Chương 1 : Nguyên tử Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 3 : links hóa học Chương 4 : phản ứng OXH - Khử Chương 5 : nhóm Halogen Chương 6 : Oxi - lưu hoàng Chương 7 : vận tốc phản ứng và cân đối hóa học tập
*
*

Câu hỏi 1 : hỗn hợp NaCl bị lẫn NaI. Để làm cho sạch hỗn hợp NaCl rất có thể dùng:

A AgNO3. B  Br2. C Cl2. D hồ tinh bột.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương halogen có lời giải


Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm hóa học của các halogen: Phi kim khỏe mạnh đẩy phi kim yếu thoát ra khỏi dung dịch muối.


Lời giải bỏ ra tiết:

Dùng Cl2 sẽ sở hữu phản ứng:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

=> sau phản nghịch ứng chỉ tất cả NaCl mà không tồn tại muối khác. I2 ko tan nội địa cũng dễ lọc tách.

Đáp án C


Câu hỏi 2 : phương thức hóa học dùng để làm phân biệt 4 dung dịch trong những lọ hiếm hoi đựng HCl, HNO3, KCl, KNO3 là:

A quỳ tím B  dd NaOH C Quỳ tím cùng AgNO3 D dd AgNO3

Lời giải chi tiết:

Quỳ tím cùng AgNO3

Khi mang lại quỳ tím vào các lọ ta thấy hiện nay tượng:

HCl, HNO3 cho màu đỏ (axit) (nhóm 1)

KCl, KNO3 không làm chuyển màu sắc (muối) (nhóm 2)

Cho AgNO3 vào từng team ta thấy

Nhóm 1: lọ mang lại kết tủa white là HCl (tủa AgCl)

Nhóm 2: lọ mang lại kết tủa trắng là KCl (tửa AgCl)

Đáp án C


Lời giải chi tiết:

Bán kính nguyên tử của F Độ dài liên kết H-X: F

Câu hỏi 4 : Để chiếm được Brom nguyên chất từ tất cả hổn hợp Brom, clo cần làm theo cách như thế nào sau đây?

A

Dẫn các thành phần hỗn hợp qua dung dịch NaBr

B

Dẫn tất cả hổn hợp qua nước

C Dẫn hỗn hợp qua hỗn hợp H2SO4 D Dẫn các thành phần hỗn hợp qua hỗn hợp NaI

Phương pháp giải:

Dựa vào phản ứng phi kim bạo gan đẩy phi kim yếu thoát ra khỏi dung dịch muối của nó (trừ F2 do F2 phản nghịch ứng mạnh mẽ với H2O)


Lời giải chi tiết:

Cl2 có công dụng đẩy Br thoát ra khỏi muối bromua:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

Ta chọn chất chỉ bội nghịch ứng cùng với Clo không được bội nghịch ứng với Brom

Đáp án A


Câu hỏi 5 : Thuốc test để nhận ra dung dịch NaF, KCl, NaBr, KI là:

A quỳ tím B  dd NaOH C dd H2SO4 D dd AgNO3

Lời giải đưa ra tiết:

Khi mang đến AgNO3 vào thì:

NaF ko phản ứng

NaCl đến kết tủa AgCl màu trắng

NaBr đến kết tủa AgBr màu rubi nhạt

NaI cho kết tủa AgI màu vàng đậm

Đáp án D


Câu hỏi 6 : Phương trình: NaX (khan) + H2SO4 ( đặc, nóng) → NaHSO4 + HX↑. Không dùng làm điều chế halogen nào?

A Cl2 B Br2 C I2 D Br2 và I2

Lời giải chi tiết:

HBr và HI vừa sinh ra tất cả tính khử sẽ bắt buộc sẽ tính năng với axit H2SO4 đặc nóng tạo nên ra thành phầm khác

Đáp án D


Câu hỏi 7 : cho 15,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg với Ca phản bội ứng toàn vẹn với 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả Cl2 và O2 thu được 39,7 gam hóa học rắn Z chỉ gồm các muối clorua và những oxit kim loại. Khối lượng của Mg trong 15,2 gam X là

A 4,8 gam. B 7,2 gam. C 9,2 gam. D 3,6 gam.

Lời giải đưa ra tiết:

Đặt nCl2 = x; nO2 = y (mol)

BTKL: mY= mZ – mX = 39,7 – 15,2 = 24,5 (g)

Ta có hệ: 

(left{ egingathered x + y = 0,4 hfill \ 71x + 32y = 24,5 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered x = 0,3 hfill \ y = 0,1 hfill \ endgathered ight.)

Đặt nMg = a; nCa = b (mol)

Ta tất cả hệ: 

(left{ egingathered m_Mg + m_Ca = m_X hfill \ xrightarrowBT:e2n_Mg + 2n_Ca = 2n_Cl_2 + 4n_O_2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered 24a + 40b = 15,2 hfill \ 2a + 2b = 2.0,3 + 4.0,1 hfill \ endgathered ight. o left{ egingathered a = 0,3 hfill \ b = 0,2 hfill \ endgathered ight.)

=> mMg = 0,3.24 = 7,2 (g)

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : hàng nào sau đây được thu xếp theo chiều tăng ngày một nhiều tính axit ?

A HI B HF C HI D HCl

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phân tử càng dễ dãi phân li đã tạo ra H+ thì tính axit càng mạnh


Lời giải bỏ ra tiết:

Tính axit tăng dần đều theo thứ tự: HF
Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : phản nghịch ứng nào sau đây không xảy ra?

A 2HCl + H2SO4 (đặc)  (xrightarrowt^o) SO2 + Cl2 + H2O.B HCl + NaF (xrightarrow) NaCl + HFC NaHS + NaOH (xrightarrow) Na2S + H2O.D Br2 + 2KI (xrightarrow) 2KBr + I2.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của những hợp chất để lựa chọn ra phản ứng ko xảy ra.


Lời giải đưa ra tiết:

Phản ứng hóa học không xảy ra là: 2HCl + H2SO4 (đặc)  (xrightarrowt^o) SO2 + Cl2 + H2O.

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : hóa học nào tiếp sau đây có độ tan giỏi nhất?

A AgBr. B AgCl.C AgI. D AgF.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Dựa vào tính tan của những muối bạc đãi halogenua.


Lời giải chi tiết:

AgF là muối tan nhiều trong nước. Còn những muối AgCl, AgBr cùng AgI đa số là kết kết tủa trong nước.

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : cho những phát biểu sau:

(1) kỹ năng oxi hoá của những đơn chất halogen giảm dần trường đoản cú flo đến iot.

(2) trong số hợp chất, các halogen đều rất có thể có số oxi hoá: -1, +1, +3, +5, +7.

(3) các nguyên tử halogen có cấu hình e phần ngoài cùng là np5ns2.

(4) hoàn toàn có thể nhận biết ion F-, Cl-, Br­-, I- trong số dung dịch đơn lẻ chỉ bởi dung dịch AgNO3.

(5) Clo được dùng để sát trùng nước sinh hoạt.

Số tuyên bố đúng

A 4B 3C 2d 5

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

(1) đúng

(2) không đúng vì trong số hợp hóa học F chỉ trình bày số oxi hóa là -1

(3) không đúng vì cấu hình e phần ngoài cùng của những nguyên tố halogen là ns2np5

(4) đúng

(5) đúng

Vậy có 3 phát biểu đúng

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : Dùng loại bình nào dưới đây để đựng hỗn hợp HF?

A Bình chất liệu thủy tinh không màu sắc B Bình nhựa teflon (chất dẻo)C Bình gốm (thành phần gồm tất cả SiO2)D Bình nhôm

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Lựa chọn một số loại bình mà thành phần của nó không tác dụng được với dung dịch HF.


Lời giải bỏ ra tiết:

Dùng một số loại bình nhựa teflon (chất dẻo) để đựng hỗn hợp HF do dung dịch HF không công dụng với vật liệu bằng nhựa teflon.

Không cần sử dụng bình thủy tinh trong hoặc bình gốm bởi thành phần các loại bình này còn có SiO2 mà lại HF lại tác dụng được cùng với SiO2.

Không cần sử dụng bình nhôm vị HF tác dụng được cùng với nhôm.

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : cho chuỗi phản ứng: 

KMnO4 + (A) → X2 ↑+ (B) + (C) + H2O

(C) + H2O (uildrel dpmn overlongrightarrow )X2 ↑ + (D) + (I)

X2 + (D) → (A)

X2 + (I) → (C) + (E) + H2O 

Các hóa học A, X2, C, D, E theo thứ tự là: 

A HF, F2, KF, H2, KFO. B HCl, Cl2, MnCl 2, H2, KCl C HCl, Cl2, KCl, H2, KClO D HBr, Br2, KBr, H2, KBrO

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Lý thuyết về tính chất hóa học các chất vô cơ


Lời giải chi tiết:

2KMnO4 + 16HClđ → 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O

(A) (X2)

KCl + H2O (uildrel dpmn overlongrightarrow )Cl2 + KOH + H2

(C) (D)

Cl2 + KOH → KCl + KClO + H2O

(I) (E)

Đáp án C  


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : mang lại bốn 1-1 chất F2 ; Cl 2 ; Br2 ; I2. Hóa học có ánh sáng sôi cao nhất là: 

A Br2 B Cl2C I2 D F2

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính hóa học vật lý của những nguyên tố đội Halogen


Lời giải đưa ra tiết:

Khối lượng phân tử: I2 > Br2 > Cl2 > F2

Nhiệt độ sôi càng cao khi trọng lượng phân tử càng lớn

=> I2 có ánh sáng sôi cao nhất.

Đáp án C  


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : phương pháp sunfat là phương thức dùng axit khó cất cánh hơi (H2SO4 đặc) đẩy axit dễ cất cánh hơi thoát ra khỏi dung dịch muối. Cách thức sunfat không điều thể điều chế được:

A HF.B HCl.C HI.D HNO3.

Đáp án: C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : lý do người ta pha trộn được nước clo cơ mà không pha chế được nước flo?

A vì flo không tác dụng với nước.B

Vì flo có thể tan vào nước.

C bởi flo rất có thể bốc cháy khi công dụng với nước.D

Vì một lí bởi vì khác.


Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Dựa vào đặc điểm phản ứng thân flo cùng với nước


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì flo công dụng mãnh liệt cùng với nước, bốc cháy ra đời khí O2 với HF

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : Điện phân nóng chảy 20,6 gam một muối bột halogenua NaX người ta nhận được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần X là:

A Flo.B Clo. C Brom. D Iot

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH: 2NaX → 2Na + X2


Lời giải bỏ ra tiết:

(n_X_2 = frac2,2422,4 = 0,1(mol))

2NaX → 2Na + X2

(mol) 0,2 ← 0,2

( Rightarrow M_NaX = frac20,60,2 = 103(g/mol) Rightarrow M_X = 103 - 23 = 80(g/mol) Rightarrow X:Brom)

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : nguyên tố R là phi kim trực thuộc phân nhóm thiết yếu trong bảng tuần hoàn. Phần trăm % R vào oxit cao nhất với %R trong hợp chất khí với hidro là 0,5955. Vậy R là:

A FloB Clo C Brom D Iot

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Gọi phương pháp của R cùng với oxi là R2Ox (x = 4, 5, 6, 7)

Suy ra phương pháp của R cùng với hidro là RH8 – x

Lập phương trình với tỉ lệ thành phần 0,5955 ra được quan hệ giữa R và x. Từ kia biện luận kiếm được nghiệm thỏa mãn.


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi cách làm của R với oxi là R2Ox (x = 4, 5, 6, 7)

Suy ra phương pháp của R cùng với hidro là RH8 – x

Theo bài xích ta có:

(eginarraylfracfrac2R2R + 16xfracRR + 8 - x = 0,5955 Rightarrow frac2(R + 8 - x)2R + 16x = 0,5955\ Rightarrow 2R + 16 - 2x = 1,191R + 9,528x\ Rightarrow 0,809R = 11,528x - 16endarray)

Chạy quý hiếm x tự 4 đến 7 ta thấy x = 7 thì R = 79,97 ≈ 80

→ R là Brom

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 : mang lại 35,6 gam hỗn hợp 2 muối NaX, nay với X,Y là hai halogen ở nhị chu kì liên tiếp vào hỗn hợp AgNO3 dư thu được 61,1 gam kết tủa.X với Y là:

A Clo cùng BromB Flo với Iot. C Brom và Iot. D Brom và Flo

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Chia 2 trường hợp

TH1: hai halogen là F cùng Cl → kết tủa thu được chỉ nên AgCl;

TH2: hai halogen X cùng Y mọi tạo kết tủa AgX và AgY.


Lời giải bỏ ra tiết:

TH1: 2 muối bột là NaF với NaCl.

Khi phản nghịch ứng cùng với dd AgNO3 dư chỉ chiếm được kết tủa là AgCl (vì AgF tan)

PTHH: NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓

(n_AgCl = frac61,1143,5 = 0,4258,(mol))

Theo PTHH: nNaCl = nAgCl = 0,4258 (mol) → mNaCl = 0,4258×58,5 ≈ 24,9 (g)

→ mNaF = 35,6 - 24,9 = 10,7 (g)

→ TH này thỏa mãn.

TH2: 2 muối hạt NaX và NaY cùng chế tạo kết tủa với dd AgNO3

Đặt cách làm chung của 2 muối là (Naoverline X )

PTHH:(Naoverline X + AgNO_3uildrel overlongrightarrow Agoverline X + NaNO_3)

Theo PTHH có:

(eginarraylNaoverline X = Agoverline X \ Rightarrow frac35,623 + overline X = frac61,1108 + overline X \ Rightarrow 3844,8 + 35,6overline X = 1405,3 + 61,1overline X \ Rightarrow 25,5overline X = 2439,5\ Rightarrow overline X = 95,66endarray)

X, Y ở hai chu kì thường xuyên nên X, Y là Brom cùng Iot

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 20 : mang đến 1,03 gam muối hạt natri halogen A chức năng với hỗn hợp AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau khi bị thủy phân trọn vẹn cho 1,08 gam bạc.Xác định tên muối hạt A.

A Natri florua. B Natri bromua. C Natri iotua. D

Natri clorua.


Đáp án: B


Phương pháp giải:

Gọi cách làm muối A là NaX

PTHH: NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

2AgX → 2Ag + X2

Tính mol NaX theo mol Ag. Từ đó tính được MNaX = mNaX : nNaX =?


Lời giải chi tiết:

Gọi cách làm muối A là NaX

PTHH: NaX + AgNO3 → AgX + NaNO3

2AgX → 2Ag + X2

nAg = 1,08: 108 = 0,01 (mol)

→ nNaX = nAgX = nAg = 0,01 (mol)

MNaX = mNaX : nNaX = 1,03 : 0,01 = 103

→ MX = 103 - 23 = 80

→ X là Brom.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 21 : chất A là muối can xi halogennua. đến dung dịch chứa 0,2g A công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 thì thu được 0,376g kết tủa halogennua. Phương pháp của A là:

A CaF2B CaCl2 C CaBr2D

CaI2


Đáp án: C


Phương pháp giải:

Đặt công thức muối halogen là CaX2

PTHH: CaX2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX↓

Theo PTHH có: nAgX = 2nCaX2

( Rightarrow frac0,376108 + X = 2.frac0,240 + 2X Rightarrow X = ?)


Lời giải chi tiết:

Đặt bí quyết muối halogen là CaX2

PTHH: CaX2 + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + 2AgX↓

Theo PTHH có: nAgX = 2nCaX2

(eginarrayl Rightarrow frac0,376108 + X = 2.frac0,240 + 2X\ Rightarrow 15,04 + 0,752X = 43,2 + 0,4X\ Rightarrow 0,352X = 28,16\ Rightarrow X = 80endarray)

→ X là Br → bí quyết muối là CaBr2

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 22 : cho dung dịch cất 2,08 gam muối hạt bari của một halogen (muối A) công dụng với dung dịch chứa AgNO3 trọn vẹn thu được 2,87 gam kết tủa.Công thức của muối hạt A là

A BaCl2B BaF2. C BaBr2.D

BaI2.


Đáp án: A


Phương pháp giải:

Đặt công thức muối A là BaX2 với X là halogen

PTHH: BaX2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgX↓

Theo ĐB: (frac2,08137 + 2X) → (frac2,88108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_AgX = 2n_BaX_2\ Rightarrow frac2,87108 + X = 2.frac2,08137 + 2X Rightarrow X = ?endarray)


Lời giải chi tiết:

Đặt phương pháp muối A là BaX2 cùng với X là halogen

PTHH: BaX2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgX↓

Theo ĐB: (frac2,08137 + 2X) → (frac2,88108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_AgX = 2n_BaX_2\ Rightarrow frac2,87108 + X = 2.frac2,08137 + 2X\ Rightarrow 393,19 + 5,74X = 449,28 + 4,16X\ Rightarrow 1,58X = 56,09\ Rightarrow X = 35,5,(g/mol)endarray)

→ X là Cl → công thức muối: BaCl2

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : hài hòa 4,25 gam 1 muối bột halogen của sắt kẽm kim loại kiềm vào dung dịch AgNO3 dư nhận được 14,35g kết tủa. Bí quyết của muối là

A NaCl. B LiCl. C LiBr.D

NaBr


Đáp án: B


Phương pháp giải:

Đặt phương pháp muối halogen là AX (với A là kim loại kiềm, X là yếu tắc halogen)

PTHH: AX + AgNO3 → ANO3 + AgX↓

Theo PT có:

 (n_ mAX = n_AgX Rightarrow frac4,25A + X = frac14,35108 + X)

→ quan hệ giữa A cùng X, từ đó chạy quý giá của X ta tìm được A thỏa mãn.


Lời giải bỏ ra tiết:

Đặt công thức muối halogen là AX (với A là kim loại kiềm, X là yếu tố halogen)

PTHH: AX + AgNO3 → ANO3 + AgX↓

Theo ĐB: (frac4,25A + X) → (frac14,35108 + X)

Theo PT có:

 (eginarrayln_ mAX = n_AgX\ Rightarrow frac4,25A + X = frac14,35108 + X\ Rightarrow 459 + 4,25X = 14,35A + 14,35X\ Rightarrow 14,35A + 10,1X = 459endarray)

Kẻ bảng ta có:

*

Vậy X là Cl, A là Li. Phương pháp muối là LiCl

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Khi cho m gam sắt kẽm kim loại canxi tác dụng hoàn toàn với 17,92 lít khí X2 (đktc) thì chiếm được 88,8 gam muối hạt halogennua.Giá trị của m và bí quyết của X2 là:

A m = 16 (g) và Cl2B m = 32 (g) với Cl2C m = 40 (g) và Br2D m = 32 (g) và Br2.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

PTHH: Ca + X2 (xrightarrowt^0) CaX2

Tính mol CaX2 theo mol X2. Có cân nặng và số mol suy ra được phân tử khối, trường đoản cú đó tìm kiếm được X


Lời giải bỏ ra tiết:

nX2(đktc) = 17,92 : 22,4 = 0,8 (mol)

PTHH: Ca + X2 (xrightarrowt^0) CaX2

0,8 ← 0,8 → 0,8 (mol)

Theo PTHH: nCa = nX2  = 0,8 (mol) → mCa = 0,8×40 = 32 (g)

Theo PTHH: nCaX2 = nX2 = 0,8 (mol)

(eginarrayl Rightarrow M_CaX_2^ = fracm_CaX_2n_CaX_2 = frac88,80,8 = 111,(g/mol)\ Rightarrow 40 + 2M_X = 111\ Rightarrow M_X = 35,5,(g/mol)endarray)

→ X là Clo.

Vậy bí quyết muối là CaCl2.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : X, Y là nhì halogen thuộc nhị chu kì thường xuyên trong bảng tuần hoàn. Tất cả hổn hợp A đựng 2 muối bột của X, Y cùng với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam các thành phần hỗn hợp A nên dùng 150 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Nhì nguyên tố X, Y là

A Cl với Br. B Cl với I C I cùng Br.D

F cùng I


Đáp án: A


Phương pháp giải:

Đặt cách làm chung của nhì muối là:(Naoverline X )

(eqalign & Naoverline X + AgNO_3uildrel over longrightarrow Agoverline X + NaNO_3 cr và 0,2 leftarrow 0,2,(mol) cr & Theo,,PTHH:,n_Naoverline X = nAgNO_3 = 0,2,(mol) cr & Rightarrow M_Naoverline X = m_Naoverline X over n_Naoverline X = ? Rightarrow overline X = ? cr )


Lời giải đưa ra tiết:

nAgNO3 = 0,15×0,2 = 0,03 (mol)

Đặt công thức chung của hai muối là: (Naoverline X )

(eqalign & Naoverline X + AgNO_3uildrel over longrightarrow Agoverline X + NaNO_3 cr và 0,2 leftarrow 0,2,(mol) cr & Theo,,PTHH:,n_Naoverline X = nAgNO_3 = 0,2,(mol) cr & Rightarrow M_Naoverline X = m_Naoverline X over n_Naoverline X = 2,2 over 0,03 approx 73,33,(g/mol) cr và Rightarrow 23 + M_overline X = 73,33 cr và Rightarrow M_overline X = 50,33,(g/mol) cr )

Vì X, Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì tiếp tục nhau trong hàng BTH → 2 nhân tố là Cl với Br

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : bao gồm 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch đơn nhất không màu sắc là NaF, NaCl, NaBr với NaI. Hoàn toàn có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch cho tiếp sau đây để sáng tỏ được 3 hỗn hợp trên ?

A H2SO4B AgNO3C CaCl2D Ba(OH)2

Đáp án: B


Phương pháp giải:

NaF, NaCl, NaBr cùng NaI các là muối bột tạo sắt kẽm kim loại Na và các gốc axit không giống nhau → lựa chọn thuốc thử để phân biệt các gốc axit.


Lời giải chi tiết:

Dùng dd AgNO3 để riêng biệt được 4 dd trên, do khi mang đến dd AgNO3 vào các dd này thì:

+ không tồn tại hiện tượng gì là dd NaF

+ mở ra kết tủa white là dd NaCl

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ (trắng) + NaNO3

+ mở ra kết tủa tiến thưởng nhạt là dd NaBr

PTHH: NaBr + AgNO3 → AgBr↓ (vàng nhạt) + NaNO3

+ mở ra kết tủa quà đậm là dd NaI

PTHH: NaI+ AgNO3 → AgI↓ (vàng đậm) + NaNO3

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 27 : cho các chất: CaCO3; KOH; KI; KMnO4; Si; na ; FeSO4; MnO2; Mg; Cl2. Trong những chất trên gồm bao nhiêu chất có khả năng phản ứng được với dung dịch HBr mà trong đó HBr đóng vai trò là chất khử?

A 4.B 3.C 2.D 5.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Viết PTHH xảy ra, chọn các chất mà lại HBr sau phản ứng số oxh tạo thêm thì HBr vẫn đóng mục đích là hóa học khử.


Lời giải chi tiết:

Các phản nghịch ứng trao đổi

CaCO3 + 2HBr → CaBr2 + CO2↑ + H2O

KOH + KBr → KBr + H2O

Các bội nghịch ứng HBr nhập vai trò là chất oxi hóa

2Na + 2HBr → 2NaBr + H2↑

Các làm phản ứng HBr vào vai trò là chất khử

(eqalign & 2Kmathop Mnlimits^ + 7 O_4 + 16Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow 2KBr + mathop 2Mnlimits^ + 2 Br_2 + mathop 5Br_2limits^0 + 8H_2O cr & mathop Mnlimits^ + 4 O_2 + 4Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow mathop Mnlimits^ + 2 Br_2 + mathop Br_2limits^0 + 2H_2O cr & mathop Cl_2limits^0 + 2Hmathop Brlimits^ - 1 uildrel over longrightarrow 2Hmathop Cllimits^ - 1 + mathop Br_2limits^0 cr )

 => gồm 3 chất phản ứng cùng với HBr mà HBr vào vai trò là chất khử.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 28 : đến 6,96 gam hỗn hợp rắn X bao gồm Zn, Mg, Al (số mol mỗi kim loại bằng nhau) công dụng với Cl2 nhận được 14,06 gam tất cả hổn hợp rắn Y. đến Y tính năng hết với dung dịch HCl nhận được V lít khí (đktc). Cực hiếm của V là

A 9,408.B 7,168.C 2,464.D 4,928.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng; bảo toàn electron.


Lời giải đưa ra tiết:

Đặt số mol mỗi kim loại là a mol: mX = 65a + 24b + 27c = 6,96 => a = 0,06 mol

- Xét làm phản ứng của X với Cl2:

BTKL: mCl2 = mY - mX = 14,06 - 6,96 = 7,1 gam => nCl2 = 7,1 : 71 = 0,1 mol

- Xét tổng thể và toàn diện toàn thừa trình: Zn sinh sản Zn+2, Mg tạo nên Mg+2, Al sản xuất Al+3, Cl- chế tác Cl2, H+ tạo thành H2

BT eletron ta có: 2nZn + 2nMg + 3nAl = 2nCl2 + 2nH2

=> 0,06.2 + 0,06.2 + 0,06.3 = 0,1.2 + 2nH2 => nH2 = 0,11 mol

=> V = 0,11.22,4 = 2,464 lít

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 29 : mang đến dung dịch đựng 6,03 gam lếu hợp tất cả hai muối bột NaX với NaY (X, Y là nhì nguyên tố tất cả trong từ nhiên, ở nhị chu kì tiếp tục thuộc đội VIIA, số hiệu nguyên tử ZX Y) vào hỗn hợp AgNO3 (dư), nhận được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của nay trong láo lếu hợp ban đầu là

A  52,8%. B 58,2%. C 47,2%. D  41,8%.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+) TH1: Nếu tất cả hổn hợp đầu là NaF với NaCl => kết tủa chỉ bao gồm AgCl (Vì AgF tan)

+) TH2: Nếu không tồn tại NaF


Lời giải đưa ra tiết:

+) TH1: Nếu tất cả hổn hợp đầu là NaF với NaCl

=> kết tủa chỉ có AgCl (Vì AgF tan) => nAgCl = 0,06 mol = nNaCl

=> nNaF = 0,06 mol

=> %mNaCl = 58,2%

+) TH2: Nếu không tồn tại NaF

Gọi số mol của NaX với NaY theo lần lượt là x cùng y

=> mmuối mãng cầu = x.(23 + X) + y.(23 + Y) = 6,03g

Và mKết tủa = x.(108 + X) + y.(108 + Y) = 8,61g

Trừ vế cùng với vế ta được: (x + y).85 = 2,58g

=> x + y = 0,0304 mol

=> Mtrung bình muối Na = 198,66

=> Mhalogen vừa đủ = 175,66 => không có các quý hiếm thỏa mãn.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : tất cả hổn hợp X gồm NaBr cùng NaI. Cho tất cả hổn hợp X tung trong nước thu được dung dịch A. Nếu cho brom dư vào hỗn hợp A, sau bội nghịch ứng trả toàn, cô cạn thấy trọng lượng muối khan thu được giảm 7,05 gam. Trường hợp sục khí clo dư vào dung dịch A, phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thấy khối lượng muối khan sút 22,625 gam. Thành phần % khối lượng của một hóa học trong hỗn hợp X là:

A  64,3%. B 39,1%. C 47,8%. D 35,9%.

Xem thêm: Hình Ảnh Truyện Rùa Và Thỏ Có Hình Ảnh Truyện Rùa Và Thỏ, Truyện Ngụ Ngôn Rùa Và Thỏ


Đáp án: C


Phương pháp giải:

- khi A phản ứng cùng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

- lúc A phản bội ứng cùng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2


Lời giải chi tiết:

Gọi số mol NaBr với NaI vào X lần lượt là x với y

- lúc A làm phản ứng với Br2:

2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

=> mmuối giảm  = 127y – 80y = 7,05 => y = 0,15 mol

- khi A làm phản ứng cùng với Cl2:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

=> mgiảm = (80x + 127y) – 35,5(x + y) = 22,625

=> x = 0,2 mol

Vậy %mNaBr = 47,8% và %mNaI = 52,2%

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

30 bài bác tập khái quát về đội halogen có giải mã

30 bài bác tập bao quát về nhóm halogen có đáp án cùng lời giải chi tiết từ cơ bạn dạng tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó không thiếu các dạng khá đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.