Nhập địa chỉ email bạn dùng cho hijadobravoda.comNhấp vào Gửi liên kết đặt lại mật khẩu

Bạn sẽ nhận được liên kết đặt lại mật khẩu qua email.
Bạn đang xem: Cách đăng nhập mật khẩu

Nhấn vào Hồ sơ
*
rồi chọn Đăng nhậpNhấn vào Tiếp tục với email và nhập địa chỉ email của bạn Trên trang mật khẩu, nhấn vào Quên mật khẩuLàm theo hướng dẫn và bạn sẽ nhận được liên kết đặt lại mật khẩu qua email
Nhấn vào Hồ sơ
*
rồi chọn Đăng nhậpNhấn vào Tiếp tục với email và nhập địa chỉ email của bạn Trên trang mật khẩu, nhấn vào Quên mật khẩuLàm theo hướng dẫn và bạn sẽ nhận được liên kết đặt lại mật khẩu qua email
Nhập địa chỉ email bạn dùng cho hijadobravoda.comNhấn vào Gửi liên kết đặt lại mật khẩu

Bạn sẽ nhận được liên kết đặt lại mật khẩu qua email.


If you’ve requested the reset link more than once, make sure you"re using the right email address. You may also need to disable your email service’s link preview (EX: Outlook) or mail-scanner feature, which could cause the link to expire before you open it.


Bên cạnh Mật khẩu, nhấp vào Cập nhậtNhập mật khẩu hiện tại của bạnNhập và xác nhận mật khẩu mới của bạnNhấp vào Cập nhật mật khẩu


Xem thêm: Ai Mạnh Nhất One Piece, Top 10 Nhân Vật Mạnh Nhất One Piece Hiện Tại

Bên cạnh Mật khẩu, nhấn vào Cập nhậtNhập mật khẩu hiện tại của bạnNhập và xác nhận mật khẩu mới của bạnNhấn vào Cập nhật mật khẩu

Create a passwordto log in directly

If you created an hijadobravoda.com account by connecting to Facebook, Google, Apple, or using your phone number, you weren’t required to create a password. But you also have the option to log in directly by creating a password. Here’s how: