Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (43.43 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Các công thức tính diện tích hình học

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI – DIỆN TÍCH CÁC HÌNH HỌC• Hình vuông1. đặc điểm : hình vuông vắn là hình tứ giác bao gồm 4 góc vuông, 4 cạnh dài bằng nhau.Cạnh kí hiệu là a.a2. Cách làm tính chu vi : mong mỏi tính chu vi hình vuông vắn ta rước số đo của một cạnhnhân cùng với 4.Công thức:P=a.43. Cách làm tính diện tích s : mong muốn tính diện tích hình vuông, ta mang số đo một cạnhnhân với chính nóCông thức:S=a.a• Hình chữ nhật1. đặc điểm : Hình chữ nhật là hình tứ giác gồm 4 góc vuông. Hai chiều dài bằngnhau, hai phía rộng bằng nhau. Kí hiệu chiều lâu năm là a, chiều rộng là b.ab2. Tính chu vi : mong tính chu vi hình chữ nhật, ta đem số đo chiều dài cùng vớichiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân cùng với 2.Công thức:P=(a+b).2- ý muốn tìm chiều dài, ta mang chu vi chia 2 rồi trừ đi chiều rộngCông thức:a = P: 2 – b- mong muốn tìm chiều rộng, ta rước chu vi phân chia 2 rồi trừ đi chiều dàiCông thức:b=P:2–a3. Tính diện tích : mong tính diện tích s hình chữ nhật, ta lấy số đo chiều nhiều năm nhân
với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo)Công thức:S=a.b- hy vọng tìm chiều lâu năm ta lấy diện tích chia cho chiều rộngCông thức:a=S:b- ước ao tìm chiều rộng, ta lấy diện tích s chia đến chiều dàiCông thức:b=S:a• Hình bình hành1. đặc điểm : Hình bình hành tất cả hai cặp cạnh đối lập và tuy vậy song và bằng nhau.Kí hiệu: đáy là a, chiều cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình bình hành là tổng độ lâu năm của 4 cạnh3. Tính diện tích : ước ao tính diện tích hình bình hành, ta rước dộ dài đáy nhân vớichiều cao (cùng đơn vị đo)Công thức:S=a.h- muốn tìm độ dài đáy, ta lấy diện tích chia mang lại chiều caoCông thức:a=S:h- mong mỏi tìm chiều cao, ta lấy diện tích s chia mang đến độ dài đáyCông thức:h=S:a•1.
-Hình thoiTính chất :Hình thoi có hai cặp canh đối diện tuy vậy song và tứ cạnh bằng nhauHình thoi tất cả hai đường chéo vuông góc cùng nhau và giảm nhau trên trung điểm củamỗi đườngKí hiệu hai đường chéo cánh là m và n2. Tính chu vi : mong tính chu vi hình thoi, ta lấy số đo một cạnh nhân với 43. Tính diện tích s : hy vọng tính diện tích s hình thoi, ta mang tích độ dài hai đường chéochia cho 2m.nCông thức:S=2•1.-Hình thangTính chất :Hình thang có một cặp cạnh đối diện song songChiều cao là đoạn thẳng chính giữa hai đáy và vuông góc với nhị đáyKí hiệu : đáy mập là a, đáy bé dại là b, độ cao là hbha
2. Tính diện tích : mong tính diện tích hình thang, ta đem tổng độ nhiều năm hai đáy nhânvới độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho 2(a + b) . HCông thức:S=2Hoặc : hy vọng tính diện tích hình thang, ta rước trung bình cộng hai đáy nhân cùng với chiềucao(a + b)Công thức:S=.h2- Tính tổng hai đáy : Lấy diện tích nhân 2 rồi phân chia cho chiều caoCông thức:(a + b) = S . 2 : h- Trung bình cùng hai lòng : diện tích s chia mang đến chiều cao(a + b)Công thức:=S:h2- Độ lâu năm đáy mập : Ta lấy diện tích nhân 2, rồi phân chia cho chiều cao rồi trừ đến độ dàiđáy béCông thức:a=S.2:h–b- Độ dài đáy nhỏ xíu : Ta lấy diện tích s nhân cùng với 2, chia cho độ cao rồi trừ đi độ dàiđáy lớnCông thức:b=S.2:h–a- Tính độ cao : Lấy diện tích nhân 2 rồi phân chia cho tổng độ nhiều năm hai đáy
Công thức:h = S . 2 : (a + b)Hoặc: Tính độ cao : Lấy diện tích s chia cho trung bình cùng của nhị đáy(a + b)Công thức:h=S:2•1.-Hình tam giácTính hóa học :Hình tam giác bao gồm 3 cạnh, bố góc, 3 đỉnhChiều cao là đoạn trực tiếp hạ trường đoản cú đỉnh vuông góc cùng với cạnh đối diệnKí hiệu lòng là a, độ cao là hha2. Tính chu vi : Chu vi hình tam giác là tổng độ nhiều năm của 3 cạnh3. Tính diện tích s : ý muốn tính diện tích,ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùngđơn vị đo) rồi phân chia cho 2công thức:S=a.h:2- Tính cạnh lòng : Ta lấy diện tích nhân với 2 rồi chia cho chiều caoCông thức:a=S.2:h
- Tính chiều cao : Ta lấy diện tích s nhân với 2 rồi phân chia cho cạnh đáyCông thức:h=S.2:a•1.-Hình trònTính chất :Hình tròn có toàn bộ các nửa đường kính bằng nhauĐường bảo phủ hình tròn call là con đường trònĐiểm tại chính giữa hình tròn là tâmĐoạn trực tiếp nối chổ chính giữa với một điểm trên hình tròn gọi là buôn bán kính. Kí hiệu là rĐoạn thẳng đi qua tâm nối nhị điểm của hình tròn trụ với nhau gọi là đường kính.Đường kính gấp 2 lần bán kính. Kí hiệu là drd2. Tính chu vi : ao ước tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14Công thức:C = d . 3,14Hoặc : muốn tính chu vi hình tròn trụ ta lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14Công thức:C = r . 2 . 3,14- Tính đường kính : rước chu vi phân chia cho số 3,14Công thức:d = C : 3,14- Tính nửa đường kính : lấy chu vi phân chia 2 rồi phân tách cho số 3,14Công thức:r = C : 2 : 3,14
3. Tính diện tích s : mong muốn tính diện tích s hình tròn, lấy bán kính nhân với nửa đường kính rồinhân với số 3,14Công thức:S = r . R . 3,14•1.-Hình hộp chữ nhậtTính hóa học : Hình hộp chữ nhật tất cả 6 mặt, 2 khía cạnh đáy, 4 phương diện bên8 đỉnh cùng 12 cạnhCó 3 kích thước: chiều dài (a), chiều rộng lớn (b), chiều cao (c)acb2. Tính diện tích s xung quanh : ao ước tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật,ta rước chu vi lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo)Công thức:Sxq = p (đáy) . CHoặcSxq = (a + b) . 2 . C- mong mỏi tìm chu vi đáy, ta lấy diện tích xung quanh phân chia cho chiều caoCông thức:P (đáy) = Sxq : c- ao ước tìm chiều cao, ta lấy diện tích xung quanh phân chia cho chu vi đáyCông thức:c = Sxq : phường (đáy)
- ước ao tìm tổng hai đáy, ta lấy diện tích s xung quanh phân tách hai rồi phân tách cho chiềucaoCông thức:(a + b) = Sxq : 2 : c- muốn tìm chiều dài, lấy diện tích s xung quanh chia cho 2, phân tách cho độ cao rồitrừ đi chiều rộngCông thức:a = Sxq : 2 : c – b- mong muốn tìm chiều rộng, lấy diện tích xung quanh chia cho 2, phân chia cho độ cao rồitrừ đi chiều dàiCông thức:b = Sxq : 2 : c – a3. Tính diện tích s toàn phần : ao ước tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật,ta lấy diện tích xung quanh cùng với diện tích s hai đáyCông thức:Stp = Sxq + S (2 đáy)HoặcStp = (a + b) . 2 . C + a . B . 2- mong muốn tìm diện tích s đáy ta lấy chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộngCông thức:S (đáy) = a . B- ước ao tìm chiều dài, ta lấy diện tích s đáy phân chia cho chiều rộngCông thức:a = S (đáy) : b- muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích đáy chia cho chiều dàiCông thức:b = S (đáy) : a4. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật : Ta lấy chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhânvới độ cao (cùng đơn vị đo)Công thức:


Xem thêm: Công Vinh Bán Độ " - Công Vinh Nói Về Chuyện Văn Quyến Bán Độ

V=a.b.c- muốn tìm chiều dài, mang thể tích chia cho hiều rộng lớn rồi phân chia tiếp mang lại chiều caoCông thức:a=V:b:c- mong mỏi tìm chiều rộng, rước thể tích chia cho chiều lâu năm rồi phân chia tiếp mang đến chiều rộngCông thức:b=V:a:c- mong mỏi tìm chiều cao, mang thể tích chia cho chiều lâu năm rồi chia tiếp cho chiều rộngCông thức:c=V:a:bHoặc : lấy thể tích phân chia cho diện tích đáyCông thức:c = V : S (đáy)•1.-Hình lập phươngTính chất : Hình lập phương gồm 6 phương diện là các hình vuông bằng nhau.Có 8 đỉnh, 12 cạnh dài bởi nhauKí hiệu cạnh là aa2. Tính diện tích xung quanh : mong tính diện tích s xung xung quanh hình lập phương talấy diện tích 1 mặt nhân với 4Công thức:Sxq = a . A . 43 Tính diện tích toàn phần : mong mỏi tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta