A. Lí thuyết về Lũy thừa của một số hữu tỉ

- Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bởi a:

*

- Quy ước:

*

- khi nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, ta không thay đổi cơ số và cùng hai số mũ với nhau:

*

- Khi phân chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta không thay đổi cơ số cùng lấy số nón của lũy quá bị phân tách trừ đi lũy vượt chia:

*

- lúc tính lũy quá của lũy thừa, ta không thay đổi cơ số với nhân hai số nón lại cùng với nhau:

*

Tóm tắt các công thức về lũy thừa

*

B. Các dạng bài bác tập về lũy vượt lớp 7


Dạng 1 

1. 

*

2. Điền số thích hợp vào ô vuông:

*

3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

4. Viết các tích tiếp sau đây dưới dạng lũy thừa:

*

5. Viết số hữu tỉ 81/625 bên dưới dạng một lũy thừa. Nêu tất cả các cách viết.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về lũy thừa lớp 7

Dạng 2.

6. Điền số phù hợp vào ô vuông:

*

7. Tìm x, biết :

*

8. Tính:

*

9. Dạng 2. Search x, biết:

*

10. Tính:

*

Dạng 3.

11. Tính:

*

12. Tính:

*

13. So sánh:

*

14. Tính

*

15. 

*

16. Tính: 

*

Dạng 4.

17. Tính:

*

18. Tính:

*

19. Tính nhanh:

*

20. 

*

21. 

*

 Tìm chữ số hàng đơn vị của số b.

22. 

*
A. 31 ; B. 30 ; C. 29 ; 
D. 28 ; E. 27 ;  

Hãy chọn câu vấn đáp đúng.

23. Tính:

*

24. 

*

Dạng 5.

25. Tìm n biết:

*

Dạng 6. 

26. 

Tìm x, biết:

*

27. Tìm quan hệ tình dục giữa x và y biết:

*

28. Tìm x biết:

*

Dạng 7. 

29. Tìm giá bán trị của các biểu thức sau:

*

30. Rút gọn gàng rồi so sánh giá trị của các biểu thức sau:

*

31. Tính:

*

C. Một trong những dạng bài bác tập khác

Bài 1: Tính quý hiếm của:

M = 1002– 992 + 982 – 972 + … + 22 – 12;

N = (202+ 182 + 162 + … + 42 + 22) – (192 + 172 + 152 + … + 32 + 12);

P = (-1)n.(-1)2n+1.(-1)n+1.

Bài 2: Tìm x biết rằng:

a) (x – 1)3= 27;

b) x2+ x = 0;

c) (2x + 1)2 = 25;

d) (2x – 3)2 = 36;

e) 5x + 2= 625;

f) (x – 1)x + 2= (x – 1)x + 4;

g) (2x – 1)3 = -8.

h) = 2x;

Bài 3: Tìm số nguyên dương n biết rằng:

a) 32 nn > 4;

c) 9.27 ≤ 3n ≤ 243.

Xem thêm: Break Trong Chứng Khoán Là Gì ? Break Out Là Gì

Bài 4: So sánh:

a) 9920và 999910;

b) 321và 231;

c) 230 + 330 + 430 và 3.2410.

Bài 5: Chứng minh rằng trường hợp a = x3y; b = x2y2; c = xy3 thì với bất kì số hữu tỉ x với y như thế nào ta cũng có: ax + b2 – 2x4y4 = 0 ?