Toán phân tách lớp 3 con được trình làng về phép phân chia hết cùng phép chia bao gồm dư, con bắt buộc nắm được những kiến thức để triển khai các dạng bài tập này.hijadobravoda.com sẽ ra mắt tới con các dạng toán phân chia lớp 3của phép phân chia và bài tập áp dụng để nhỏ thực hành.

Bạn đang xem: Các bài tập về phép chia hết lớp 3

1. Giới thiệu về toán phân chia ở lớp 3

Với dạng toán phân tách ở lớp 3 con được tìm hiểu về những bài toán phép phân tách hết, phép chia gồm số dư và việc tìm x vào phép chia.

Các yếu tố cơ bạn dạng trong phép phân chia là: số bị chia, số chia, thương, phần dư.

2. Bí quyết dạy toán chia lớp 3 đến học sinh

2.1. Dạng toán phân tách lớp 3 - Phép chia hết

*

Như vậy: phép chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

2.2. Phép chia bao gồm dư toán lớp 3

*

Ví dụ: 75 : 6 = 12 dư 3

2.3. Chỉ dẫn toán tìm kiếm x trong phép chia

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x trong phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) 40 : x = 5

x = 40 : 5

x = 8

b) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

3. Bài tập ứng dụng (có lời giải)

3.1. Bài tập

Bài 1: search x biết

a) x : 5 = 10

b) 50 : x = 5

c) 128 : x = 4

d) x : 96 = 3

Bài 2. kiếm tìm x biết

a) 64 : x = 12 (dư 4)

b) x : 3 = 36 (dư 1)

c) 27 : x = 4 (dư 3)

d) x : 6 = 8 (dư 4)

Bài 3. Lan bao gồm 24 dòng kẹo, Lan chia hầu như cho 4 bạn. Hỏi mỗi các bạn có từng nào cái kẹo?

Bài 4. Hùng gồm 42 viên bi, Hùng muốn chia vào 4 lọ. Hỏi từng lọ có bao nhiêu viên bi và có dư viên làm sao không?

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

a) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

b) 50 : x = 5

x = 50 : 5

x = 10

c) 128 : x = 4

x = 128 : 4

x = 32

d) x : 96 = 3

x = 96 x 3

x = 288

Bài 2.

a) 64 : x = 12 (dư 4)

x = (64 - 4) : 12

x = 60 : 12

x = 5

b) x : 3 = 36 (dư 1)

x = (36 x 3) + 1

x = 109

c) 27 : x = 4 (dư 3)

x = (27 - 3) : 4

x = 6

d) x : 6 = 8 (dư 4)

x = (8 x 6) + 4

x = 48 + 4

x = 52

Bài 3.

Mỗi chúng ta có số mẫu kẹo là:

24 : 4 = 6 (chiếc kẹo)

Vậy mỗi bạn có 6 chiếc kẹo.

Bài 4

Mỗi lọ có số viên bi là:

42 : 4 = 10 (dư 2)

Vậy từng lọ tất cả 10 viên cùng dư 2 viên bi.

4. Bài tập trường đoản cú luyện về toán phân tách lớp 3 (không gồm lời giải)

4.1. Bài bác tập

Bài 1. tra cứu x biết

a) 48: x= 8

b) x : 14 = 5

c) 56 : x = 8

d) 39 : x = 13

Bài 2. search x biết

a) x : 5 = 9 (dư 3)

b) x : 7 = 8 (dư 4)

c) 54: x = 9

d) 48: x = 12

Bài 3. Với 5 ngày gấp hạc, Lan vẫn gấp được 55 con. Hỏi hằng ngày Lan vội vàng được từng nào con? (Biết số hạc mỗi ngày gấp được như nhau).

Bài 4. Minh gồm 12 cực kỳ nhân, Hải bao gồm 21 vô cùng nhân. Hỏi nếu cả 2 bạn đều bỏ số siêu nhân vào 4hộp thì từng hộp tất cả bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1

a) 6

b) 70

c) 7

d) 3

Bài 2.

a) 48

b) 60

c) 6

d) 4

Bài 3.

Đáp số: 11 con hạc

Bài 4.

Đáp án: từng hộp bao gồm 8 dị nhân anh hùng và dư 1 vô cùng nhân.

Xem thêm: Có Mấy Mặt Phẳng Chiếu ? Có Mấy Mặt Phẳng Hình Chiếu

Như vậy toán phân tách lớp 3 là dạng toán tốt con cần nắm được những kiến thức cơ bạn dạng để giải những bài toán khó. Tham gia những khóa học tập online tại hijadobravoda.com để có rất nhiều kiến thức hay.