhân(chia) hai 1-1 thức ta nhân (chia) phần thông số cho hệ số, đổi thay cho biến.

- Nhân 1-1 thức với đa thức ta nhân đối chọi thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức.

- Nhân hai nhiều thức: ta đem từng hạng tử của đa thức này nhân cùng với từng hạng tử của đa thức kia.

- Chia hai đa thức ta xắp xếp theo lũy thừa giảm dần rôi thực hiện phép chia.

Bài tập nhân nhiều thức:

*

Bài 5: Cho a+b+c=0, chứng tỏ M=N=P

M=a(a+b)(a+c);

N=b(b+a)(b+c);

P=c(c+a)(c+b)

Bài 6: Số a gồm 31 chữ số 1, số b có 28 chữ số 1, chứng tỏ a.b-1 phân chia hết cho 3

Bài 7: Số 350 +1 liệu có phải là tích của 2 số từ bỏ nhiên liên tiếp không

*
*
*

Bài 17: Cho x,y nguyên:

a) mang đến 5x+y 19. Minh chứng rằng A=4x-3y 19.

b) đến 4x+3y 13. Chứng minh rằng: B=7x+2y 13.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2, Mục Lục Giải Sbt Tiếng Anh 6 Sách Mới

Bài 18: 

a) đến 4 số lẻ liên tiếp, minh chứng rằng hiệu của tích nhị số cuối với tích của nhì số đầu phân chia hết mang đến 16.

b) mang lại 4 số nguyên liên tiếp. Hỏi tích của số đầu với số cuối nhỏ hơn tích của hai số giữa bao nhiêu đối chọi vị?

c) mang đến 4 số nguyên liên tiếp, trả sử tích của số đầu cùng với số thiết bị ba nhỏ dại hơn tích của số sản phẩm hai và số thứ tứ là 99. Tìm tứ số nguyên đó?