Contents

Hình thang là gì ?Tính hóa học của hình thangTính chất hình thang vuôngTính chất hình thang cân

Hình thang là gì? vết hiệu nhận thấy hình thang với các tính chất hình thang cân, vuông mà chúng ta cần lắm rõ định hướng về hình thang.

Bạn đang xem: Các tính chất của hình thang

Hình thang là gì ?

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên song.

Hai cạnh song song điện thoại tư vấn là hai đáy.

Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

Dấu hiệu nhận biết hình thang.

Nhận biết về hình thang bọn họ có 5 dấu hiệu nhận thấy đó là

Tứ giác có nhị cạnh đối song song.Hình thang có một góc vuông là hình thang vuôngHình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cânHình thang có nhị cạnh mặt bằng nhau là hình thang cânHình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân

Cách tính chu vi hình thang

công thức tính diện tích hình thang

dấu hiệu nhận ra hình thoi

Tính chất của hình thang

tính chất về gócHai góc kề một cạnh bên của hình thang tất cả tổng bởi 180 độ (nằm ở chỗ trong thuộc phía của hai đoạn thẳng tuy vậy song là 2 cạnh đáy).Đối với hình thang cân nặng thì nhì góc kề một cạnh đáy bởi nhau.

Tính chất về cạnh

Hình thang gồm 2 cạnh đáy đều bằng nhau thì hai ở kề bên sẽ tuy vậy song và bằng nhau.Ngược lại, nếu như hình thang tất cả 2 cạnh bên song tuy nhiên thì bọn chúng sẽ cân nhau và 2 cạnh đáy bởi nhau.Hình thang cân gồm 2 đường chéo cánh bằng nhau.

Tính chất về đường trung bình

Đường trung bình là mặt đường thẳng nối trung điểm hai kề bên của hình thang.Tính hóa học 1: Đường thẳng đi qua trung điểm 1 ở kề bên của hình thang và tuy vậy song cùng với 2 cạnh lòng thì sẽ trải qua trung điểm của kề bên còn lại.Tính hóa học 2: Đường vừa đủ của hình thang sẽ tuy nhiên song cùng với 2 cạnh lòng và bởi ½ tổng 2 đáy.

Có mấy 3 hình thang

Hình thang vuông

Hình thang cân

Hình thang vuông cân còn gọi là hình chữ nhật

Như vậy ta gồm nhận xét như sau :

Nếu một hình thang bao gồm hai ở kề bên song tuy vậy thì hai kề bên bằng nhau, nhì cạnh đáy bởi nhau.

Nếu một hình thang gồm hai cạnh đáy bằng nhau thì hai ở bên cạnh song tuy nhiên và bằng nhau.

*

Tính chất hình thang vuông

Định nghĩa hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông. Hình thang vuông là 1 trường hợp đặc trưng của hình thang .

Dấu hiệu nhận thấy bình thang vuông

Dấu hiệu nhấn biết: Hình thang gồm một góc vuông là hình thang vuông.

Hình thang vuông là một trong những trường hợp quan trọng của hình thang.

Ví dụ chứng tỏ hình thang vuông

Cho hình thang ABCD, lòng AB = 40 cm , CD = 80 cm, cạnh bên BC = 50 cm và AD = 30 cm. Yêu cầu: minh chứng ABCD là hình thang vuông.

*

Lời giải

Từ đỉnh A kẻ con đường thẳng tuy nhiên song cùng với BC và giảm DC tại E.

Ta có: AE = BC = 50 cm; EC = AB = 40 cm

=> DE = 80 – 40 = 40 cm

Tam giác ADE bao gồm AD = 30 cm, DE = 40 centimet và AE = 50 cm

nê AD² = 30² = 900 centimet , DE² = 40² = 1600 centimet , AE² = 50² = 2500

AE² = AD² + DE² theo định lý pitago đảo cho tam giác vuông ADE

suy ra Â = D =90° suy ra tứ giác ABCD là hình thang vuông

*

Tính hóa học hình thang cân

Định nghĩa hình thang cân nặng :

Hình thang cân là hình thang tất cả hai góc kề một đáy bởi nhau.

Tính hóa học hình thang cân

Hai sát bên bằng nhau.

Hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.

Hai đường chéo bằng nhau.

Hình thang cân nội tiếp đường tròn

Chứng minh như sau :

Định lí 1: vào một hình thang cân, hai sát bên bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AD = BC

Định lí 2: trong một hình thang cân, hai đường chéo cánh bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AC =

BD

Định lí 3: Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) bao gồm AC = BD

=> ABCD là hình thang cân.

Dấu hiệu nhận thấy hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình trang cân

Hình thang bao gồm hai góc kề một cạnh đáy đều bằng nhau là hình thang cân. Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

Xem thêm: Cung Xử Nữ: Tổng Quan Về Tính Cách Xử Nữ (Chiêm Tinh), Cung Xử Nữ (22/8

Hình thang bao gồm hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân

Hình thang có hai ở bên cạnh bằng nhau (nếu hai cạnh bên ấy không tuy vậy song) là hình thang cân.