Phương pháp giải những dạng bài tập chương đội Halogen

Với cách thức giải các dạng bài bác tập chương đội Halogen Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài tập, bài tập trắc nghiệm gồm lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy một ví dụ minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập đội Halogen từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn Hoá học lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương halogen

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về tính chất hóa học tập và phương thức điều chế Halogen

A. Bài xích tập tự luận

Bài 1. do sao clo độ ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không?

Hướng dẫn:

Cl + H2 O → HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)

HClO bao gồm tính tẩy trắng

Bài 2. Viết 3 phương trình phản nghịch ứng minh chứng clo có tính oxi hóa, 2 phương trình bội nghịch ứng minh chứng clo tất cả tính khử.

Hướng dẫn:

3 phương trình làm phản ứng chứng minh Clo gồm tính oxi hóa:

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

H2 + Cl2 → 2HCl

2 phương trình phản bội ứng chứng tỏ Clo bao gồm tính khử:

Cl + H2 O → HCl+ HClO ( Axit hipoclorơ)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

Bài 3. a) từ bỏ MnO2 , HCl đặc, sắt hãy viết những phương trình bội phản ứng pha chế Cl2 , FeCl2 và FeCl3 .

b) Từ muối ăn, nước và các thiết bị bắt buộc thiết, hãy viết các phương trình bội nghịch ứng pha trộn Cl2 , HCl với nước Javel .

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

b, 2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + H2 → 2HCl

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2

Bài 4. Viết 1 phương trình bội phản ứng chứng tỏ axit HCl gồm tính oxi hóa, 1 phương trình phản ứng chứng tỏ HCl có tính khử.

Hướng dẫn:

HCl có tính oxi hóa

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

HCl có tính khử

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Bài 5. Viết 3 phương trình làm phản ứng pha chế sắt (III) clorua.

Hướng dẫn:

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Bài 6. Viết phương trình bội nghịch ứng xảy ra khi mang lại lần lượt những chất trong team A HCl, Cl2 chức năng với lần lượt các chất trong đội B Cu, AgNO3 , NaOH, CaCO3 .

Hướng dẫn:

Với HCl:

Cu + HCl → không xảy ra

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + H2 O

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Với Cl2

Cu + Cl2 → CuCl2

AgNO3 + Cl2 → không xảy ra

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2 O

CaCO3 + Cl2 → ko xảy ra

Bài 7. Axit HCl bao gồm thể tính năng những hóa học nào sau đây? Viết bội nghịch ứng xảy ra: Al, Mg(OH) 2 , Na2 SO4 , FeS, Fe2 O3 , Ag2 SO4 , K2 O, CaCO3 , Mg(NO3 ) 2 .

Hướng dẫn:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg(OH) 2 + HCl → MgCl2 + H2 O

Na2 SO4 + HCl → không xảy ra

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Ag2 SO4 + HCl → AgCl↓ + H2 SO4

K2 O + HCl → KCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Mg(NO3 ) 2 + HCl → không xảy ra

Bài 9: mang lại dãy những chất sau, hóa học nào gồm khả năng chức năng được với axit HCl? Viết phương trình chất hóa học của phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện của phản bội ứng: Fe, FeCl2 , FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , Cu, AgNO3 , H2 SO4 , Mg(OH) 2 .

Hướng dẫn:

Các chất bao gồm thể tác dụng với axit HCl là: Fe, FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , AgNO3 , Mg(OH) 2 .

PTHH:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 +2FeCl3 + 4H2 O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Bài 10: trong những hình vẽ mô tả giải pháp thu khí clo sau đây, mẫu vẽ nào mô tả đúng cách dán thu khí clo trong phòng thí nghiệm? Giải thích?

*

Đáp án: Hình 1.

Giải thích

- vì chưng khí Cl2 nặng rộng không khí nên người ta nhằm ngửa bình (Cl2 nặng hơn không khí sẽ nằm ở vị trí dưới nó đẩy không khí tất cả chứa sẵn trong bình ra khỏi bình và chiếm phần chỗ).

- cần sử dụng bông có tẩm hỗn hợp NaOH để cho không khí đi ra phía bên ngoài và lúc bình đầy khí Cl2 thì Cl2 sẽ bị giữ lại trong bình ko thoát ra bên ngoài được do một trong những phần nó pứ cùng với NaOH cùng phần này bị mất đi call là hao tầm giá trong quy trình điều chế. - không sử dụng phương pháp đẩy nước bởi vì Cl tan trong nước.

Bài 11: trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào bộc lộ đúng nhất bí quyết thu khí HCl trong phòng thí nghiệm?

*

Đáp án Hình 4 (HD: bởi HCl nặng rộng không khí cần để ngửa ống nghiệm. HCl tan nhiều trong nước bắt buộc không sử dụng phương thức đẩy nước.)

Bài 12: Hãy giải thích: vày sao người ta có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng phương pháp cho H2 SO4 đặc công dụng với muối hạt clorua hoặc florua. Nhưng thiết yếu áp dụng phương pháp này nhằm điều chế hiđro bromua (HBr), hoặc hiđro iotua (HI) ?

Hướng dẫn:

Có thể pha chế HCl với HF bởi phản ứng :

2NaCl + H2 SO4 → Na2 SO4 + HCl

CaF2 + H2 SO4 → CaSO4 + 2HF

Nhưng không áp dụng phương pháp trên pha chế HBr với HI bởi vì HBr cùng HI có tính khử mạnh có thể phản ứng ngay với H2 SO4 :

2HBr + H2 SO4 → Br2 + SO2 + 2H2 O

8HI + H2 SO4 → 4 I2 + H2 S + 4H2 O

Bài 13: bởi sao tín đồ ta rất có thể điều chế những halogen: Cl2 , Br2 , I2 bằng cách cho hỗn hợp H2 SO4 đặc và MnO2 công dụng với muối clorua, bromua, iotua nhưng cách thức này ko thể vận dụng điều chế F2 ? bằng cách nào rất có thể điều chế được flo (F2 ) ? Viết phương trình bội phản ứng pha trộn Flo.

Hướng dẫn:

do F bao gồm tính lão hóa rất bạo phổi nên phương thức duy nhất nhằm diều chế F là dùng dòng điện nhằm oxi hóa ion F-trong florua rét chảy (PP điện phân).

PTHH Điện phân tất cả hổn hợp KF và HF:

2HF → H2 + F2

(KF)

Bài 14: từ bỏ NaCl, MnO2 , H2 SO4 đặc, Zn, H2 O. Hãy viết phương trình hóa học để điều chế khí hiđroclorua và khí Clo bởi 2 cách khác nhau?

Hướng dẫn:

MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O

2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑

2NaCltt + H2 SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

H2 + Cl2 → 2HCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: trong tự nhiên, những halogen

A. Chỉ tồn tại sinh sống dạng 1-1 chất.

B. Chỉ tồn tại nghỉ ngơi dạng muối bột halogenua.

C. Chỉ tồn tại sống dạng đúng theo chất.

D. Tồn tại làm việc cả dạng 1-1 chất cùng hợp chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Cho 4 đối kháng chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2. Hóa học có ánh sáng sôi tối đa là :

A. F2.B. Cl2.C. Br2.D. I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Halogen nghỉ ngơi thể rắn (điều khiếu nại thường), có tính niềm vui là :

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4: Hãy chỉ ra mệnh đề không đúng mực :

A. Toàn bộ muối AgX (X là halogen) các không tan trong nước.

B. Toàn bộ các hiđro halogenua hầu hết tồn tại sống thể khí, ở đk thường.

C. Tất cả các hiđro halogenua khi tan vào nước đa số cho dung dịch axit.

D. Các halogen (từ F2 mang lại I2) chức năng trực tiếp với số đông các kim loại.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5: Dãy như thế nào được xếp đúng sản phẩm tự tính axit và tính khử sút dần ?

A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF.

C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, nhận được nước clo màu quà nhạt. Trong nước clo có chứa những chất là :

A. Cl2, H2O. B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7: trong PTN, Cl2 hay được pha chế theo bội phản ứng :

HCl đặc + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số cân đối của HCl là :

A. 4.B. 8.C. 10.D. 16.

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl sệt + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu 8: Trong chống thí nghiệm bạn ta thường pha chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl tất cả màng ngăn.

C. Phân huỷ khí HCl.

D. Cho HCl đặc tác dụng với MnO2 ; KMnO4…

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl đặc + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Câu 9: cho các phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Số phản nghịch ứng trong những số đó HCl trình bày tính khử là :

A. 2. B. 4. C. 1.D. 3.

Lời giải:

Đáp án: A

những phản ứng trong những số đó HCl bộc lộ tính khử là : a, c

Câu 10: dãy nào được xếp đúng đồ vật tự tính axit bớt dần cùng tính oxi hoá tăng ngày một nhiều ?

A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4. B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) và nước clo diễn tả tính oxi hóa là vì

A. Cất ion ClO-, nơi bắt đầu của axit tất cả tính thoái hóa mạnh.

B. Cất ion Cl-, gốc của axit clohiđric điện li mạnh.

C. Các là thành phầm của hóa học oxi hóa dạn dĩ Cl2 với kiềm.

D. Trong phân tử đầy đủ chứa cation của sắt kẽm kim loại mạnh.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12: cách thức duy nhất để điều chế Flo là :

A. Cho dung dịch HF chức năng với MnO2.

B. Điện phân nóng chảy tất cả hổn hợp NaF với NaCl.

C. Điện phân rét chảy tất cả hổn hợp KF với HF.

D. Cho Cl2 tính năng với NaF.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập nhấn biết, tách chất team Halogen

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

Dựa vào các đặc điểm đặc trưng của chúng

a/ thừa nhận biết một số anion ( ion âm)

*

b/ thừa nhận biết một số chất khí .

*

c/ nhận biết một số trong những chất khí .

*

*Với bài bác tập tách chất

a) bóc một chất thoát ra khỏi hỗn đúng theo :

Dạng toán này chỉ cần tách riêng một chất thoát khỏi hỗn hợp, loại trừ các hóa học khác, ta có 1 trong những hai phương pháp giai sau :

- phương pháp 1: cần sử dụng hóa hóa học phản ứng tính năng lên những chất đề xuất loại bỏ, còn hóa học cần bóc tách riêng không công dụng sau phản bội ứng được tách bóc ra dễ dàng.

- cách 2: dùng hóa chất chức năng với chất nên muốn bóc riêng tạo nên phẩm mới. Thành phầm dễ bóc khỏi hỗn hợp và dễ dàng tái chế tạo lại hóa học đầu.

b) bóc riêng những chất thoát ra khỏi nhau :

Dạng toán này bóc tách riêng những chất thoát ra khỏi nhau không được bỏ chất nào. Để giải ta sử dụng đồng thời bí quyết 1, phương pháp 2 ở trên nhằm giải.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chỉ cần sử dụng một hóa chất, trình bày cách thức nhận biết những dung dịch sau: KI, Zn(NO3 ) 2 , Na2 CO3 , AgNO3 , BaCl2

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm mẫu mã thử:

Cho hỗn hợp HCl thứu tự vào các mẫu demo trên.

- chủng loại thử tạo hiện tượng sùi bong bóng khí là Na2CO3

2HCl + Na2 CO3 → 2NaCl + CO2 + H2 O

- mẫu mã thử tọa kết tủa trắng là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓+ HNO3

Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào hai mẫu mã thử còn lại

- mẫu mã thử làm sao kết tủa trắng là dung dịch BaCl2

2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl↓ + Ba(NO3 ) 2

- mẫu thử chế tác kết tủa rubi là dung dịch KI

AgNO2 + KI → AgI ↓ (vàng) + KNO3

- chủng loại thử không có hiện tượng gì là dung dịch Zn(NO3 ) 2

Ví dụ 2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các ung dịch đựng trong các lọ mất nhãn như sau: NaF, NaCl, NaBr, với NaI.

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm chủng loại thử:

Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào các mẫu thử trên.Mẫu thử làm sao trong trong cả là NaF. Bởi vì AgF rã tốt.

- mẫu mã thử tạo kết tủa white là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- mẫu mã thử sinh sản kết tủa tiến thưởng nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3

- chủng loại thử tọa kết tủa tiến thưởng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3

Ví dụ 3: . Bằng cách thức hóa học. Hãy nhận ra các hỗn hợp đựng trong số lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2 SO4 , KOH

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một không nhiều làm mẫu mã thử:

Cho quỳ tím lần lượt vào những mẫu thử. Ta phân thành 3 nhóm chất hóa học sau:

Nhóm I: Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh: KOH

Nhóm II: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2 SO4 .

Nhóm III: hỗn hợp không thay đổi màu sắc quỳ tím: NaI, NaCl, NaBr

Cho hỗn hợp AgNO3 theo lần lượt vào những mẫu demo ở team (III)

- mẫu mã thử tạo thành kết tủa trắng là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- chủng loại thử sinh sản kết tủa kim cương nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓+ NaNO3

- chủng loại thử tọa kết tủa rubi đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓+ NaNO3

Cho dung dịch AgNO3 thứu tự vào những mẫu test ở team (II)

- mẫu mã thử nào kết tủa white là HCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

- còn sót lại là H2 SO4

Ví dụ 4: Không sử dụng thuốc thử nào khác, hãy phân biệt các dung dịch: MgCl2 , NaOH, NH4 Cl, BaCl2 , H2 SO4

Hướng dẫn:

Ghi số máy tự 1, 2, 3, 4, 5, bên trên 5 lọ dung dịch đề xuất nhận biết. Rót hỗn hợp ở từng lọ vào lần lượt những ống nghiệm đã làm được đánh cùng số. Nhỏ tuổi 1 hỗn hợp vào mẫu thử của 4 dung dịch còn lại. Sau những lần thí nghiệm cho đến khi hoàn toàn ta được hiệu quả sau đây:

*

Từ bảng tác dụng nhận thấy:

- chất nào công dụng với 4 hóa học kia chế tạo ra thành 1↓ + 1↑ là NaOH

- chất nào chế tạo ra thành khí với NaOH là NH4 Cl; chất tọa thành kết tủa với NaOH với MgCl2

- Chất chức năng với 4 chất khí sản xuất thành 1↓ cơ mà khác MgCl2 là BaCl2 và chất tạo thành kết tủa với BaCl2 là H2 SO4

Ví dụ 5. Brom gồm lẫn một ít tạp hóa học là clo. Làm núm nào nhằm thu được brom trong sáng . Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Cho một ít NaBr vào láo lếu hợp:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Chưng cất hỗn hợp để mang Br

Ví dụ 6. tinh chế N2 trong hỗn hợp khí N2 , CO2 , H2 S

Hướng dẫn:

Cho tất cả hổn hợp khí sục qua hỗn hợp nước vôi trong gồm dư, chỉ tất cả khí N2 không công dụng đi thoát khỏi dung dịch, hai khí còn sót lại phản ứng với nước vôi theo phương trình phản bội ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2 O

H2 S + Ca(OH) 2 → CaS ↓ + 2H2 O

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. bao gồm 4 hóa học bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ sử dụng chất như thế nào dưới đó là nhận biết ngay được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl. B. Hỗn hợp H2SO4 loãng.

C. Dung dịch Br2. D. Dung dịch I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Cho Iot cùng dung dịch hồ tinh bột ⇒ hỗn hợp không màu gửi thành color xanh

Câu 2. Để sáng tỏ 4 dung dịch KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta hoàn toàn có thể dùng

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím cùng dung dịch AgNO3.D. Đá vôi.

Lời giải:

Đáp án: C

- dùng quỳ tím phân biệt được 2 nhóm: HCl, HNO3 (nhóm 1) làm cho quỳ gửi đỏ cùng KCl, KNO3 (nhóm 2) không làm cho quỳ chuyển màu.

- mang lại dung dịch AgNO3 theo thứ tự vào 2 ống thử của mỗi team ⇒ tạo kết tủa white là HCl (nhóm 1) với KCl (nhóm 2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Câu 3. rất có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bởi thuốc test

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím ẩm.

C. Dung dịch phenolphtalein. D. Không phân biệt được.

Lời giải:

Đáp án: B

HCl làm cho quỳ tím gửi đỏ

Cl2 làm mất màu quỳ tím

H2 không làm cho quỳ tím gửi màu

Câu 4. Chỉ dùng hóa hóa học nào tiếp sau đây để phân biệt các dung dịch: BaCl2, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, HBr.

A. HCl B. AgNO3 C. Br2 D. Không nhận thấy được

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn thuốc thử là hỗn hợp HCl.

Lần lượt nhỏ dại dung dịch HCl vào các mẫu demo đựng trong 5 ống thử riêng biệt.

-Mẫu thử bao gồm sủi bọt khí là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

-Mẫu thử chế tạo ra kết tủa trắng, ra phía bên ngoài ánh sáng hóa black là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2AgCl → 2Ag + Cl2

-Mẫu thử còn sót lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr không thấy hiện nay tượng

Dùng AgNO3 vừa nhận biết để phân biệt ba chủng loại thử còn lại

-Mẫu thử chế tác kết tủa trắng là BaCl2:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

-Mẫu thử chế tạo kết tủa quà nhạt là HBr

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

-Mẫu test không hiện tượng kỳ lạ là Zn(NO3)2

Câu 5. Brom bao gồm lẫn một không nhiều tạp chất là clo. Một trong những hoá chất hoàn toàn có thể loại bỏ clo ra khỏi hỗn đúng theo là :

A. KBr.B. KCl.C. H2O.D. NaOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Cl2 + KBr → Br2 + KCl

Câu 6. Dùng dung dịch thử thích hợp để nhận ra các dung dịch sau đây: KI, HCl, NaCl, H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

- sử dụng quỳ tím rõ ràng được 2 nhóm: HCl, H2SO4 làm cho quỳ chuyển đỏ

KI và NaCl ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

- cần sử dụng dung dịch BaCl2 phân minh HCl và H2SO4: sản phẩm tạo kết tủa white là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

- cần sử dụng dung dịch AgNO3 để riêng biệt dung dịch KI cùng NaCl (AgI↓ màu quà tươi; AgCl↓ màu trắng)

AgNO3 + KI → AgI + KNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + KNO3

Hoặc đốt: KI ngọn lửa color tím; NaCl ngọn lửa màu vàng.

Câu 7. Có ba bình không ghi nhãn, từng bình đựng một trong số dung dịch NaCl, NaBr và NaI. Chỉ sử dụng hai thuốc thử (không cần sử dụng AgNO3), làm cầm nào để xác định dung dịch chứa trong những bình ? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

sử dụng nước brom mang lại lần lượt vào tía dung dịch, phân biệt bình đựng dung dịch NaI nhờ đổi màu nâu sẫm

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

- hai dung dịch còn sót lại là NaCl và NaBr thì cần sử dụng nước clo nhận ra dung dịch NaBr vì dung dịch chuyển sang màu vàng.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 8. phân biệt các khí sau bằng cách thức hóa học: Cl2, O2, HCl với SO2

Lời giải:

Đáp án:

Cho quỳ tím độ ẩm vào bốn mẫu khí, khí nào không tồn tại hiện tượng là O2, khí có tác dụng quỳ tím bạc màu là Cl2; hai khí làm quỳ tím độ ẩm hóa đỏ là HCl và SO2

- Dẫn nhì khí sót lại qua dung dịch Br2 có màu tiến thưởng nâu nhạt, dung dịch brom bị mất màu là khí SO2, còn sót lại là HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 9. tinh chế NaCl gồm lẫn NaBr, NaI, Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án:

Hòa tan các thành phần hỗn hợp vào nước chế tạo thành dung dịch các thành phần hỗn hợp NaCl, NaBr, NaI, Na2CO3.

Thổi khí HCl vào chỉ bao gồm Na2CO3 bội nghịch ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Thổi tiếp Cl2 (có dư) vào:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

Cô cạn dung dịch H2O, Br2, I2 cất cánh hơi hết sót lại NaCl nguyên chất.

Câu 10. Muối ăn uống bị lẫn tạp hóa học là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 với CaSO4. Hãy trình bày phương thức hóa học để thải trừ các tạp chất, thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của những phản ứng.

Lời giải:

Đáp án:

*
khá HCl, H2O

Các phương trình hóa học:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- nắm vững các đặc điểm hóa học của những halogen và hợp hóa học của chúng

- một trong những tính chất đặc thù cần giữ ý:

+ Halogen là phần nhiều phi kim điển hình. Đi từ bỏ flo đến iot, tính oxi hoá giảm dần. Các halogen đứng trước đẩy halogen che khuất nó thoát khỏi dung dịch muối hạt halogen.

+ Flo bao gồm độ âm điện lớn nhất nên trong tất cả các hợp chất chỉ tất cả số oxi hoá 1. Những nguyên tố halogen khác, ngoài số oxi hoá –1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng mạnh từ HF 4 : sút dần từ HClO4 > HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. kết thúc chuỗi bội phản ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2Ob, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân bằng các phản ứng lão hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: hoàn thành các phương trình chất hóa học theo sơ thứ sau, ghi rõ đk phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Fe + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của phản nghịch ứng tiến hành các đổi khác dưới đây, ghi tên các chất và điều kiện của phản bội ứng.

*

Lời giải:

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O

Câu 2. Hoà tung khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà rã khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc dãy nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl công dụng được với các chất :

A. (1), (2), (4), (5).B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).D. (1), (2), (3), (5).

Lời giải:

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không công dụng được với những chất :

A. (1), (2).B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Lời giải:

Đáp án: D

Do Ag đứng sau H2 vào dãy chuyển động hóa học phải không tính năng được với axit HCl vàH2SO4 loãng

PbS là muối không tan trong axit đề nghị không phản ứng

FeS cũng là muối ko tan tuy vậy tan được vào axit.

*Một số xem xét về muối sunfua

- tan trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

- ko tan trong nước nhưng tan trong HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

- không tan trong nước với không tan trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

- ko tồn tại trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho các phản ứng :

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl sệt -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các làm phản ứng tạo thành đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 8 Bài 1 Trang 5, 6, Bài 1 Trang 5 Sgk Toán 8 Tập 1

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Lời giải:

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl quánh -to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI (dư) X + Y + H2O

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là :