tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


a) Viết tập hợp các số nguyên tố bé dại hơn 30.

Bạn đang xem: Các số nguyên tố nhỏ hơn 30

b) Viết tập hợp những ước của 30.

c) Viết tập hợp các bội lớn hơn 20 và nhỏ hơn 100 của 12.


Viết những tập thích hợp sau bằng hai cách

a) Tập hợp A gồm các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 30.

b) Tập đúng theo C gồm những số nguyên có giá trị không nhỏ hơn -7 và bé dại hơn -1.


Thế như thế nào là số nguyên tố, viết tập phù hợp B các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 10 ,số 10001 bao gồm phải số nhân tố ko


1.tìm tập hợp các ước của một số ít khi phân tích chúng ra thành vượt số nguyên tố phân tích các số 14 ; 81 ; trăng tròn ra quá số thành phần rồi kiếm tìm tập hợp những ước của từng số đó.

2.phân tích những số sau ra quá số nguyên tố,rồi tra cứu tập hợp các ước nhân tố của từng số đó 60 ; 196 ; 190 ; 324.

Xem thêm: How To Plan An Event: 10 Step Event Planning Guide, Event Management: What Is It

3.điền kí hiệu ở trong ko ở trong vào khu vực chấm

5 .......... ƯC < 15 ; 24 >

7 .......... ƯC < 14 ;21 >

60 ........ BC < 20 ; 25 >

100 ...... ƯC < 25 ; 50 ;20 >

6 .......... ƯC < 24 ; 30 >

55 ........ ƯC < 11 ; 55 >

4.viết tập hợp những ước,tập hợp những bội ,tập hợp các chung , các bội chung

a,viết tập hòa hợp D những số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 40 với là bội của 4

b,viết tập phù hợp E những số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi hơn 50 và là bội của 6

c, viết tập vừa lòng F = D giao E

các các bạn ơi chiều nay mình tới trường rồi góp mình cùng với nhé thanks


Lớp 6 Toán
0
0

Cho A là tập hợp các số nguyên lớn hơn -30 và nhỏ nhiều hơn hoặc bằng 100

a)Viết tập đúng theo A bằng 2 cách

b)Tập hòa hợp A có mấy phần tử?

c)Viết tập hợp con của A với những phần tuer là các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 20

d)Tính tổng các bộ phận của tập hòa hợp A

ai nhanh tớ tik


Lớp 6 Toán
1
0

Viết tập hợp những số nguyên tố bé dại hơn 50 ; hãy tinh tổng của các số đó.?


Lớp 6 Toán
3
0

Viết tập hợp các số thiết yếu phương lớn hơn 8, nhỏ tuổi hơn 100 và gồm tổng các chữ số là một số trong những nguyên tố


Lớp 6 Toán
0
0

Viết 2 cách:

Tập thích hợp A gồm những số nguyên tố nhỏ dại hơn 20.


Lớp 6 Toán
2
0

a) Viết tập thích hợp A các số nguyên tố nhỏ tuổi hơn 10