1. Thế nào là câu so sánh trong tiếng anh2. Những loại câu so sánh đặc biệt trong tiếng anh3. Một trong những bài tập về câu đối chiếu trong tiếng anh

Trong giờ anh có khá nhiều dạng câu, trong các số ấy câu so sánh trong tiếng anh cũng là 1 trong những dạng câu phổ cập và được thực hiện rộng rãi. Mặc dù nhiên, nhiều người học sinh vẫn chạm chán khó khăn khi thực hiện dạng câu này. Vày vậy bài viết dưới phía trên của cửa hàng chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức và kỹ năng về định hướng có liên quan và các bài tập minh họa ở sau đây để chúng ta học sinh có thể hình dung rõ hơn.

Bạn đang xem: Các dạng so sánh trong tiếng anh và bài tập

1. Nắm nào là câu so sánh trong giờ đồng hồ anh

Dưới đây sẽ bao hàm các kỹ năng về lý thuyết cũng như cách sử dụng và cấu tạo cụ thể của các loại câu đối chiếu trong giờ đồng hồ anh.

1.1. Định nghĩa

Câu so sánh (Comparisons) đó là một cấu tạo mà dùng để so sánh giữa 2 hay nhiều người dân hoặc là sự việc vật, sự việc ở một khía cạnh cụ thể nào đó. Câu so sánh trong giờ anh sẽ sở hữu được 3 dạng bao hàm là: so sánh hơn, đối chiếu bằng và cuối cùng là so sánh nhất.

1.2. Phương pháp sử dụng

So sánh hơn: cấu trúc của câu đối chiếu hơn sẽ được sử dụng khi mà bạn muốn so sánh những đặc điểm, đặc điểm của đơn vị này đang hơn đơn vị kia.

So sánh bằng: kết cấu của câu đối chiếu bằng khi bọn họ sử dụng trong số những trường hòa hợp muốn đối chiếu chủ thể này mà bằng chủ thể còn lại.

So sánh nhất: Đây là dạng cuối cùng trong so sánh dùng để so sánh một chủ thể nào đó cùng nó đang hơn tất cả những loại còn lại.

1.3. Cấu tạo câu

Cấu trúc câu so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc câu so sánh hơn bao hàm 2 một số loại như sau:

a. So sánh hơn cùng với tính từ hay những trạng tự ngắn:

*
*
*
*

Ví dụ

This movie is the most beautiful film I’ve ever watched.

She is the most difficult person I’ve met.

Hoang is the most intelligent student in my class.

2. Những loại câu so sánh đặc biệt trong giờ anh

Ngoài tía loại câu so sánh ở trên còn tồn tại một số dạng so sánh đặc trưng hơn. Mời các bạn chú ý vào phần bên dưới đây.

2.1. So sánh bội số hay còn gọi là so sánh gấp các lần sống trong tiếng Anh

So sánh bội số tuyệt sẽ còn được gọi là so sánh vội rưỡi, gấp đôi hay là vội vàng ba.

Ta có công thức của loại so sánh này như sau:

S + V + bội số + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun

Chú ý:

Khi nhưng sử dụng đối chiếu bội ta vẫn phải khẳng định được danh từ kia đếm được tốt là không đếm được để áp dụng “much” tốt “money”.Khi sử dụng Twice = two times, sẽ tức là gấp 2 lần.

Ví dụ: Oil prices this year are twice as high as last year

2.2. So sánh kép (càng – càng) trong giờ đồng hồ Anh

The + đối chiếu hơn + S + V + The + đối chiếu hơn + S + V

Ví dụ: The harder you practice, the better your exam results

The more careless you are, the more likely you are to make mistakes.

2.3. Một số trong những trạng từ cùng tính từ đặc trưng trong câu so sánh

Trạng từ/ Tính từSo sánh hơnSo sánh nhất
Good/wellBetterThe best
Bad/badlyWorseThe worst
Many/muchMoreThe most
LittleLessThe least
FarFather

Further

The farthest

The furthest

3. Một số bài tập về câu so sánh trong tiếng anh

Bài 1

Điền vào vị trí trống dạng đúng của từ

1. Dad’s watch is … than mine. (expensive)

2. He is the … tennis player in America. (good)

3. This handbag is … than mine. (heavy)

4. He runs … than his brother. (quick)

5. Yen is … than Hoang but Thao is the … (tall/tall)

6. Kien reads … books than Danh but Tom reads the … (many/many)

7. France is as … as Paris. (beautiful)

8. My sister is three years … than me. (young)

9. This was the … movie She have ever seen. (bad)

10. I speak English … now than two years ago. (fluent)

Hướng dẫn giải:

1. More expensive;6. More/most;
2. Best;7. Beautiful;
3. Heavier;8. Younger;
4. Quicker;9. Worst;
5. Taller/tallest;10. More fluently

Bài 2

Hãy ngừng câu bởi dạng câu so sánh trong giờ đồng hồ anh đúng của từ nghỉ ngơi trong ngoặc

1. Thao daughter is…………….her (beautiful).

2. Spring is………………..season of the year (hot)

3. That mèo isn’t………………..it looks (dangerous)

4. In the past, people were………………..than now (polite)

5. It is………..today than it was last week (cold)

6. Our khách sạn was…………..than all the others in the city (cheap)

7. What’s……………….. Road in the world (long)

8. It was an awful day. It was………….day of the year (bad)

9. Everest is……………mountain peak. It’s ………than any other mountain (high)

10. I prefer this hat to the other one. It’s……………… (comfortable)

Đáp án

1. Thao daughter is as beautiful as her.

2. Spring is the hottest season of the year.

3. That cát isn’t as dangerous as it looks.

4. In the past, people were more polite than now.

5. It is colder today than it was last week.

6. Our hotel was cheaper than all the others in the city.

7. What’s the longest road in the world?

8. It was an awful day. It was the worst day of the year.

9. Everest is the highest mountain peak. It’s higher than any other mountain.

10. I prefer this hat khổng lồ the other one. It’s more comfortable.

4. Gần như nội dung kỹ năng và kiến thức liên quan lại khác

Làm cách nào để nâng cao kỹ năng sử dụng dạng câu trong tiếng anh.

Nắm vững vàng các cấu tạo và những cách sử dụng của dạng câu đó để rất có thể dễ dàng phân biệt cũng giống như tránh lầm lẫn với các dạng câu khác.Hiểu rõ từng các loại của dạng câu kia và khác nhau chúng để dễ dãi sử dụng. Cũng giống như sử dụng được đúng mục đích.Tập trung vào những kỹ năng và kiến thức có tương quan tránh lan man, nhiều năm dòng. Điều này đang giúp bạn cũng có thể tự học tận nơi cũng như cải thiện khả năng.Học cùng ôn luyện lại hằng sẽ giúp đỡ bạn lưu giữ kỹ năng và kiến thức lâu, tiếp thu cấp tốc hơn.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 12 Bài 5 - Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Trên trên đây là toàn thể những gì công ty chúng tôi mang đến cho những bạn. Nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn cũng có thể cải thiện được tốt ngoại ngữ cũng như sử dụng đúng dạng câu so sánh trong tiếng anh. Cùng giúp các bạn hoàn thành giỏi kiến thức này trong công tác học cũng giống như trong năng lực giao tiếp. Hy vọng nội dung bài viết ở trên để giúp ích cho các bạn tốt hơn.

Bên cạnh đó, các chúng ta có thể tìm đọc bài viết ôn tập về Câu điều kiện trong giờ anh để bổ sung nhiều kỹ năng hay nhé!