Bài tập nguyên lý kế toán giúp bạn đọc khối hệ thống lại toàn thể các con kiến thức định hướng áp dụng vào nghiệp vụ và định khoản kế toán.

Dưới phía trên Gia Đình Kế Toán vẫn gửi tới bạn đọc các dạng bài tập nguyên tắc kế toán có giải mã để bạn đọc tham khảo

*

Bài Tập nguyên tắc Kế Toán tất cả Lời Giải

1. Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 1

Công ty ABC bao gồm số dư đầu kỳ trên một số tài khoản như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

1. TK tiền phương diện 10

2. TK chi phí gửi bank 20

3. TK bắt buộc thu quý khách hàng 15

4. TK đề nghị trả cho tất cả những người bán 20

5. TK nguyên liệu 5

6. TK sản phẩm hoá 30

7. TK vay cùng nợ thuê tài chính 27

8. TK bắt buộc trả tín đồ lao hễ 5

9. TK vốn đầu tư chi tiêu của chủ cài 68

10. TK tài sản cố định hữu hình 40

Trong kỳ có những nghiệp vụ tài chính phát sinh:

1. Mua vật liệu tiền chưa trả cho những người bán 2

2. Vay ngắn hạn ngân sản phẩm trả nợ cho tất cả những người bán 10

3. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên 5

4. Quý khách trả nợ thu bởi tiền mặt 12

5. Đem tiền khía cạnh gửi ngân hàng 10

6. Mua sắm chọn lựa hoá thanh toán giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng 6

7. Dùng tiền gửi bank trả nợ cho người bán 4

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ?

Lời giải

1. Nợ TK152: 2 tất cả TK331: 2

2. Nợ TK331: 10 có TK341: 10

3. Nợ TK334: 5 bao gồm TK111: 5

4. Nợ TK111: 12 tất cả TK131: 12

5. Nợ TK112: 10 gồm TK111: 10

6. Nợ TK156: 6 bao gồm TK112: 6

7. Nợ TK331: 4 gồm TK112: 4

»»»» review Khóa học Kế Toán Online tốt Nhất

2. Bài bác tập nguyên tắc kế toán số 2

Tại công ty sản xuất có tình ngoài ra sau: Số liệu vào đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi bank 20.000.000Phải thu của chúng ta 16.000.000Nguyên liệu, vật tư 17.000.000Chi giá tiền sản xuất sale dở dang 3.000.000Thành phẩm 10.000.000Vốn chi tiêu của chủ mua 80.000.000Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển 6.000.000Lợi nhuận chưa cung cấp 10.000.000Hao mòn TSCĐ 10.000.000Vay và nợ mướn tài chính 9.000.000Phải trả cho tất cả những người bán 15.000.000Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình 60.000.000

Chi tiết đồ liệu:  t/t là gì

Vật liệu A: 9.000kg x 1.000đ/kgVật liệu B: 1.600 lít x 5.000đ/l chi tiết thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

»»» đánh giá Địa Chỉ học Kế Toán Tổng Hợp giỏi Nhất

Trong kỳ phạt sinh các nghiệp vụ sau:

1. Mua vật tư A nhập kho 10.000kg, giá thiết lập 990đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá bán mua, chưa trả tiền tín đồ bán, túi tiền vận chuyển 100.000đ trả bằng tiền mặt

2. Mua vật liệu B nhập kho 2.400 lít; giá sở hữu 5.000đ/l; thuế GTGT 10% trên giá bán mua, chưa trả tiền người bán, giá thành vận đưa 120.000đ trả bởi tiền mặt

3. Xuất kho vật liệu A: 15.000 kg; trị giá 15.000.000đ để thêm vào sản phẩm

4. Xuất kho vật tư B: 3.000 lít; trị giá chỉ 15.070.000đ để sản xuất sản phẩm

5. Vay thời gian ngắn để trả nợ tín đồ bán: 25.000.000đ

6. Tiền lương cần trả:

Công nhân cung ứng sản phẩm: 20.000.000đNhân viên cai quản phân xưởng: 1.000.000đNhân viên cung cấp hàng: 1.000.000đNhân viên quản lý doanh nghiệp: 3.000.000đ

7. Trích khấu hao TSCĐ:

Chuyên dùng để sản xuất sản phẩm: 1.800.000đDùng đến việc làm chủ sản xuất: 200.000đDùng cho thành phần bán hàng: 400.000đDùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 600.000đ

8. Túi tiền khác trả bằng tiền mặt 1.800.000đ, tính cho:

Bộ phận sản xuất: 1.000.000đBộ phận buôn bán hàng: 300.000đBộ phận thống trị doanh nghiệp: 500.000đ

9. Nhập kho 2.500 sản phẩm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10. Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá bán vốn mặt hàng bán: 54.800.000đ; chào bán trực tiếp mang lại khách hàng; giá bán 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% trên giá bán bán; không thu tiền.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập nguyên lý kế toán

Yêu cầu:

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

b. Xác định kết quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh:

Nghiệp vụ 1:

Nợ TK 152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK 133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK 152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nghiệp vụ 2:

Nợ TK 152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK 152: 120.000

Có TK 111: 120.000

Nghiệp vụ 3:

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nghiệp vụ 4:

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nghiệp vụ 5:

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nghiệp vụ 6:

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK 641: 1.000.000

Nợ TK 642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nghiệp vụ 7

Nợ TK 627: 2.000.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nghiệp vụ 8

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nghiệp vụ 9

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: 20.000.000

Có TK 627: 4.000.000

Tổng giá cả sản phẩm sản xuất xong xuôi trong kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK 155: 56.000.000

Có TK 154: 56.000.000

Nghiệp vụ 10

Nợ TK 632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK 131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK 3331: 7.200.000

b.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Học 10 - Giải Hóa 10, Chi Tiết Cách Giải Sgk

Xác định hiệu quả kinh doanh:

Kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: 72.000.000

Có TK 911: 72.000.000

Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK 632: 54.800.000

Có TK 641: 1.700.000

Có TK 642: 4.100.000

Lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế TNDN: 72.000.000 – 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN bắt buộc nộp:

Nợ TK 821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK 3334: 2.280.000

Kết đưa thuế TNDN:

Nợ TK 911: 2.280.00

Có TK 821: 2.280.000

Kết đưa lãi:

Nợ TK 911: 9.120.000

Có TK 421: 9.120.000

Trên đấy là dạng bài tập nguyên tắc kế toán tất cả lời giải. Hy vọng nội dung bài viết hữu ích với bạn đọc. Gia Đình Kế Toán chúc chúng ta thành công.