Excel cho hijadobravoda.com 365 Excel đến hijadobravoda.com 365 dành mang đến máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Sau khi chúng ta đã lọc hoặc bố trí dữ liệu vào một dải ô hoặc cột bảng, chúng ta cũng có thể áp dụng lại một cỗ lọc hoặc tiến hành một làm việc sắp xếp để có được kết quả cập nhật nhất hoặc chúng ta có thể xóa một cỗ lọc nhằm hiển thị lại toàn bộ dữ liệu.

Bạn đang xem: Cách bỏ lọc trong excel


Lưu ý: Khi chúng ta sắp xếp, không tồn tại cách nào để xóa sản phẩm tự thu xếp và phục sinh thứ từ bỏ đã bao gồm trước đó. Mặc dù nhiên, trước lúc sắp xếp, chúng ta có thể thêm cột nhằm chứa các giá trị ngẫu nhiên nhằm giữ nguyên thứ tự sắp xếp ban đầu, ví dụ như số tăng dần. Sau đó, chúng ta có thể sắp xếp trên cột kia để phục sinh thứ tự bố trí ban đầu.


Bạn hy vọng làm gì?

Tìm đọc thêm về phong thái áp dụng lại bộ lọc và sắp tới xếp

Để xác định xem cỗ lọc gồm đang được áp dụng hay không, hãy lưu ý hình tượng trong đầu đề cột:

Mũi tên thả xuống

*
nghĩa là kĩ năng lọc được nhảy nhưng không tồn tại bộ lọc nào được áp dụng.


Mẹo: Khi bạn di loài chuột qua đầu đề của cột có khả năng lọc được bật nhưng chưa được áp dụng, mẹo screen sẽ hiển thị "(Hiển thị tất cả)"


Nút cỗ lọc có nghĩa là cỗ lọc được áp dụng.


Mẹo: Khi các bạn di con chuột qua nhan đề của cột được lọc, mẹo screen sẽ hiển thị mô tả của bộ lọc được áp dụng cho cột đó, chẳng hạn như "Bằng color ô màu sắc đỏ" hoặc "Lớn hơn 150".


Khi bạn vận dụng lại thao tác làm việc lọc hoặc sắp xếp, các hiệu quả khác nhau sẽ mở ra vì những vì sao sau:

Dữ liệu đã nhận thêm vào, sửa đổi hoặc xóa bỏ phạm vi ô hoặc cột bảng.

Bộ lọc là một trong những bộ lọc ngày và thời hạn động, chẳng hạn như Hôm nay, Tuần Nàyhoặc Năm tới Ngày.

Giá trị bởi một công thức trả về đã biến đổi và trang tính vẫn được đo lường và tính toán lại.


Lưu ý: Khi bạn sử dụng hộp thoại Tìm nhằm tìm kiếm tài liệu đã lọc, chỉ có tài liệu được hiển thị mới được tìm kiếm kiếm; tài liệu không được hiển thị sẽ không còn được tra cứu kiếm. Để tra cứu kiếm tất cả dữ liệu, hãy xóa tất cả bộ lọc.


Lưu ý: Đối với bảng, các tiêu chí lọc và sắp xếp được lưu thuộc sổ thao tác làm việc để bạn có thể áp dụng lại cả bộ lọc và sắp xếp mỗi lần mở sổ làm việc. Tuy nhiên, so với một phạm vi ô, chỉ có tiêu chí lọc được lưu và một sổ có tác dụng việc, chứ không cần phải tiêu chuẩn sắp xếp. Nếu muốn lưu tiêu chuẩn sắp xếp để bạn cũng có thể áp dụng lại làm việc sắp xếp theo định kỳ khi mở sổ có tác dụng việc, bạn nên sử dụng bảng. Điều này quan trọng quan trọng so với thao tác sắp xếp các cột hoặc sắp xếp cần nhiều thời gian để tạo.


Để vận dụng lại một bộ lọc hoặc sắp tới xếp, bên trên tab Trang đầu, trong đội Sửa, hãy bấm sắp xếp & Lọc, rồi bấm Áp dụng lại.

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Ôn Tập Và Hệ Thống Kiến Thức Môn Toán Lớp 6, Bài Tập Ôn Tập Đợt Nghỉ Dịch

Đầu trang

Xóa bộ lọc mang đến cột

Để xóa cỗ lọc cho 1 cột vào phạm vi ô hoặc bảng những cột, hãy nhấp chuột nút bộ lọc bên trên đầu đề, rồi bấm Xóa cỗ lọc ngoài .


Đầu trang

Xóa tất cả bộ lọc trong một trang tính và tái phát tất cả các hàng

Trên tab Trang đầu, trong team Sửa, hãy bấm Sắp xếp và Lọcrồi bấm Xóa.

*

Đầu trang


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung cấp bạn được giỏi hơn.)Bạn rất có thể giúp bọn chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, shop chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)